Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Bendl, Jan Jiří, 1620-1680

Citation: NKC-PH
Citation: Kdo byl kdo v našich dějinách do r. 1918