Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mareš, Petr 1977-

Citace: Petr Mareš (ed.), Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Albis International, Ústí nad Labem 2000, 169 s.
Citace: osobní sdělení, cit. 4. 2. 2021