Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Antošová, Barbora, 1981-

Citation: Antošová, B.: Testování biologické aktivity huminových látek z různých zdrojů na vyšších rostlinách. Chem. Listy 102, 718_725 (2008)
Citation: www(Ústav nových technologií a aplikované informatiky)