Skip to main content

Authority detail

Kopp, Jan, 1937-
Citation: Kopp, Petr: Kochánov : místa a lidé; [kresby Jan Kopp]. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Petr Kopp, 2012.
Biography Note: Narozen 1937 na Horách Matky Boží. Ing., autor kreseb zanikajících i současných staveb na Šumavě a portrétů šumaváků, povoláním strojírenský technolog.

Show works by given autority
Show works about given autority