Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Váňa, Martin

Citace: Funk, L. - Váňa, M.: Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 2, s. 799-807
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni), cit. 9. 1. 2013