Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zahálková, Vlasta

Citace: Rauscherová, M. - Zahálková, V.: Soupis českých a slovenských publikací vydávaných v odvětvové síti středisek VTEI systému kultury a umění a jejím informačním okolí
Citace: Břeňová, V. - Zahálková, V.: Soupis katalogů a kartoték oborových informačních středisek odvětvového systému kultury a umění a jeho informačního okolí