Skip to main content

Autorität Detail

Voit, Petr, 1956-
Citation: Biografický slovník archivářů českých zemí
Citation: Voit, Petr: Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006
Citation: www(Univerzita Karlova v Praze), cit. 4. 1. 2016

Show works by given autority
Show works about given autority