Skip to main content

Autorität Detail

Kracík Štorkánová, Magdalena
Citation: Kracík Štorkánová, Magdalena - Hájek, Tomáš: Muzívní umění : mozaika v českém výtvarném umění, 2014
Citation: www(Mozaikart), cit. 12. 6. 2014

Show works by given autority
Show works about given autority