Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Kracík Štorkánová, Magdalena

Citation: Kracík Štorkánová, Magdalena - Hájek, Tomáš: Muzívní umění : mozaika v českém výtvarném umění, 2014
Citation: www(Mozaikart), cit. 12. 6. 2014