Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kouřil, Miloš, 1932-2013

Citace: PNP-LA
Citace: Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33-2007
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 22. 1. 2013