Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Uhlík, Jan

Citation: Uhlíková, Kristina - Uhlík, Jan ... et al.: Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, 2017
Citation: www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky), cit. 6. 9. 2017