Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Uhlík, Jan

Citácia: Uhlíková, Kristina - Uhlík, Jan ... et al.: Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, 2017
Citácia: www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky), cit. 6. 9. 2017