Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bendíková, Lucia

Citace: Weber, Martin - Bendíková, Lucia ... et al.: Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění, 2016
Citace: www (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.), cit. 24. 11. 2016