Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šiřina, Petr

Citace: Eva Sojková, Petr Šiřina: Hodnocení zeleně městských památkových zón : certifikovaná metodika, 2015
Citace: www(Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví), cit. 8. 2. 2016
Citace: www(VŠB-TUO), cit. 8. 2. 2016