Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Primas, Pavel

Citation: Půdní vestavba podkroví Domu dětí a mládeže, Tržní nám. č. p. 346, Tábor