Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Starková, Lenka

Citace: Melčák, Miroslav - Starková, Lenka ... [et al.]: Monuments of Mosul in danger, 2017
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra archeologie), cit. 24. 11. 2017
Citace: www(Akademie věd České republiky, Orientální ústav), cit. 24. 11. 2017