Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Starková, Lenka

Citation: Melčák, Miroslav - Starková, Lenka ... [et al.]: Monuments of Mosul in danger, 2017
Citation: www(Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra archeologie), cit. 24. 11. 2017
Citation: www(Akademie věd České republiky, Orientální ústav), cit. 24. 11. 2017