Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Filostratos, asi 170-asi 248

Vazby: Filostratés Aténský, asi 170-asi 248
Vazby: Flavius Philostratus, asi 170-asi 248
Vazby: Flavios Filostratos, asi 170-asi 248
Vazby: Lucius Flavius Philostratus, asi 170-asi 248
Vazby: Philostratus Lemnius, asi 170-asi 248
Citace: Filostratés Aténský: The life of Apollonius of Tyana : in two volumes. 2
Citace: SKUK
Citace: Borecký, Bořivoj a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2006
Citace: DNB, cit. 27. 1. 2015
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 27. 1. 2015