Skip to main content

Detail autority

Kopecký, Vladislav
Citace: Nesvadba, Petr a Šmucar, Jan: Příběhy z Labských pískovců. Příběh třetí, Lososi na tahu: o slavném návratu lososů do Čech; námět Vladislav Kopecký. Vyd. 1. [Děčín] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 2012.
Citace: www(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), cit. 12. 7. 2012
Biografické nebo historické údaje: Ing., krajinář Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, autor námětu komiksu s ekologickou tématikou.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě