Skip to main content

Authority detail

Kopecký, Vladislav
Citation: Nesvadba, Petr a Šmucar, Jan: Příběhy z Labských pískovců. Příběh třetí, Lososi na tahu: o slavném návratu lososů do Čech; námět Vladislav Kopecký. Vyd. 1. [Děčín] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 2012.
Citation: www(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), cit. 12. 7. 2012
Biography Note: Ing., krajinář Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, autor námětu komiksu s ekologickou tématikou.

Show works by given autority
Show works about given autority