Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Kopecký, Vladislav

Citation: Nesvadba, Petr a Šmucar, Jan: Příběhy z Labských pískovců. Příběh třetí, Lososi na tahu: o slavném návratu lososů do Čech; námět Vladislav Kopecký. Vyd. 1. [Děčín] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 2012.
Citation: www(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), cit. 12. 7. 2012