Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kindl, Josef

Citace: Blažejová, Lucie - Kindl, Josef - Kudrnová, Jana: Představení brněnských a vybraných mimobrněnských sfragistických sbírek. In: Brno v minulosti a dnes, 27, 2014, s. [259]-271, 391
Citace: www(Univerzita Hradec Králové), cit. 18. 5. 2015