Skip to main content

Autorität Detail

Záhlaví: Hunger, Hans-Reinhard

Citace: Inženýrské problémy obnovy památek. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2019, s. 101