Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Guta Habsburská, 1271-1297

Citace: ANL
Citace: Irena Prokopová: Guta Habsburská - česká královna a její dvůr (Muzejní a vlastivědná práce, Roč. 43, č. 4 (2005), s. 189-211)
Citace: Všeobecná encyklopedie Diderot
Citace: www(Wikipedie - otevřená encyklopedie)
Citace: zdroj - další výskyty, biografická poznámka - nově