Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Guta Habsburská, 1271-1297

Citation: ANL
Citation: Irena Prokopová: Guta Habsburská - česká královna a její dvůr (Muzejní a vlastivědná práce, Roč. 43, č. 4 (2005), s. 189-211)
Citation: Všeobecná encyklopedie Diderot
Citation: www(Wikipedie - otevřená encyklopedie)
Citation: zdroj - další výskyty, biografická poznámka - nově