Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Šaroch, Josef Vojtěch, 1893-1988

Citation: Šaroch, Josef Vojtěch: Kokořovci z Kokořova, 1982
Citation: Šaroch, Josef Vojtěch: Šťáhlavské památky, 1986
Citation: www(Oficiální stránky obce Chválenice), cit. 3. 3. 2021
Citation: www(Písařík, Ivan: J. V. Šaroch. In: Š + Š : obecní noviny : měsíční zpravodaj zastupitelstva obce a obecního úřadu ve Šťáhlavech), květen 2020, cit. 3. 3. 2021