Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Průchová, Erika

Citácia: Kacl, Pavel - Průchová, Erika: Komplex zaniklých hřbitovů v Praze-Karlíně. In: Archaeologia historica. Roč. 42, 2017, č. 1, s. 153-185
Citácia: www(Academia.edu), cit. 1. 9. 2017
Citácia: CHVOJKA, Ondřej. Pohřební a síd­lištní areály střední a mladší doby bronzové v okolí Březnice u Bechyně. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách,. 93 stran : roč. 33 (2020), s. 59-152.
Citácia: www(Zajímavý byl nález kostry v kostele. Přeme se o to, zda to byla žena, nebo muž. In: Deník.cz), 29. 6. 2014, cit. 1. 9. 2017