Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924

Väzby: Lenin, Mikuláš, 1870-1924
Väzby: Lenin, Wladimir Iljitsch, 1870-1924
Väzby: Lenin, Włodźiměr I., 1870-1924
Väzby: Lénine, N., 1870-1924
Väzby: Uljanov, Vladimir Il‘jič, 1870-1924
Väzby: Lenin, N., 1870-1924
Väzby: Lenin, W. I., 1870-1924
Väzby: Il‘jin, Vladimir, 1870-1924
Citácia: MZK(generální katalog)
Citácia: NKC
Citácia: Jeho: Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus
Citácia: RSL, cit. 15. 7. 2014
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 15. 7. 2014