Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nohel, Petr, 1978-

Citace: Nohel, P.: Přemyslovský původ Lichtenštejnů a jejich rodové vazby v českém a evropském kontextu. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu : sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu na zámku Valtice, Ostrava, Brno 2013, s. 26-29
Citace: www(Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta), cit. 3. 2. 2014
Citace: Nohel, Petr: Nástupnické právo v Českém království, 2015