Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Jan Nepomucký, asi 1340-1393

Väzby: Jan z Pomuka, asi 1340-1393
Väzby: Johánek z Pomuku, asi 1340-1393
Väzby: Nepomucký, Jan, asi 1340-1393
Citácia: NKC-PH
Citácia: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citácia: Schauber, V. - Schindler, H.M.: Rok se svatým