Skip to main content

Authority detail

Mrázová, Annamarie
Citation: Mrázová, Annamarie: Historie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích, 2020
Citation: www(Východočeské muzeum v Pardubicích), cit. 25. 1. 2021
Citation: www(Theses.cz), cit. 25. 1. 2021
Biography Note: Mgr., historička, dokumentátorka a kurátorka sbírkového fondu. Autorka publikace z dějin památkové péče.

Show works by given autority
Show works about given autority