Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Maříková-Kubková, Jana

Vazby: Kubková, Jana
Citace: Maříková-Kubková, J. - Schlanger, N. - Lévin, S.: Sites of Memory : between Scientific Research and Collective Representations
Citace: www(Archeologický ústav AV ČR)