Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Županič, Jan, 1972-

Citace: NKC
Citace: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010
Citace: www(doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. - Ústav světových dějin FF UK), cit. 14. 8. 2012
Status/Správní celek: definitivní