Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 803526 825774
PP průzkumy, posudky, zprávy 30517 32346 02.03.2018
ST OK - Staré tisky 57 97 20.09.2017
IK ikonografická dokumentace 73 72 23.05.2016
MP [MP] 4783 4778 02.10.2017
KN OK - Monografie 88368 121396 02.03.2018
RZ restaurátorská dokumentace 40444 41010 02.03.2018
FO fotografická dokumentace 487605 487451 01.03.2018
DP OK - Studentské práce 1410 1418 24.01.2018
AN OK - Články 48488 0 02.03.2018
SD OK - Speciální dokumenty 1500 1845 27.02.2018
PD plánová dokumentace 96523 97584 02.03.2018
AU audiovizuální dokumentace 338 335 28.02.2018
PE OK - Periodika 2248 36260 02.03.2018
AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy 1172 1182 02.03.2018