Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 859059 892345
PP průzkumy, posudky, zprávy 36662 38635 13.05.2021
ST OK - Staré tisky 77 124 08.04.2020
IK ikonografická dokumentace 119 119 08.11.2020
PR Periodika retro 0 0
MP [MP] 5053 5049 13.05.2021
KN OK - Monografie 89664 133095 14.05.2021
RZ restaurátorská dokumentace 46870 47648 14.05.2021
RZP Restaurátorské zprávy - Přívazky 0 0
FO fotografická dokumentace 517678 517788 14.05.2021
DP OK - Studentské práce 1698 1707 13.05.2021
AN OK - Články 54532 0 13.05.2021
SD OK - Speciální dokumenty 1742 2155 12.05.2021
PD plánová dokumentace 101043 102461 14.05.2021
AU audiovizuální dokumentace 388 390 02.12.2020
PE OK - Periodika 2270 41896 14.05.2021
AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy 1240 1255 11.12.2020
PDP Plánová dokumentace - Přívazky 23 23 22.01.2021