Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

[LDR ]: -----nab a22------a 4500
Fyzický popis: ta
Agentura, která vytvořila originální záznam: ABA001
Jazyk katalogizace: cze
Kód j. textu/zvukového záznamu: cze
Kód j. resumé, abstraktu aj.: angličtina ; čeština ; němčina
Kód lokální geografické oblasti: e-xr-cc
Kód geografické oblasti: e-pl--- ; e-xr---
Zdroj lokálního kódu: czenas
Konspekt (záhlaví): Dějiny civilizace. Kulturní dějiny 930.85
Třídník MDT: 636.084.22
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: 636.083.5
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: (437.31-17)
Identifikátor vydání: MRF
Autor: Hartmanová, Olga, 1979-
Kód role: autor
Název (*): Budní hospodářství v Krkonoších z pohledu archeologie =
Další názvové informace: Die Baudenwirtschaft im Riesengebirge aus archäologischer Sicht /
Údaj o odpovědnosti atd.: Olga Hartmanová
Další variantní názvy: Die Baudenwirtschaft im Riesengebirge aus archäologischer Sicht
Další fyzické údaje: 35 il., plány, tabulky
Obecná poznámka: Obrázky
Poznámka o skryté bibliografii atd.: Literatura
Abstrakt: V 17.–19. století se v Krkonoších rozvinulo tzv. budní hospodářství – letní využívání nejvyšších partií pohoří k získávání sena a pastvě dobytka, jehož mléko bylo v horských boudách zpracováváno na máslo a sýry. Tento způsob hospodaření má původ v Alpách a do Krkonoš byl přenesen dřevaři. Realizován tu byl v poněkud pozměněné formě. K postupnému omezování budního hospodářství přispěly snahy o ochranu lesa a rozvoj turistického ruchu na konci 19. století; k definitivnímu zániku pak došlo po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce. Tento nedávný a relativně poměrně rychle zaniklý způsob života se výrazně odrazil ve vzhledu krkonošské krajiny. Na lokalitě Čertova louka byla provedena terénní nedestruktivní prospekce a dokumentace reliktů čtyř zaniklých bud, jejich hospodářského zázemí a komunikací. K doplnění obrazu byly využity výsledky archeologického výzkumu jedné z nich. Analyzovány byly také písemné, kartografické a ikonografické prameny. Výsledkem je kromě zjištění charakteru zástavby a využívání prostoru na lokalitě také detailní pohled do vybavení letní krkonošské boudy ; In the 17th–19th centuries, a transhumant economy – that is, the summer use of the highest parts of the mountains for the gathering of hay and pasturing of livestock, from whose milk butter and cheese were made in mountain cabins – developed in the Krkonoše Mountains. This system of agriculture has its origin in the Alps, and was brought to the Krkonoše Mountains by woodcutters; it was applied here in a somewhat altered form. Attempts to protect forestry and the development of tourism at the end of the 19th century contributed to the restriction of the transhumant economy; its definitive end, however, came with the expulsion of the German population after the Second World War. This recent and relatively rapid decline of a way of life has been markedly reflected in the appearance of the landscape of the Krkonoše Mountains. At Čertova louka non-destructive field survey was undertaken with the documentation of the relicts of four abandoned structures, their outbuildings and lines of communication. The picture was further filled out by the results of the archaeological excavation of one of these. Written, cartographic and iconographic sources were also analyses. Results include not only the confirmation of the character of the buildings and the use of space at the site, but also a detailed view of the outfitting of summer cabins in the Krkonoše Mountains
Poznámka o jazyku: Anglické a české abstrakty, německé resumé
Téma (záhlaví): pastevní chov
Chronologické zpřesnění: 17.-19. stol.
Geografické zpřesnění: Krkonoše (Česko a Polsko)
Téma (záhlaví): pastevectví
Chronologické zpřesnění: 17.-19. stol.
Geografické zpřesnění: Krkonoše (Česko a Polsko)
Téma (záhlaví): nedestruktivní archeologie
Geogr. heslo (Záhlaví): Krkonoše (Česko a Polsko : pohoří : oblast)
Forma/Žánr Záhlaví: stati
In: Památky archeologické
In: clanky >> periodikum
In: Památky archeologické
In: 0031-0506
In: Roč. 96, (2005), s. 165-204
In: 601069
In: 96
In: 2005
In: Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
Sigla: ABE320
Signatura díla: H203/96
Typ dokumentu: Seriály
Šifra zpracovatele: 001133785
BI1a - Bibliografie - třídění: Dějiny jednotlivých lokalit
BI1b - Bibliografie - kód: 10c
BI2a - Bibliografie - třídění: Archeologie. Novověk
BI2b - Bibliografie - kód: 9e

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.