Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Fyzický popis: ta
Chybné číslo ISBN: cnb000241259
Číslo záznamu v NB: cnb000959880
Číslo ISSN: 0323-0988
Systémové kontrolní číslo: (OCoLC)16391054
Agentura, která vytvořila originální záznam: ABA001
Jazyk katalogizace: cze
Agentura, která záznam modifikovala: OLA001 ; BOA001
Kód j. textu/zvukového záznamu: čeština ; angličtina ; polština ; slovenština
Konspekt (záhlaví): Historická geografie 913:94
Třídník MDT: 913:94
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: (062.552)
Identifikátor vydání: MRF
Zkrácený název: Hist. geogr.
Klíčový název: Historická geografie
Název (*): Historická geografie =
Další názvové informace: Historical geography
Upřesnění názvu: HG ; Historical geography
Místo vzniku: Praha :
Jméno nakladatele: Historický ústav ČSAV,
Datum vzniku (*): 1968-
Místo vzniku: Praha :
Jméno nakladatele: Historický ústav Akademie věd České republiky
Datum vzniku (*): 1995-
Rozsah: ^^^sv. ;
Rozměr: 21 cm
Současná periodicita: 2x ročně
Data označující současnou periodicitu: 2010-
Předcházející periodicita: Nepravidelně
Data označující předcházející periodicitu: 1968-2009
Číslování. Data a označení svazku: 1 (1968)-
Obecná poznámka: Vycházejí též samostatná supplementa ; Některé sv. mají též ISBN a vlastní témata, od r. 2010 přiděleno pouze ISSN ; Popsáno podle: sv. 30 (1999)
Poznámka o jazyku: Část. anglický, polský a slovenský text
Téma (záhlaví): historická geografie
Forma/Žánr Záhlaví: sborníky
[8564]: N
URL zdroje: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicka-geografie/obsah-rocniku.ep/
Bližší určení dokumentu: Abstrakta
[8564]: N
URL zdroje: http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20050959880_2.pdf
Text odkazu: Obsah - sv. 35(1)
[8564]: N
URL zdroje: http://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20050959880_3.pdf
Text odkazu: Obsah - sv. 36(2)
[900b]: 15
[900a]: ABA001
Údaj o ověření: 20040510
Svazek: [Sv.] 31
ISBN svazku: 80-7286-032-1
Údaje o vydání ISBN: [1. vyd.]
Údaj o ověření: 20060502
Svazek: [Sv.] 33
ISBN svazku: 80-7286-080-1
Údaje o vydání ISBN: [1. vyd.]
Údaj o ověření: 20070514
Svazek: Suppl. 1, 2006
ISBN svazku: 80-7286-093-3
Údaje o vydání ISBN: [1. vyd.]
Údaj o ověření: 20080104
Svazek: [Sv.] 34
ISBN svazku: 978-80-7286-107-1
Údaje o vydání ISBN: [1. vyd.]
Poznámka NA ISBN: ISBN v publikaci není vytištěno
Údaj o ověření: 20100111
Svazek: [Sv.] 35/1
ISBN svazku: 978-80-7286-162-0
Údaje o vydání ISBN: [1. vyd.]
Poznámka NA ISBN: Od r. 2010 vychází 2x ročně - ISBN nebude přidělováno; přiděleno ISSN 0323-0988
Údaj o ověření: 20100901
Číslo ISBN: 80-85268-97-3 (sv. 30 : brož.) ; 80-7286-032-1 (sv. 31 : brož.) ; 80-7286-048-8 (sv. 32 : brož.) ; 80-7286-080-1 (sv. 33 : brož.) ; 978-80-7286-107-1 (sv. 34 : brož.) ; 978-80-7286-162-0 (sv. 35/1 : v knize neuvedeno : brož.)
Sigla: ABE320
Signatura: D3979
Datum poslední aktualizace periodika: 2013
Svazky (volume, Band...): 7-9,11-17,20-27
Sigla: BOE016
Datum poslední aktualizace periodika: 2013
Svazky (volume, Band...): 28, 31, 32, 35/1, 36/1, 38/1, 38/2, 40/2, 41/1
Sigla: ABE324
Datum poslední aktualizace periodika: 2018
Roky (rozpětí let): 1976, 1980, 1995, 1999, 2001, 2005, 2009-2017
Svazky (volume, Band...): 41-15, 19, 28-31, 33, 35/1, 36-43/1
Signatura: SB 5676 ; SB 14353
Sigla: LIE303
Datum poslední aktualizace periodika: 2015
Signatura: PVH-K 29
Sigla: NAE502
Datum poslední aktualizace periodika: 2016
Signatura: R 50 047
Svazky (volume, Band...): 16,28,30-32
Sigla: PNE305
Datum poslední aktualizace periodika: 2018
Roky (rozpětí let): 2009, 2011
Svazky (volume, Band...): 35/1, 37/2
[998a]: 000086861

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2018 2;
2017 2;
2016 2;
2012 N;
2009 N;
2003 N;
1999 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1978 N;
1977 N;
1976 N;
1975 N;
1974 N;
1973 N;
1972 N;
1971 N;
1970 N;

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika
2017 1;
2016 1; 2;
2015 n;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2005 N;
2001 N;
1999 N;
1995 N;
1980 N;
1976 N;

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2011 37/2;
2009 1;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2007 N;
2005 N;
1995 N;
1971 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2003 --;
2001 --;
1999 --;
1995 --;
1977 --;

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika
2015 N;
2014 N;
2012 N;
2010 N;
2009 N;
2003 N;
2001 N;
1995 N;

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Analýza vývoje území jako podklad pro současné plánování (na příkladu Mariánské zahrady na Jičínsku) / Hermová, Hana 2007
Dějiny, současnost a perspektivy rekonstrukčních map / Semotanová, Eva, 1952- 2007
Historickogeografická analýza změn funkčního využití břehů Vltavy (v období od přelomu 18. a 19. století do současnosti) / Fialová, Dana, 1966- 2007
Hospodářské a lesnické mapy plzeňského panství ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (konec 18. a 1. polovina 19. století) / Marečková, Jitka 2007
Katalog rekonstrukčních map jako součást projektu Atlasu českých dějin / Šimůnek, Robert, 1971- 2007
Pohled na zámek Brandýs nad Labem a opevnění švédského tábora v prostoru Staré Boleslavi z roku 1640 v díle M. Meriana / Matoušek, Václav, 1954- 2007
Pozůstalost Wolfganga z Krajku (+1491) : sídelní, krajinná a administrativní struktura šlechtického dominia v pozdním středověku / Šimůnek, Robert, 1971- 2007
Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska / Vyskočil, Aleš, 1973- 2007
Rekonstrukční vícerozměrná geovizualizace městských krajin: příkladová studie a perspektivy / Oršulák, Tomáš, 1975- 2007
Zpřístupnění starých map a vedut pomocí internetu / Přidal, Petr 2007
Historická krajina a institut krajinného rázu : možnosti ochrany dochovaných znaků historické krajiny formou ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny = Historical landscape and the institute of landscape character : possibilities to protect the extant features of historical landscape by preserving the landscape character according to §12 of 114/1992 coll. on preservation of nature and landscape / Kupka, Jiří 2009
Kladsko jako barokní komponovaná krajina? = Kłodzko as a Baroque composed landscape? / Semotanová, Eva, 1952- 2009
Proměny polabské krajiny národního hřebčína Kladruby nad Labem ve světle starých map a archivních podkladů = Changes in the Elbe valley landscape in the national horse-breeding farm in Kladruby nad Labem in the light of old maps and archive documets / Trpáková, Ivana, 1954- 2009
Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování = The landscape around Nové Dvory and Žehušice in the descriptions for the 1st military mapping / Vávrová, Věra, 1928- 2009
Cesta opata Fortunáta Hartmanna (1755-1779) : příspěvek k barokní topografii Plaska = Abbot Fortunát Hartmann's path (1755-1779) : a contribution to the Baroque topography of the Plasy region / Bukačová, Irena, 1949- 2009
Červené Poříčí, zámek a park v krajině = Červené Poříčí, a castle and park in the landscape / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2009
Historické povodně : jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených = Historic floods : their influence on the decline of settlements, changes of borders and the role of a man in damage caused by floods / Munzar, Jan, 1941- 2009
Postavení Uherského Brodu na raně středověké dopravní síti ve světle objevů reliktů zaniklých dopravních tras = The importance of Uherský Bord in the early medieval network of paths in the light of discovered relics of disappeared traffic routes / Cendelín, Dušan, 1943- 2009
Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první polovině 20. století = Water in the industiral landscape of Czech lands in the 19th century and during the 1st half of the 20th century / Ondráček, Stanislav, 1953- 2011
Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934-1948 a 1946-1949 = Topographic five-centimetre maps of Czechoslovakia 1934-1938 and 1946-1949 / Mackovčin, Peter 2011
Městské zásahy Praha 2010 - výstava projektů, které navrhují změnit konkrétní místa v Praze k lepšímu / Chodějovská, Eva, 1981- 2010

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.