Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy
Další původce: Muzeum Šumavy (Sušice, Klatovy, Česko)
Rozsah: ^^^sv. ; 21-24 cm

Korporace/objekt: Muzeum Šumavy (Sušice, Klatovy, Česko)
Věcné téma: vlastivědná muzea - Česko
Věcné téma: national history and geography museums - Czechia
Geografické téma: Klatovy (Česko)
Geografické téma: Šumava (pohoří) - dějiny
Geografické téma: Šumava (pohoří) - vlastivěda
Geografické téma: Šumava (pohoří : oblast) - dějiny
Geografické téma: Šumava (pohoří : oblast) - vlastivěda
Geografické téma: Klatovy (Czechia)
Geografické téma: Šumava (Czechia) - history and geography
Geografické téma: Šumava Region (Czechia) - history and geography
Forma/žánr: sborníky
Forma/žánr: miscellanea
Aktuální periodicita: Nepravidelně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : Kd
Signatura: : S-R 33

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2016 9;
2014 N;
2011 7;
2001 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2001 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Nástin urbanisticko-architektonického vývoje města Kašperských Hor / Muk, Jan 2001
Radnice v Kašperských Horách / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2001
Příspěvek k dějinám panských sídel v Palvínově a ve Vatěticích u Hartmanic / Úlovec, Jiří, 1957- 2001
Zaniklý zámek v Hořejším Krušci u Hartmanic / Úlovec, Jiří, 1957- 2001
Panský dům - zámek majitelů Podlesí - Vogelsangu / Úlovec, Jiří, 1957- 2001
Stavení v závěru dvorku za budovou Muzea Šumavy v Sušici / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2001
Smírčí kříže na území klatovského okresu / Procházka, Zdeněk, 1954- 2001
K barokním umělcům v Kašperských Horách / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2001
Lidová zbožnost na střední Šumavě / Royt, Jan, 1955- 2001
Nicov / Royt, Jan, 1955- 2001
Vlastivědné muzeum v Kašperských Horách do roku 1945 / Horpeniak, Vladimír, 1948- 2001
Majitelé hradu Kašperku / Janouškovec, Jiří, 1949-2013 2001
Z historie Rejštejna / Beránková, Marie, 1946- 2001
O lázních a lázničkách / Pokorný, Milan, 1942-2007 2001
Present sušických panu podkomořímu v roce 1637 / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2001
Přírodní prostředí Keltů v dnešních Čechách / Waldhauserová, Hana 2001
Z historického místopisu zmizelé Šumavy / Horpeniak, Vladimír, 1948- 2001
Z historie sklárny v Klášterském Mlýně / Hofmann, Gustav, 1925-2005 2001
Středověké nástěnné malby v kostele Panny Marie a svatých Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice / Faktor, Ondřej, 1979- 2014
Nové poznatky o Voprchovském domě - budově muzea v Sušici / Holý, Vladimír, 1921-1982 2014
Stavební a umělecká činnost Šternberků v Horažďovicích v letech 1622-1719 / Šlechta, Jindřich, 1975- 2014
Po stopách Andrease Simla / Maroszová, Jana 2014
Hrad Rabí v umělecké tvorbě 17. až 19. století / Rudová, Hana 2014
Nové doklady osídlení v době bronzové a železné podél toku Otavy mezi Sušicí a Horažďovicemi / Eigner, Jan 2014
Příspěvek ke studiu hradiště Prácheň a jeho zázemí v 10. až 13. století na základě archeologických a historických pramenů / Čapek, Ladislav 2014
Nové doklady těžby zlata v horských polohách při hranici Královského hvozdu mezi Svinnou a Mochovem / Fröhlich, Jiří, 1946- 2014
Svatý Vintíř a jeho kult / Kubín, Petr, 1967- 2014
K dějinám kostela sv. Filipa a Jakuba v obci Šumavské Hoštice / Starý, Václav, 1934- 2014
Historické povodně na Otavě v letech 1432 až 1900 a jejich dokumentární zdroje / Elleder, Libor 2014
Národní jednota pošumavská v Sušici a její vliv na smíšená území v soudním okrese Sušice 1884-1914 / Smetanová, Jaroslava 2014
"Vesnička SOS" Josefiny hraběnky Chotkové / Titzl, Boris, 1936- 2014
Věková struktura lesů Vimperska a Královského hvozdu, jejich minulost a současnost / Hubený, Pavel, 1963- 2014
Výsledky etnografického průzkumu předení vlny na Horažďovicku / Smetanová, Hana, 1954- 2014
Boje o kříže ve školách - hlavňovický případ / Řeháček, Karel, 1972- 2014
Písemné pozůstalosti Jindřicha Vančury, Karla Hostaše, Ferdinanda Vaňka a Františka Pláničky a jejich badatelské využití pro historii Sušicka / Váňová, Ladislava, 1951- 2014
Tři zapomenuté urbáře západních Čech (statek Měcholupy 1659, panství Dešenice 1708, panství Kout-Trhanov 1721) / Váňová, Ladislava, 1951- 2014
Příspěvek k restaurování polychromované dřevořezby "Černého sluhy" z majetku Muzea Šumavy (realizovanému v Restaurátorské škole malířské na AVU v Praze v letech 2011-2012) / Goliaš, Marek 2014
Restaurování "Podobizny sušického měšťana" (1829) malíře Václava Sekala. Rehabilitace umělecké kvality, technika malby / Málková, Kristina, 1983- 2014
Vikariátní úřad Sušice / Tejček, Michal, 1976- 2014
Za Tomášem Durdíkem (*24. ledna 1951 Praha, +20. září 2012 Praha) / Lhoták, Jan, 1982- 2014
Bibliografie Vlastivědných sborníků Muzea Šumavy 1958-2011 / Novák, Jiří 2014
130 let muzejní práce v Sušici. Lhoták, Jan, 1982- 2011
Historie archivu města Kašperské Hory / Sýkorová, Lenka, 1966- 2011
Kaple sv. Barbory v Podlesí u Kašperských Hor a osobnost jejího stavebníka Sebastiana Floriana Gerla / Bezděková, Veronika 2011
Viktorin Antonín Graff - malíř a měšťan v Kašperských Horách / Sýkorová, Lenka, 1966- 2011
Historický průzkum kaplí v okolí Kašperských Hor / Horpeniak, Vladimír, 1948- 2011
Řezbář Jindřich Weber : život a dílo / Starý, Václav, 1934- 2011
Zpodobnění zámku v Žichovicích v 17.-19. století / Kucrová, Veronika 2011
Z dějin kašperskohorských ostrostřelců / Vogeltanz, Jan, 1945- 2011
Lamberg, nebo Lamberk? Falešný potomek pošumavského rodu / Novák, Jiří, 1983- 2011
Stavitel Daniel Majer a projekty škol na Horažďovicku / Tuma, David, 1983- 2016
Sušice ve výpovědi archeologických pramenů. Objekt Muzea Šumavy v Sušici / Hosnedlová, Hana, 1947- 2016
Nový nález raně středověkého šperku na k. ú. Kolinec (příspěvek k osídlení středního toku Pstružné) / Pták, Martin, 1985- 2016
Kolomazná pec u Velkého Radkova na Šumavě / Fröhlich, Jiří, 1946- 2016
Vítězné bitvy knížat Boleslava I. a Břetislava I. na česko-bavorské hranici v letech 955 a 1040 / Jánský, Jiří, 1941- 2016
Prácheňský děkanát v pozdním středověku / Vlasák, Jiří 2016
Tomáš Řešátko Soběslavský / Bartošová, Jana, 1971- 2016
Hollarové na Horažďovicku / Šlechta, Jindřich, 1975- 2016
Zaniklá ves Kostinka u Nezdic na Šumavě (okr. Klatovy) / Novák, Jiří, 1983- 2016
Knihovna kapucínského kláštera v Sušici. Charakteristika knižního fondu / Mašková, Lenka 2016
Historie výroby papíru v Horažďovicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2016
Historie sušické městské policie v letech 1850-1938 / Kloubek, Martin, 1950- 2016
Dárci, dary a sbírkotvorná oblast sušického muzea 1880-1945 / Hanus, Adam 2016
Zapomenutý sušický rodák Karel Viškovský (1868-1932) / Kopecký, Lukáš, 1985- 2016
JUDr. Petr Němejc (1890-1951). Státním úředníkem v dobách dobrých i zlých / Řeháček, Karel, 1972- 2016
Nález mlýnského kamene ze zlatorudného mlýna u Opolence / Fröhlich, Jiří, 1946- 2016
Jiří Fröhlich sedmdesátníkem / Lhoták, Jan, 1982- 2016

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.