Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Památky archaeologické a místopisné / vydávané od archaeologického sboru Musea království Českého nákladem Matice české
Další původce: Museum Království českého (Praha, Česko)
Další původce: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Archeologická komise
Rozsah: ^^^sv. ; 28 cm
ISSN: 1801-5786

Aktuální periodicita: Nepravidelně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : Qc

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1910-1912 N;
1908-1909 N;
1906-1908 N;
1904-1905 N;
1902-1903 N;
1900-1901 N;
1898-1899 N;
1896 N;
1890 N;
1864 N;
1861 N;
1859 N;
1857 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Cínové křtitelnice v pražských chrámech / Fabián, Václav, 1877-1931 1910
O katolické protireformaci v Horažďovicích / Vydra, Štěpán Karel, 1861-1911 1910
Království české v roce 1771 / Adámek, Karel Václav, 1868-1944 1910-1911
Tobolka, Zdeněk, Český slovník bibliografický [...] / Volf, Josef, 1878-1937 1910
Stavitel Pavel Ignác Bayer / Mareš, František, 1850-1939 1910-1911
Jakub Jan Hartmann, malíř / Hejnic, Otakar, 1851-1925 1910
Jednání Archaeologické komise o nálezu čáslavském ve schůzích dne 26. ledna a 14. února 1911 / Dlabáček, Josef, 1858-1942 1911
K. Buchtela a L. Niederle, Rukověť české archaeologie [...] / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1911
Josef Ladislav Píč : * 19./I. 1847. - † 19./XII. 1911. 1911
O čáslavských kancionálech / Čermák, Kliment, 1852-1917 1908
Collijn Isak - Det Rosenbergska Biblioteket och dess Exlibris [...] / Sládek, J. 1908
Josef Hlávka : * 15. II. 1831 † 11. III. 1908 1908
Barokní gotika v Čechách v XVIII. a I. polovici XIX. století / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1908
Hradiště Plzenecké / Horák, Bohuslav, 1881-1960 1908
Stavba zámku v Trpistech / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1908
Popisy kláštera a kostelů v Plasech v rukopise z r. 1744 / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1908
Prácheňský kancionál / Vydra, Štěpán Karel, 1861-1911 1908
K dějinám selské bouře r. 1680 / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1908
Rukopisné práce a život Jana Václava Šíchy, kapitulára Strahovského / Straka, Cyril Antonín, 1868-1927 1908
O znaku a pečetích města Horažďovic / Vydra, Štěpán Karel, 1861-1911 1908
Hrady české vodou opevněné. Švihov / Cechner, Antonín, 1857-1942 1908
Nepovšimnutý dosud kodex české školy malířské z počátku XIII. stol. / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1906
Zprávy o zednících a kamenících pražských doby jagellonské / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1906
Fresky Hosínské / Šittler, Eduard, 1864-1932 1906
Odkud pocházel Matěj Rejsek? / Chytil, Karel, 1857-1934 1906
Obrazárna a umělci Rudolfa II. v Praze / Mádl, Karel Boromejský, 1859-1932 1906
Brandlova činnost v Sedleckém klášteře / Hejnic, Otakar, 1851-1925 1906
Nástěnné malby z XIII. století v kostelíku Průhonickém / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1906
Křtitelnice ve sbírkách musea království Českého / Fabián, Václav, 1877-1931 1906-1907
Lobkovické reliquiáře ve Vráži / Soukup, Josef, 1854-1915 1907
Žárové hroby u Hradiště / Siblík, Josef, 1863-1931 1907
Archaeologický sbor Musea král. Českého v Praze konal dne 19. ledna 1907 slavnostní schůzi / Šittler, Eduard, 1864-1932 1907
Dr. Karel Chytil, Malířstvo Pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490-1582 / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1907
J. Kamper, Václ. Vavř. Reiner / -n- 1907
Románský evangeliář kolleje piaristské v Praze / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1907
Hradiště Plzenecké / Horák, Bohuslav, 1881-1960 1907
Mohyla u Kladrub / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1907
Hollarové z Práchně / Vydra, Štěpán Karel, 1861-1911 1907
List Bohuslava Balbína o dějinách kláštera Chotěšovského / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1907
Dějiny archaeologického Sboru a Památek archaeologických / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1904
Co bylo učiněno v Čechách za posledních 50 let pro ocenění a zachování památek uměleckých / Šittler, Eduard, 1864-1932 1904
Kresby hraběte Jana Rudolfa Sporcka / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1904
Brandlův poslední pobyt v Kutné Hoře / Hejnic, Otakar, 1851-1925 1904
Vzorkování tkaných látek v Čechách chovaných : (od dob nejstarších do doby renaissanční) / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1904
Zprávy o zvonařích a konvářích pražských doby jagellonské : z archivu pražského / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1905
Umělecká výzdoba mincí král. Českého po r. 1526 / Čermák, Kliment, 1852-1917 1905
Rukopisy drobnomalbami vyzdobené v knihovně kláštera Strahovského / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1902-1903
Z umělecké činnosti malíře Jana Václava Spitzera / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1902
Dr. Lubor Niederle: Slovanské starožitnosti : dílu I. část 1. / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1902
České pavézy / Matějka, Bohumil, 1867-1909 1902
Staré pohřebiště v Klatovech / Hostaš, Karel, 1854-1934 1902
Kostrové hroby u Janovic nad Úhlavou / Hostaš, Karel, 1854-1934 1902
Kodex Jana z Jenšteina ve vatikánské knihovně v Římě / Zítek, Jan, 1868-1913 1902
Hromadný nález bronzů u Horažďovic / Vydra, Štěpán Karel, 1861-1911 1902
F. J. Lehner, Česká škola malířská XI. věku 1902
O Vocelově Pravěku země České / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1903
O působení Vocelově v oboru dějin umění / Chytil, Karel, 1857-1934 1903
Vocel básník / Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912 1903
Kulturní jáma u Klatov (Vidrkumu) / Hostaš, Karel, 1854-1934 1903
Hrabě Jan Rudolf Sporck a jeho kresby / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1903
Pohled na Domažlice z počátku XVIII. stol. / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1903
Dr. Karel Chytiíl, Dějiny českého knihařství po stránce umělecké a technické / Fábor 1900
Památky po sv. Václavu / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1900
600-leté výročí zaražení pražských grošů / Smolík, Josef, 1832-1915 1900
Stavitel Linhart z Aldeberka / Mareš, František, 1850-1939 1900
Rukopisy drobnomalbami vyzdobené v knihovně kláštera Strahovského / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1900
Dr. Lubor Niederle: Slovanské starožitnosti / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1900
Praehistorie a kraniologie / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1898
Praehistorické lebky v Čechách / Hellich, Bohuslav, 1851-1918 1898-1899
Sidliště u Dobřan / Hraše, Jan Karel, 1840-1907 1898
Erbovní rody v Kasejovicích / Siblík, Josef, 1863-1931 1898
Kšaft malíře Bartoloměje Šprangera / Z. W. 1898
Psalterium z roku 1515 / Borovský, František Adolf, 1852-1933 1899
K otázce o původu typu hradištního / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1899
Nové prsteny sbírek musea král. Českého / Koula, Jan, 1855-1919 1899
Zprávy o malířích a illuminatorech pražských doby jagellonské 1471-1526 : památce Ant. Rybičky Skuteckého / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1899
O berni královské vybírané v Dobřanech v letech 1422-1459 1899
Dodatek k úvodu / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1899
Zvonařský rod Klabalův / Leminger, Emanuel, 1846-1931 1896
Příspěvky k dějinám Pražského baroka / Matějka, Bohumil, 1867-1909 1896
K rodopisu Parléřovců / Chytil, Karel, 1857-1934 1897
Příspěvky ku zvonařství z okresů Blatenského a Břežnického / Siblík, Josef, 1863-1931 1897
Kdy a kde se narodil stavitel Jan Bernard Fischer z Erlachu? / Rybička, Antonín, 1812-1899 1890
O zbroji starých Slovanů / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1890
O českých miniaturách / Baum, Antonín, 1830-1886 1890-1891
O staroslovanském dobývání a zpracování kovů / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1890
Ves pustá Hořisedla neboli Horosadly u Domažlic / Strér, Bohumil, 1850-1918 1890
Dr. Lubor Niederle, Příspěvky k anthropologii zemí českých ; hroby s kostrami z konce doby praehistorické v Čechách, [...] / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1890
Bojové, Markomani a Češi dle svědectví historického a archaeologického / Píč, Josef Ladislav, 1847-1911 1890-1892
Městské solnice z XVI. věku / Winter, Zikmund, 1846-1912 1891
České ostruhy z konce XV. věku / Koula, Jan, 1855-1919 1892
Matiáš Hutský od Křivoklátu / Winter, Zikmund, 1846-1912 1892
Rod Pánů Švihovských z Risenberka / Rybička, Antonín, 1812-1899 1892
České šípy z XV. věku / Koula, Jan, 1855-1919 1893
Zvonaři a konváři mladoboleslavští / Bareš, František, 1851-1924 1893
Mohyly Lužanské / Hlávka, Josef, 1831-1908 1895
K životopisu dvou českých umělců / Winter, Zikmund, 1846-1912 1895
Kdo byl mistr I. W.? / Chytil, Karel, 1857-1934 1895
Dům Říhovský a nikoli německý v Plzni / Strnad, Josef, 1852-1930 1895
O třech "pokladech". Nález mincí v Bukovině na Plzeňsku / Smolík, Josef, 1832-1915 1895
Zaniklé tvrze a vesnice v okolí Plzně / Strnad, Josef, 1852-1930 1895
Velký zvon u sv. Víta v Praze / Mádl, Karel Boromejský, 1859-1932 1895
Zpráva Vincentia Pražského o výpravě krále Vladislava proti Milánu 1158 / Brandl, Vincenc, 1834-1901 1864
Tři staročeské kancionály nacházející se v cís. kr. dvorské bibliotece Vídeňské / Rybička, Antonín, 1812-1899 1864
O rodině Štitných ze Štitného / Rybička, Antonín, 1812-1899 1864
Bukovecké valy u Plzně / Šobr, J. 1864
Tugost : historická úvaha / Černín z Chudenic, Evžen Karel, hrabě, 1796-1868 1864
O českém umění za doby posledních Přemyslovců : přednešení J. E. Wocela ve valném shromáždění společnosti Musea království Českého dne 22. května 1864 / Vocel, Jan Erazim, 1802-1871 1864
Starý obraz Jana Žižky / Šembera, Alois Vojtěch, 1807-1882 1864
Dějepis města Přeštic a jeho okolí / Zbk. 1864
Turecké války r. 1529 a 1532, a válečná pomoc Plzeňských / Voříšek, Roman Václav, 1821-1893 1864
Klášter Nepomucký / Dundr, Josef Alexandr, 1802-1874 1864
Žaroviště v Kyjově u Plzně / Šobr, J. 1864
Dodatek o Štítných / Zoubek, František Jan, 1832-1890 1864
Karel Josef rytíř Biener z Bienenberka, otec archaeologie české : nástin životopisný / Rybička, Antonín, 1812-1899 1859
Místní jména v Čechách / Jireček, Hermenegild, 1827-1909 1859
Kaple a kostely sv. Klimenta / Jireček, Hermenegild, 1827-1909 1859
Miniatury české XVI. století / Vocel, Jan Erazim, 1802-1871 1859
Dodatky a opravy k pojednání o městě Ronšperku : (Památky III. str. 108 a sld.) / Rybička, Antonín, 1812-1899 1859
Kamenné pomníky pohanských věků / Vocel, Jan Erazim, 1802-1871 1859
O stavbě obrovských hrobů / Frederik VII., dánský král, 1808-1863 1859
Popsání i vyobrazení českých mincí / Hanka, Václav, 1791-1861 1859
Popsání i vyobrazení českých mincí / Hanka, Václav, 1791-1861 1856-1857
Královny Anna Česko-Uherská a Anna Polsko-Litevská, poslední Jagellonky / Zap, Karel Vladislav, 1812-1871 1856
Staročeská šlechta a její potomstvo po třicetileté válce : příspěvky rodopisné / Vlasák, František, 1827-1878 1856
Malíř Matouš Ornys z Lindperka / Rybička, Antonín, 1812-1899 1856
Kostely románského slohu v Čechách / Vocel, Jan Erazim, 1802-1871 1856
Zupy Čech jihozápadních až do roku 1200 : (Bozenská, Netolická, Pracheňská a Plzeňská) / Jireček, Hermenegild, 1827-1909 1856
České kancionály Kralohradecké / Rybička, Antonín, 1812-1899 1856
Archaeologické zápisky z Plzeňska / M. L. 1857
Význam starožitných bronzů / Vocel, Jan Erazim, 1802-1871 1857
Župy Čech jihozápadních až do roku 1200 : (Koužimská, Vltavská, Tetínská, Rokytenská, Dřevíčská, Pražská a Vyšehradská) / Jireček, Hermenegild, 1827-1909 1857
Inventář pozůstalosti po Karlu Škrétovi / Kratochvíle, Pavel, činný 17. století 1857
Zříceniny Cistercianského kláštera Nepomuckého / M. L. 1857
Běh kolonisací české až do roku 1200 : přehledný dodatek ke článkům o župách českých / Jireček, Hermenegild, 1827-1909 1857
Obrana nejstarších dějin českých proti novějším útokům spisovatelů německých / Tomek, Václav Vladivoj, 1818-1905 1861
O předhistorických hradištích a valech v Čechách / Špaček, Karel, 1838-1898 1861
Památka Vácslava Vaceslaviče Hanky / Zap, Karel Vladislav, 1812-1871 1861
Historie řecké plastiky v stručném přehledu / Müller, Jan Bohuslav, 1823-1885 1861
Hrad Skála / Řičák, E. V., 1824-1904 1861
Historický přehled kartografie země České / Erben, Josef, 1830-1910 1861
Památka kněze Vácslava Krolmusa / Zap, Karel Vladislav, 1812-1871 1861

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.