Skip to main content

Dokument Detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Inhalt

Literatur Verzeichnis

Enthält: Projektová dokumentace pro provádění stavby: text 38 l.
Zákres do katastrální mapy: 1 výkres 1 : 1 000
Koordinační situace: 1 výkres 1 : 500
Půdorys základů: 1 výkres 1 : 50
1.PP - půdorys: 1 výkres 1 : 50
1.NP - půdorys: 1 výkres 1 : 50
2.NP - půdorys: 1 výkres 1 : 50
3.NP - půdorys: 1 výkres 1 : 50
Řez A-A: 1 výkres 1 : 50
Řez B-B: 1 výkres 1 : 50
Řez C-C: 1 výkres 1 : 50
Řez D-D: 1 výkres 1 : 50
Řez E-E: 1 výkres 1 : 50
Řez F-F: 1 výkres 1 : 50
Pohled jižní: 1 výkres 1 : 100
Pohled západní: 1 výkres 1 : 100
Pohled severní: 1 výkres 1 : 100
Pohled východní: 1 výkres 1 : 100 --
Prosklená konstrukce u vstupu: 1 výkres 1 : 50
Tabulky podlah, povrchů a skladeb stěn: 1 výkres
Tabulky zámečnických výrobků: 1 výkres
Tabulky truhlářských výrobků: 1 výkres
Tabulka prvků skleněného zábradlí, tabulka odkazů: 1 výkres
Výkres tvaru zám. výrobků Z1, Z4, Z27, Z28: 1 výkres 1 : 20
Výkres tvaru zám. výrobků Z10, Z11, Z12: 1 výkres 1 : 5
Výkres tvaru zám. výrobků Z13, Z15, Z21: 1 výkres 1 : 50
Výkres tvaru zám. výrobků Z14, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20: 1 výkres 1 : 50
Výkres tvaru zám. výrobků Z22: 1 výkres 1 : 50
Výkres tvaru zám. výrobků Z23, Z24, Z25: 1 výkres 1 : 20
Výkres tvaru zám. výrobků Z29: 1 výkres 1 : 5
Zámečnický výrobek Z30 - oplocení: 1 výkres 1 12, 1 : 5
Výkres tvaru lávky /Z31/: 1 výkres 1 : 50, 1 : 20
Výkres tvaru zám. výrobků Z34, Z35: 1 výkres 1 : 5
Výkres tvaru truhlářského výrobku T25: 1 výkres 1 : 10
Výkres tvaru truhlářského výrobku T26: 1 výkres 1 : 10
Výkres tvaru truhlářského výrobku T27: 1 výkres 1 : 10
Výkres tvaru truhlářského výrobku T29: 1 výkres 1 : 10
Výkres tvaru truhlářského výrobku T31: 1 výkres 1 : 10
Výkres tvaru truh. výrobků T32: 1 výkres 1 : 10
Výkres tvaru truhlářského výrobku T12, T34: 1 výkres 1 : 20
Mobiliář: 1 výkres 1 : 100
Technická zpráva - statika: text 7 l.
Výkres tvaru 1.NP půdorys: 1 výkres 1 : 50
Soběslav hrad - přístavek: 2 výkresy 1 : 50
Obrazová příloha: 4 l. bar+čb foto (fotokopie)
Hláska - návrh zádlažby: 1 výkres (1 : 50)

Investor. Město Soběslav
Nur Anwesentlich

Bände Aufschlüsselung

Total Nicht Verfügbar Absenze Präsenz
ÚOP v Českých Budějovicích 1 0 0 1
Ort Bandmarken Lagermarke Ausleihungskategorie Zuwachs Nummer Nottiz
Archiv PD PD 7113 Dostupné s omezením 5006555 Odkaz na CD sign. PD 8018. Pod stejnou sign. PD 7113 je založena ve spec. spisovně plánové dokumentace ještě obdobná dokumentace s neúplným souborem čb kopií
Ort Total Nicht Verfügbar Absenze Präsenz
Archiv PD 1 0 0 1

Diskussion

[Loading...]
Keine Beiträge
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden