Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Architekt SIA : časopis československých architektů / SIA spolek československých inženýrů
SIA spolek československých inženýrů
Nakladatelské údaje: Praha : SIA spolek československých inženýrů, 1929-1951
Rozsah: 24 sv.
ISSN: 1803-3385

Věcné téma: architektura
Forma/žánr: časopisy zájmových sdružení a spolků
Aktuální periodicita: 1x měsíčně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H359
Signatura: : 120Ff

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
1943 N;
1941 N;
1940 N;
1939 N;
1938 N;
1937 N;
1936 N;
1935 N;
1933 N;
1932 N;
1929 N;

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1944 N;
1943 N;
1942 N;
1941 N;
1940 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Některé zkušenosti s obklady, zejména keramickými / Vančura, Jiří, 1907-1999 1944
Vývoj železničních výpravních budov / Pchálek, Václav 1944
Český zemědělec potřebuje nábytkové zařízení / Vančura, Jiří, 1907-1999 1944
Architektura krematoria / Krch, Vojtěch, 1892-1966 1944
Nové sídliště (dovětek) : (příprava právních podkladů na cestě k novému sídlišti) / Hruška, Emanuel, 1906-1989 1944
Sloh zemědělských staveb / Kuthan, Adolf, 1908- 1944
Vývoj výstavnictví : (v zrcadle vývojových vztahů a časové pulsace Miloše Vaněčka) / Teschler, Eduard, 1912- 1944
Podíl architekta na úkolech železničního plánování / Danda, Josef, 1906-1999 1944
Podstata monumentality v architektuře / Engel, Antonín, 1879-1958 1944
Stavební detail včera a dnes / Vančura, Jiří, 1907-1999 1943
Normalisace požadavků dobrého bydlení a výroba / Krch, Vojtěch, 1892-1966 1943
Velkoměstský nájemný dům : (vývoj, současný stav a nejbližší možnosti reformy) / Štursa, Jiří, 1910-1995 1943
Utváření prostorů s dobrou akustikou / Grossmann, Jiří, 1892-1957 1943
Vnitřní zařízení bytu / Kolomazník, M. 1943
Způsob vypracování průzkumu pro upravovací plány / Škarda, Evžen, 1905-1973 1943
Přípravné práce k upravovacím plánům v pojetí architekta / Liebscher, Adolf, 1887-1965 1943
Rodinný domek : (úvahy a rozbor na okraj skutečného případu) / Krch, Vojtěch, 1892-1966 1943
Domek architekta na venkově : příklad návrhu, provedení a používání rodinného domku architekta na venkově, pro práci, pobyt a osvěžení / Losenický, Emanuel, 1903- 1943
Krajina a průmyslová sídliště / Voženílek, Jiří, 1909-1986 1943
Obytná hodnota a úživnost krajiny / Žák, Ladislav, 1900-1973 1943
Vodní stavby jako výtvarný článek v přírodě / Zeman, Václav, 1882- 1943
Ochrana lidových staveb v Čechách / Kotrba, Viktor, 1906-1973 1943
Osobitost venkova ve stavebnictví / Losenický, Emanuel, 1903- 1943
Asanace vesnic / Slavík, Václav 1943
Provoz v hospodářství a jeho vliv na vytváření zemědělského obydlí / Caivas, Karel, 1897-1977 1943
Obsah přípravných prací pro upravovací plány / Škarda, Evžen, 1905-1973 1943
Pomník na vesnici a v krajině / Semrád, Stanislav, 1906-1983 1943
Architekt usnadňuje práci venkovské ženě / Kuthan, Adolf, 1908- 1943
Utváření prostorů s dobrou akustikou / Grossmann, Jiří, 1892-1957 1943
Vliv rekreačního hnutí na osídlení a na bydlení : week-end a krise velkoměsta / Semrád, Stanislav, 1906-1983 1943
Negativní a positivní ochrana přírody / Prát, Silvestr, 1895-1990 1943
Nové sídliště. Závěr / Hruška, Emanuel, 1906-1989 1943
Nové sídliště / Hruška, Emanuel, 1906-1989 1942
Akustika prostoru / Grossmann, Jiří, 1892-1957 1942
Krby na topení dřívím / Vančura, Jiří, 1907-1999 1942
Otázka stavby divadel / Víšek, Jan, 1890-1966 1942
Moderní jevištní technika / Unruh, Walther, 1898-1973 1942
Jevištní část soudobých divadel / Fojtík, Vl. 1942
Akustika divadel se stanoviska fysikálního / Vašíček, Antonín, 1903-1966 1942
Problém světla a zvuku v divadle / Fišer, Jaroslav, 1904-1984 1942
Změny názoru na urbanismus a nově nastoupená praxe v pořizování upravovacích plánů / Slavík, Václav 1942
Architektovy brýle mámení / Krch, Vojtěch, 1892-1966 1942
Vytápěcí, větrací a klimatisační zařízení pro divadla / Kalous, Karel, 1896-1942 1942
Nové sídliště. Soudobá vývojová fáze našich sídlišť (měst) a soudobé názory na urbanistické obázky / Hruška, Emanuel, 1906-1989 1942
Technické zařízení žárovišť krematorií / Schmalz, Julius 1942
Souhrn a klasifikace disposičních poznatků v plánování lidových nájemných domů / Hannauer, Karel, 1906-1966 1942
Padesát let profesora Arch. Dr. Ing. Vojtěcha Krcha / Semrád, Stanislav, 1906-1983 1942
Prostor a divadlo / Kouřil, Miroslav, 1911-1984 1942
Několik poznámek k strojnímu zařízení mlékáren / Zvoníček, Jan, 1913-1991 1942
Architekt a stavba mlékáren / Havlíček, Josef, 1899-1961 1942
Podklady upravovacích plánů / Fiala, Jaroslav, 1896-1969 1942
Tvárlivé město / Vlček, Ivan 1942
K pohledovému řešení našich měst / Chochol, Josef, 1880-1956 1942
Katastrální mapy s hlediska úpravy měst a venkovských obcí / Růžička, Josef 1942
Nové sídliště. Hruška, Emanuel, 1906-1989 1942
Několik poznámek k vytváření krajiny / Vaněček, Jaroslav, 1884-1962 1942
Hlavní typy českého selského domu v Čechách a na Moravě / Chotek, Karel, 1881-1967 1941
Stavební prvky venkovského obydlí / Kuthan, Adolf, 1908- 1941
Co rozumíme úpravou obcí : postup obcí při plánování a provádění úprav / Sixta, Václav, 1911- 1941
Sadová úprava vesnic / Macoun, Stanislav, 1903-1979 1941
Podklady a směrnice pro tvoření plánu upravovacího a zastavovacího / Sedláček, Zdeněk 1941
Několik základních pojmů ze zvukotechniky / Grossmann, Jiří, 1892-1957 1941
Rodinný dům jako montážní stavba / Pacanovský, Hilar 1941
Disposiční zásady a architektonické úpravy stanic podzemních drah / Kubašta, Vojtěch, 1914-1992 1941
Jak mají obce postupovati při pořizování regulačních (upravovacích a zastavovacích) plánů : podle č. 5., ročníku XXX., Věstníku Českého zemského ústředí obcí 1941
Budujeme naše obce - vliv dopravy / Vaněček, Miloš, 1889-1954 1941
Pohovková lůžka / Vančura, Jiří, 1907-1999 1941
Krematorium v Lesním hřbitově ve Stockholmu / Asplund, E. G. 1941
Elektrické topení v kostelích / Pergler, František 1941
Akustika stavby / Grossmann, Jiří, 1892-1957 1941
Akustika stavby. Dokončení / Grossmann, Jiří, 1892-1957 1941
Denní světlo jako konstruktivní činitel architektonického prostoru. Vliv tvaru okna a jeho rozměrů na osvětlení místnosti / Hannauer, Karel, 1906-1966 1941
O dobrém a špatném mosaikovém materiálu / Ajvaz, Michal, 1904-1994 1941
Umělé osvětlení v kostelích / Pergler, František 1941
F. L. Gahura padesátníkem / Havlíček, Josef, 1899-1961 1941
Prof. Dr. arch. Theodor Petřík / Šnajdr, Stanislav, 1911-1982 1941
Hospodářské stavby / Petřík, Theodor, 1882-1941 1941
Úprava venkovských obcí : úprava venkovských obcí - úprava vesnic / Kříž, Josef, 1895-1988 1941
Sochař a architekt / Krise, Jindřich, 1908-1989 1941
Stavba měst a obcí v praxi / Kulhánek, František 1941
K nadcházejícímu stavebnímu období / Havlíček, Josef, 1899-1961 1940
Interiér podle soudobého architektonického pojetí / Vančura, Jiří, 1907-1999 1940
Byt jako dílo výtvarné / Krise, Jindřich, 1908-1989 1940
Začarovaný kruh bytové kultury / Pokorný, Jaroslav, 1908-1980 1940
Navrhování sedacího čalouněného nábytku / Vančura, Jiří, 1907-1999 1940
Další vývoj plánování nájemných domů / Hannauer, Karel, 1906-1966 1940
Bytová kultura? / Krch, Vojtěch, 1892-1966 1940
Obytné stavby a zdvojený dvojtrakt / Havlíček, Josef, 1899-1961 1940
Schodiště v organismu nájemného domu : příspěvek k problému vícetraktového zastavění / Hannauer, Karel, 1906-1966 1940
Schodiště v organismu nájemného domu : příspěvek k problému vícetraktového zastavění / Hannauer, Karel, 1906-1966 1940
Novodobé směry ve velkoměstském dopravnictví v USA / Skřivan, Eduard 1940
Nádraží s ostrovními nástupišti / Danda, Josef, 1906-1999 1940
Spolupráce statika s architektem : úvaha s historickou reminiscencí / Danda, Josef, 1906-1999 1940
O stavbách pro letní pobyt / Šula, Ivan, 1903-1977 1940
O weekendu architektům i ostatním / Krch, Vojtěch, 1892-1966 1940
Zařízení bytu na venkově / Vančura, Jiří, 1907-1999 1940

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.