Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze =
Vyd. Společnost přátel starožitností českých
Společnost přátel starožitností českých v Praze
Rozsah: 34 sv.
ISSN: 1210-9266

Korporace/objekt: Společnost přátel starožitností českých v Praze
Věcné téma: Archeologie
Věcné téma: Dějiny
Věcné téma: Muzejnictví
Věcné téma: Památky historické
Věcné téma: Vlastivěda
Geografické téma: Česko
Forma/žánr: Časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H48
Signatura: : D630
Signatura: : P-030
Signatura: : De
Signatura: : SU-ČSPS

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
1926 N;
1925-1926 2;
1925 N;
1924 N;
1923-1924 2;
1923 N;
1922 N;
1921-1922 2;
1921 N;
1920 1;
1919 N;
1918 N;
1917-1919 3;
1916 1; N;
1915 1; N;
1914 1; N;
1913 1; N;
1912 1; N;
1911 1; N;
1910 1; N;
1909 1; N;
1908 1; N;
1907 1; N;
1906 1; N;
1905 1; N;
1904 1; N;
1903 1;
1902 1; N;
1901 1; N;
1900 1;
1898 N;
1897 N;
1896 N;
1895 N;
1894-1898 5;
1894 N;
1893 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1930 N;
1925 N;
1920 N;
1917 N;
1912 N;
1911 N;
1910 N;
1908 N;
1907 N;
1905 N;
1904 N;
1903 N;
1902 N;
1901 N;
1900 N;
1899 N;
1898 N;
1896 N;
1895 N;
1894 N;
1893 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika
1926 N;
1925 N;
1924 N;
1921 N;
1912 N;
1911 N;
1910 N;
1909 N;
1908 N;
1907 N;
1906 N;
1905 N;
1904 N;
1903 N;
1902 N;
1901 N;
1900 N;
1899 N;
1897 N;
1896 N;
1895 N;

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
1905 N;
1901 N;
1900 N;
1898 N;
1897 N;
1896 N;
1895 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika
1912 N;
1911 N;
1910 N;

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Hora Kunětická : její stručné dějiny, vandalství na ní páchané i kroky, učiněné na její záchranu / Skrbek, Bedřich, 1860-1918 1898
České dějiny u Bartol. Paprockého / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1922
Univ. prof. dr. Josef Pekař šedesátníkem / Krejčík, Adolf Ludvík, 1877-1958 1930
Příspěvky k cechovní sfragistice / Čarek, Jiří, 1908-1985 1930
Pěkné porozumění měšťanstva pro uměleckou památku / Teplý, František, 1867-1945 1930
Značený cín v západomoravských museích : příspěvek k soupisu / Svoboda, Josef František, 1874-1946 1930
Frant. Zuman, vrch. fin. rada v. v. šedesátníkem 1930
Únětická pohřebiště / Stocký, Albín, 1876-1934 1930
K chronologii t. řeč. válek markomanských / Dobiáš, Josef, 1888-1972 1930
Zrádné proudy v českém vojsku stavovském v době povstání 1618-1619 / Stloukal, Karel, 1887-1957 1930
Podzim roku 1620 v pražské mincovně / Nohejlová-Prátová, Emanuela, 1900-1995 1930
O anglických podobiznách Komenského / Odložilík, Otakar, 1899-1973 1930
Výrobky z lepenky a papíroviny / Zuman, František, 1870-1955 1930
K šedesátým narozeninám J. V. Šimáka / Pekař, Josef, 1870-1937 1930
Archivy velikých statků a vlastivěda / Krejčík, Adolf Ludvík, 1877-1958 1930
Popisy státem spravovaných panství z XVIII. a XIX. století jako vlastivědný pramen / Janoušek, Emanuel, 1897-1970 1930
Umělecká topografie Československé republiky / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1930
Dr. Antonín Podlaha šedesátníkem / Dobiáš, Josef, 1888-1972 1925
Prof. Ferd. Vaněk pětasedmdesátníkem / Plánička, František, 1887-1943 1925
O poustevnách a poustevnících na Šumavě a v Pošumaví / Hostaš, Karel, 1854-1934 1925
Počátky uhlí v Čechách / Mareš, František, 1850-1939 1925
O bývalé Pražské bráně v Rokycanech a jejím okolí : (příspěvek k dějinám hradeb rokycanských) / Stříbrský, František, 1875-1943 1925
Vocel - archeolog / Niederle, Lubor, 1865-1944 1922
Vocel jako historik umění / Birnbaum, Vojtěch, 1877-1934 1922
Jan Erazim Vocel jako básník / Novák, Arne, 1880-1939 1922
Něco o Husových průvodcích do Kostnice / Sedláček, August, 1843-1926 1922
Ještě jednou o pečetěch při stížném listu / Sedláček, August, 1843-1926 1922
Z Žižkových mladých let / Bartoš, František Michálek, 1889-1972 1922
Hyjty na Chodsku starodávném / Hruška, Jan František, 1865-1937 1922
Dětřich Ravesteyn, dvorní malíř Rudolfa II. / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1922
Na ochranu našich památek / Společnost přátel starožitností českých 1917
K české pověsti královské. Tradice o králi Artušovi / Urbánek, Rudolf, 1877-1962 1917
Univ. prof. Dr. Karel Chytil / Guth, Karel, 1883-1943 1917
K české pověsti královské. Dokončení / Urbánek, Rudolf, 1877-1962 1918
O ochraně praehistorických památek v Německu a u nás / Schránil, Josef, 1893-1940 1918
Stavební povaha nejstarších českých basilik / Birnbaum, Vojtěch, 1877-1934 1919
Ochrana památek / Novotný, Kamil, 1892-1959 1919
Národopisné museum Plzeňska / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1919
K abrahámovinám prof. V. Novotného / Prokeš, Jaroslav, 1895-1951 1919
O Josefu Branišovi : (předneseno na valné schůzi Společnosti 27. ledna 1912) / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1912
Ze vzpomínek na přítele / Černý, Antonín Bohumil, 1868-1926 1912
Brandlův obraz proroka Eliáše / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1912
Ochrana památek v programu politické strany 1912
† Zikmund Winter : materiály k vypsání života i díla / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1912
O umělecké činnosti Vojtěcha Benedikta Juhna / Novák, Josef, 1849-1927 1912
O umělecké činnosti Vojtěcha Benedikta Juhna / Novák, Josef, 1849-1927 1912
Nové archaeologické nálezy v Rusku : (předběžná zpráva) / Papáček, Pavel, 1863-1930 1911
Zákon na zničení památek 1911
Moje svědectví o nálezu čáslavském / Čermák, Kliment, 1852-1917 1911
Příspěvek k životopisu řezbáře Václava Jelínka : (z archivu jindřichohradeckého) / Novák, Josef, 1849-1927 1911
O úkolu místních museí / Pakosta, Ferdinand, 1884-1914 1911
K uzákonění ochrany památek 1910
Karel Škréta (1610-1674) : příspěvek k ocenění jeho díla / Bergner, Pavel, 1869-1919 1910
Šlechta plzeňského kraje v půli XVI. století / Renner, Jan, 1869-1959 1910
Zákon na ochranu památek umělecko-historických v Rakousku / Klučina, K. 1910
16. března zemřel Jos. Alex. svob. pán Helfert (* 1820), [...] 1910
Naše hřbitovy / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1908
Košířský hřbitov : (připsáno panu Dr. Lub. Jeřábkovi) / Emler, Jan, 1877-1951 1908
Několik ex-libris pražské universitní knihovny / Emler, Jan, 1877-1951 1907
Theorie Dra J. L. Píče o nejstarších kulturních předhistorických v Čechách / Buchtela, Karel, 1864-1946 1907
Slovo ve vážné otázce / Štech, V. V. 1885-1974 1907
Ochrana českých památek uměleckých a krás přírodních : (předneseno ve členské schůzi Společnosti dne 24. března 1906) / Emler, Jan, 1877-1951 1906
Jaromír Čelakovský : k šedesátým jeho narozeninám / Demel, Jaroslav, 1869-1926 1906
Ochrana a zachování památek : (přednáška ve "Společnosti př. st. č. v Praze", dne 21. října 1905) / Dehio, Georg, 1850-1932 1906
Petr Antonín Xaver Hillinger, malíř miniatur / Herain, Jan, 1848-1914 1906
České rotundy na půdě saské / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1906
Důležitý rozsudek správního soudu : (vysvětlivky k polohopisným plánům Říšského předměstí v Plzni) / Černý, Antonín Bohumil, 1868-1926 1906
Rámy české práce v Městském museu pražském / Harlas, František Xaver, 1865-1947 1906
K jubileu Gollovu / Emler, Jan, 1877-1951 1906
Jakub ze Stříbra, iluminátor XVI. století (?) / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1905
Na záchranu památek / Zuman, František, 1870-1955 1905
Jinak v Drážďanech, jinak v Praze / Teige, Josef, 1862-1921 1905
† W. W. Tomek 1905
Staré obrazy v Mokropsech / Harlas, František Xaver, 1865-1947 1904
Něco o postupu selských gruntů / Tomíček, Antonín, 1866-1935 1904
Bedřich Bernau / Herain, Jan, 1848-1914 1904
Martina Koláře Českomoravská heraldika I. / Masák, Antonín, 1856-1916 1904
Naše památky / Velinský, F. 1904
August Sedláček / Slavík, František Augustin, 1846-1919 1903
Příspěvek k časovému určení neolithické keramiky v Čechách / Šnajdr, Ludvík, 1839-1913 1903
Pohrobní vzpomínka na Jana Zeyera / Černý, Antonín Bohumil, 1868-1926 1903
Z manualu města Kasejovic / Siblík, Josef, 1863-1931 1903
Štědrý den v podání prostonárodním / Košťál, Josef, 1851-1920 1903
Cechovní pokladny v Museu kr. hl. města Prahy / Harlas, František Xaver, 1865-1947 1903
Soukromá mýta v Čechách / Šnajdr, Ludvík, 1839-1913 1903
Jak dělí Montelius nejstarší dobu bronzovou / Šnajdr, Ludvík, 1839-1913 1902
Úřední zákazy obyčejů a zvyků lidových / Adámek, Karel Václav, 1868-1944 1902
Karlův kamenný most v Praze r. 1716 / Černý, Antonín Bohumil, 1868-1926 1902
Zachovejte staré zvony / Dušek, Vavřinec Josef, 1858-1911 1902
Plenění města Stříbra Švédy r. 1645 / Antl, Theodor, 1860-1903 1902
O nálezech mrtvol přirozeně zachovalých, též o umělém konservování mrtvol, zvláště v Čechách / Matiegka, Jindřich, 1862-1941 1902
Jan Táborský z Klokotské Hory a jeho zpráva o orloji Staroměstském / Teige, Josef, 1862-1921 1901
Tycho Brahe : stručný životopis i zpráva o nálezu a vyšetření tělesných ostatků / Herain, Jan, 1848-1914 1901
Svátky velilkonoční v podání prostonárodním / Košťál, Josef, 1851-1920 1901
Boží muka v krajině Jindřichohradecké / Domečka, Ludvík, 1861-1937 1900
Zákonná ochrana památek / Černý, Antonín Bohumil, 1868-1926 1900
Boží muka na Humpolecku / Mančal, Jaroslav 1900
O vývoji znaku knížat ze Schwarzenberka / Antl, Theodor, 1860-1903 1900
Archaeologické nálezy z okolí Horažďovic / Želízko, Jan Vratislav, 1874-1938 1900
Der Adel der Böhmischen Kronländer / Masák, Antonín, 1856-1916 1900
O poloze Ptolemaiova Askiburgia / Barvíř, Jindřich Ladislav, 1863-1952 1899
Josef Emler / Pekař, Josef, 1870-1937 1899
Antonín Frant. Rybička-Skutečský / Demel, Jaroslav, 1869-1926 1899
O středověkých pečetech : pečeti krále Václava IV. / Král z Dobré Vody, Vojtěch, 1844-1913 1899
O zjišťování provinilců ve stol. XVIII. : (z přednášky konané ve schůzi Společnosti dne 7. července 1898) / Zuman, František, 1870-1955 1899
Z rodinné kroniky Švamberské / Krušina ze Švamberka, Josef, 1859-1914 1899
O středověkých pečetech : pečeti Sigmundovy / Král z Dobré Vody, Vojtěch, 1844-1913 1899
O otiskování a odlívání pečetí / Král z Dobré Vody, Vojtěch, 1844-1913 1899
K dějinám poddanství 17. a 18. století v Čechách / Salaba, Josef, 1866-1945 1899
Lidové šperky / Soukup, Jan, 1867-1933 1896
Mor a krupobití v Kasejovicích / Siblík, Josef, 1863-1931 1896
Příspěvky rodopisné / Siblík, Josef, 1863-1931 1897
O přechodních dobách předhistorických : z přednášky, konané ve Společnosti dne 10. února 1896 / Woldřich, Jan Nepomuk, 1834-1906 1897
"Hromové kameny" : pravěké nástroje v lidovém léčitelství / Červinka, Inocenc Ladislav, 1869-1952 1897
O středověkých pečetech / Král z Dobré Vody, Vojtěch, 1844-1913 1897
O bronzových jehlách s úškem : (předneseno ve členské schůzi Společnosti 7. XII. 1896) / Matiegka, Jindřich, 1862-1941 1897
Zprávy o škole kasejovické z XVI.-XVIII. století / Siblík, Josef, 1863-1931 1897
Řád bratrstva literatského v Sušici r. 1603 : list od ouřadu města Sušice pod pečetí městskou pánům literatům k potvrzení bratrstva jich vydaný / Nováček, Vojtěch Jaromír, 1852-1916 1897
Zaniklá ves Cetkov / Hruša, Fr. 1897
O středověkých pečetech / Král z Dobré Vody, Vojtěch, 1844-1913 1898
František Palacký : ke stoletým jeho narozeninám / Klíma, František, 1868-1941 1898
O vědeckém působení M. Koláře : n. 1836. † 1898., 15. května / Sedláček, August, 1843-1926 1898
K dějinám Zlaté stezky. Pře Jakuba Černína z Chudenic s Prachatickými / Domečka, Ludvík, 1861-1937 1898
Sjezd českých archaeologů a spolků musejních na Horách Kutných / Adámek, Karel Václav, 1868-1944 1898
Obraz slovanského bájesloví / Tobolka, Zdeněk Václav, 1874-1951 1895
První a druhé vydání Veleslavínova "Kalendáře Historického" / Bidlo, Jaroslav, 1868-1937 1895
K stoletým narozeninám Pavla Josefa Šafaříka 1895
Lidé ve službách hospodářových jindy : dle bývalých poměrů na Rokycansku / Kozák, Martin, 1861-1924 1895
Z archivu kláštera plasského / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1895
Josef Žižka rytíř z Trocnova : příspěvek k rodopisu Jana Žižky z Trocnova / Hraše, Jan Karel, 1840-1907 1894
Archaeologické miscelly. Původ a vývin kosy / Matiegka, Jindřich, 1862-1941 1894
O staročeském souboji soudním (sědání) / Tobolka, Zdeněk Václav, 1874-1951 1894
Zákonitá ochrana starožitností a památek českých 1894
Zákonitá ochrana starožitností a památek českých 1893

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.