Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Východočeský sborník historický
Nakladatelské údaje: Pardubice : Východočeské muzeum :, Historický klub :, Muzejní spolek, [1992]-
Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích

Rozsah: ^^^svazků ; 21-22 cm
ISSN: 1213-1733

Věcné téma: vlastivěda
Věcné téma: dějiny
Geografické téma: Čechy východní (Česko) - dějiny
Geografické téma: Čechy východní (Česko) - vlastivěda
Forma/žánr: sborníky
Forma/žánr: ročenky
Vazba na: Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie
1212-1460

Aktuální periodicita: 2x ročně,
Anotace:

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2018 1;
2017 1;
2016 1;
2015 1; N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2007 14;
2006 13;
2005 12;

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika
2018 33; 34;
2017 31; 32;
2016 29; 30;
2015 28;
2012 21; 22;
2011 19; 20;
2010 17; 18;
2009 16;
2008 15;
2007 14;
2006 13;
2005 12;
2002 11;
2001 10;
2000 9;
1999 8;
1998 7;
1997 06;
1996 05;
1994 04;
1993 03;
1992 02;
1991 01;

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Těšínská knížata a Pernštejnové v polovině 16. století : (edice listů knížete Václava Těšínského Vratislavu z Pernštejna z let 1565-1579) / Turková, Magdaléna 2005
Kostelec nad Černými lesy ve světle inventáře z roku 1611 s přihlédnutím k inventářům pozdějším / Holasová, Andrea, 1978- 2005
K finančním poměrům vrchlabských Morzinů v 18. století / Valenta, Aleš, 1964- 2005
Králíky kolem roku 1900 (sociologicko-statistická sonda) / Macková, Marie, 1958- 2005
Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století / Starý, Marek, 1974- 2006
K vývojovým tendencím stavební kultury v prostředí vesnic ve 20. století na příkladu lokalit ve východním Polabí / Vincenciová, Hana, 1959- 2006
Archeologický výzkum v Pardubičkách v letech 2001 - 2005 / Čurda, Tomáš, 1956- 2007
Kunětické družstvo - historie záchrany významné přírodní a kulturní památky / Mücke, Petr 2007
Sto let litomyšlského orloje 1907-2007 / Pakosta, Oldřich, 1953- 2007
Peněžní oběh ve střední Evropě na přelomu 15. a 16. století ve světle nálezu zlatých a stříbrných mincí z obce Chmelík / Vorel, Petr, 1963- 2008
Sídliště z doby římské v Tuněchodech, okr. Chrudim : Nálezy z let 1973 až 1984 v poloze Bodlavecké pole a v areálu JZD / Jílek, Jan, 1981- 2017
Archeologická situace z přelomu raného a vrcholného středověku ze Štěnce / Vích, David, 1971- 2009
Příspěvek k neolitickému osídlení v katastru Libišan (okr. Pardubice) / Burgert, Pavel, 1987- 2009
Odezva válek Marie Terezie s Friedrichem II. na drobných výtvarných památkách na Pardubicku a Chrudimsku / Teplý, Jaroslav, 1927- 2009
Raně středověké osídlení v Dražkovicích (okr. Pardubice) / Košařová, Markéta 2017
K počátkům hradu Lichnice : příspěvek k poznání raně gotické architektury ve východních Čechách / Bláha, Radek, 1976- 2017
Benediktinské expozitury ve východních Čechách doby předhusitské : příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií / Šrámek, Josef, 1982- 2017
Spor mikulovického faráře a Jana mladšího Kapouna ze Svojkova o placení obilného ospu z let 1588-93 / Richter, David, 1991- 2017
Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku / Jirák, Matouš, 1977- 2017
Delikty "rušení náboženství" řešené krajským soudem v Chrudimi ve druhé polovině 19. století / Hrdinová, Veronika 2017
Dětství stižené tuberkulózou : každodenní život v sanatoriu na příkladu Hamzovy dětské léčebny v Luži / Rábová, Šárka Caitlín 2017
Pardubické a pražské nádražní dílny v roce 1845 / Škabrada, Jiří 2010
Pozůstatky plužiny zaniklé středověké vsi Crkáň na Pardubicku / Vorel, Petr, 1963- 2010
Prodej zdechovického panství roku 1641 : netypická smlouva o prodeji mezi Václavem Vrábským Tluksou z Vrábí a Václavem Věžníkem z Věžník / Vávra, Filip 2018
Mezigenerační transfer majetku v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a první polovině 19. století / Nekvapil Jirásková, Šárka, 1986- 2018
Římská kamenná zeď u Starého Mateřova / Hlava, Miloš, 1972- 2018
Německé kolonie Weska, Gunstdorf a Kleindorf (1780-1946) : případová studie k asimilačním procesům v malých jazykových enklávách / Novotný, René 2018
Schizma v nejstarších dějinách Pardubic a fenomén archeologie / Čurda, Tomáš, 1956- 2018
Spor o nejstarší dějiny Pardubic / Šebek, František, 1946- 2018
Pozůstatky teplovzdušného vytápění z dominikánského kláštera v Chrudimi / Kovář, Miroslav, 1975- 2017
Opat Bavor z Nečtin a vývoj břevnovského klášterství v době posledních Přemyslovců se zřetelem k severovýchodním Čechách / Šrámek, Josef, 1982- 2017
Královéhradecké soudní pře z let 1548-1564 postoupené k apelačnímu soudu / Kindl, Josef 2017
Komunisté nebo fašisté ? : Činnost Komunistické strany Československa a Národní obce fašistické před pardubickými obecními volbami v roce 1932 / Benda, Michal, 1979- 2017

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.