Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Západočeské archivy ... / Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Plzni
Nakladatelské údaje: Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni, 2010-
Rozsah: sv.
ISSN: 1804-9737

Věcné téma: archivnictví
Věcné téma: archivní fondy
Geografické téma: Plzeňsko (Česko)
Forma/žánr: ročenky
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2019 1;
2018 1;
2017 1;
2015 1;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2019 10;
2018 9;
2017 8;
2016 7;
2015 6;
2014 5;
2013 2013;
2012 N;
2011 2011;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Title Autor Rok vydání Signatura díla
Konzervování a restaurování pergamenových listin / Šimková, Lucie 2012
Oděvní a textilní cechy v Domažlicích / Kinkorová, Radka 2012
Josef Blau, historik Šumavy / Sýkorová, Lenka, 1966- 2012
Činnost Augusta Sedláčka a jeho manželky Terezy v rokycanském městském archivu / Kolář, Petr 2012
Velkostatkář Karel Škoda a první Československá republika / Mírková, Marie 2012
Konfiskace majetku Emila Škody po roce 1945 / Řeháček, Karel, 1972- 2012
Historie plaského pivovaru do zrušení propinačního práva roku 1869 / Mírka, Jakub, 1978- 2017
Holkovice - vznik, vývoj, správa a zánik malého statku v jihozápadních Čechách / Vanišová, Hana 2017
Sociální bydlení po 1. světové válce na příkladu Karlových Varů / Mařík, Antonín, 1957- 2017
Správní rada Škodových závodů v Plzni v letech 1919-1938 / Nohovcová, Ladislava, 1962- 2017
Schmiedlové a Goldegg-Lindenburgové na severním Plzeňsku a Klatovsku : rodinné vztahy a správa majetku / Vanišová, Hana 2017
Vila Spatt v Konstantinových Lázních : příspěvek k osudům majetku rakouských státních příslušníků v Československu po roce 1945 / Řeháček, Karel, 1972- 2017
Biologická degradace materiálu - plísně / Vasiová, Jiřina 2017
Národní filmový archiv / Lachman, Tomáš, 1974- 2017
PhDr. Karel Waska šedesátiletý / Eisenhammer, Miroslav, 1972- 2011
Podnikový archiv Škoda / Eisenhammer, Miroslav, 1972- 2011
Sudetoněmecký archiv a jeho fondy se zřetelem k západním Čechám / Sauer, Ingrid 2011
K užívání počeštěných tvarů cizích pomístních a osobních jmen / Waska, Karel, 1951- 2011
Rukopisné noviny a komunikační praxe Adama Matyáše z Trauttmansdorffu ve druhé polovině 17. století / Mírková, Marie 2011
Domažlické městské brány a stavební rgulace města v 19. století / Fencl, Tomáš 2011
Stříbrská kronika Karla Ludwiga Watzky z let 1878-1883 : poslední střípek mozaiky? / Edl, Jan 2011
Sklárna Johann Lötz vdova v Rejštejně : příběh světového úspěchu i úpadku / Sýkorová, Lenka, 1966- 2011
Vývoj školství v Heřmanově Huti / Kliková, Zuzana 2011
Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech / Svobodová, Miloslava 2011
Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo Plzeň / Peleška, Michal, 1977- 2011
Střípky z historie podniku Československé automobilové opravny Plzeň / Pešťák, Michael 2011
Likvidační střediska konfiskovaných majetkových podstat lidových peněžních ústavů na Karlovarsku a Plzeňsku / Řeháček, Karel, 1972- 2011
Eva a Karel Waskovi, zasloužilí západočeští archiváři / Waska, Karel, 1951- 2013
Konzervování a restaurování knih. Vasiová, Jiřina 2013
Dva neznámé listy městům Cheb a Klatovy z počátku 14. století : úvod k zlomku neznámého pražského formuláře / Tejček, Michal, 1976- 2013
Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov : unikátní popis panství z roku 1760 od Jana Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu / Mírka, Jakub 2013
Osobní typáře Lažanských z Bukové a úřední typáře velkostatku Manětín a Rabštejn nad Střelou / Vanišová, Hana 2013
"Plzeňské pivo se prostě stalo razítkem naší republiky--" : Měšťanský pivovar - Plzeňský Prazdroj 1842-2012 / Peřinová, Anna 2013
Zřízení pomníku Antonína Příhody v Domažlicích / Fencl, Tomáš 2013
Církevní tajemníci v obvodu Krajského národního výboru v Plzni v letech 1949-1955 / Eisenhammer, Miroslav, 1972- 2013
Konzervování a restaurování knih. Sbírka starých tisků Cheb - Pandectarum civilium / Vasiová, Jiřina 2014
Archiv města Plzně včera a dnes / Janečková, Jitka, 1965- 2014
Adam Skála, čtvrtý samostatný plzeňský městský archivář / Skála, Adam, 1977- 2014
Maltézští rytíři v jihozápadních Čechách. Komendy Měcholupy, Obytce, Dožice a specifika jejich obsazování, držby a správy / Červenka, Vladimír, 1981- 2014
Ignác Eduard Zelinka (1774-1829) a jeho působení ve funkci nadlesního západočeských panství Františka Josefa hraběte z Vrtby / Mírka, Jakub 2014
Vandrovní knížky a jejich držitelé. Putování tovaryše Josefa Krátkého / Waska, Karel, 1951- 2014
Cech kloboučníků v Domažlicích a příběh mistra Jana Srny / Kinkorová, Radka, 1974- 2014
Rukopisné modlitební knížky z pozůstalosti loketského archiváře Heinricha Zimmermanna / Mach, Vladimír 2014
Hohenzollernská lesní správa v letech 1852-1916 na příkladu velkostatku Železná Ruda / Hlavová, Jana 2014
Výstavba okresní všeobecné jubilejní nemocnice Františka Josefa I. v Klatovech / Sýkorová, Lenka, 1966- 2014
Fotografický archiv malíře Karla Špillara / Voháňková, Romana 2014
Životní křižovatka Antona Gnirse. K počátkům jeho odborné činnosti v Istrii / Augustin, Milan, 1960- 2014
Bavorský hlavní státní archiv Mnichov (oddělení V) / Krauss-Meyl, Sylvia, 1951- 2015
Měl jsem štěstí, že jsem poznal práci archivářskou... / Hubka, Petr 2015
Náboženské bratrstvo svatého Prokopa v Nezdicích (1756-1784) / Vanišová, Hana 2015
Těšovický rodák a mecenáš Johann Wolf (1826-1904) / Řeháček, Karel, 1972- 2015
Aféra Seletzky : zbrojní zakázky Škodových závodů do Rumunska / Nohovcová, Ladislava, 1962- 2015
Standesamt : stručný průvodce dějinami úřadu a jeho činností / Edl, Jan, 1976- 2015
Bruselský porcelánový design v produkci národního podniku Karlovarský porcelán / Berkovcová, Marie 2015
Dvacet let restaurování archiválií v Horšovském Týně / Šimková, Lucie 2016
Konzervace typářů / Řičicová, Jana 2016
Rod Steinbachů von Kranigstein v západních Čechách. Genealogické a majetkové souvislosti / Červenka, Vladimír, 1981- 2016
Potravinářské cechy na Domažlicku / Kinkorová, Radka, 1974- 2016
Evakuace Škodových závodů v Plzni v roce 1938 / Nohovcová, Ladislava, 1962- 2016
Chodovia, družstvo umělecké výroby Domažlice / Svobodová, Miloslava 2016
Likvidace konfiskovaných pivovarů na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945 / Řeháček, Karel, 1972- 2016
Restaurování vzácného prvotisku Schedelovy kroniky / Kinkorová, Radka, 1974- 2018
Archiv Národního muzea 1846-2018 / Woitschová, Klára, 1977- 2018
Sochařské a malířské dílny v Chebu ve 2. polovině 15. století / Halla, Karel, 1975- 2018
Šlechtictví rodiny Škodů v 19. a 20. století a proměny jeho vnímání ve čtyřech generacích rodu / Mírková, Marie 2018
Jménem zákona! Četnictvo na Domažlicku v letech 1850-1918 / Kinkorová, Radka, 1974- 2018
Ozeleňovací a okrašlovací spolek Planá 1886-1939 / Novotná, Markéta, 1959- 2018
Výstavba a rekonstrukce okresních silnic na Domažlicku v 1. polovině 20. století / Hrušková, Jana 2018
Svatovojtěšské oslavy v Manětíně v roce 1947 / Matušková, Martina 2018
Restaurování velkoformátového lesního plánu / Kinkorová, Radka, 1974- 2019
Většinu jsem se naučil v archivu : rozhovor s doc. Dr. Ing. Michalem Ďurovičem, vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze / Ďurovič, Michal, 1960- 2019
Lesy města Domažlice / Kinkorová, Radka, 1974- 2019
Lovecký zámeček Kladská a jeho majitelé Sigismund a Elfriede Schönburg-Waldenburg / Lajtnerová, Jana 2019
Po stopách Edvarda Beneše v jeho rodných Kožlanech / Ferenčíková, Zuzana 2019
Italští uprchlíci v okrese Planá za 1. světové války / Novotná, Markéta, 1959- 2019
Kapitálové a obchodní vztahy Škodových závodů s Francií v letech 1919-1938 / Nohovcová, Ladislava, 1962- 2019
Pěší pluk č. 73 z Chebu / Kummer, Michael 2019
První kinematografy v Karlových Varech a nejbližším okolí / Mařík, Antonín, 1957- 2019
Karlovarská lázeňská oblast v roce jedna : první československá lázeňská sezóna na Karlovarsku (1919 - 1920) / Řeháček, Karel, 1972- 2019
Město Krásné Údolí v letech 1938 - 1945 : správa malého sudetského města v prostředí Třetí říše / Cais, Petr, 1972- 2019

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.