Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Český lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku / vydává Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR
Další původce: Ústav pro etnografii a folkloristiku (Akademie věd ČR)
Další původce: Etnologický ústav (Akademie věd ČR)
Nakladatelské údaje: Praha : Šimáček, 1892-
Rozsah: sv.
ISSN: 0009-0794

Věcné téma: národopis
Věcné téma: folkloristika
Forma/žánr: časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1990 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1957 N;
1931 N;
1930 N;
1929 N;
1928 N;
1927 N;
1926 N;
1925 N;
1924 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika
2011 99;
2010 97;
2008 95;
2006 93;
2005 92;
2004 91;
2003 90;
2002 89;
2001 89;
2000 88;
1999 86;
1998 85;
1997 84; 85;
1996 84; N83;
1995 20; 82;
1994 81;
1993 80;
1992 79;
1991 78;
1990 77;
1989 76;
1988 75;
1987 74;
1986 73;
1985 72; 85;
1984 71;
1983 70;
1982 69;
1981 68;
1926 26;
1925 25;
1924 24;
1914 23;
1913 22;
1912 21;
1911 20;
1910 19;
1909 18;
1908 17;
1907 16;
1906 15;
1905 14;
1904 13;
1903 12;
1902 11;

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika
2013-2014 N;
2012 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;
1979 N;
1978 N;
1977 N;
1976 N;
1975 N;
1974 N;
1973 N;
1972 N;
1971 N;
1970 N;
1969 N;
1968 N;
1967 N;
1966 N;
1965 N;
1964 N;
1963 N;
1962 N;
1961 N;
1960 N;
1959 N;
1958 N;
1957 N;
1956 N;
1955 N;
1954 N;
1953 N;
1952 N;
1951 N;
1950 N;
1949 N;
1948 N;
1947 N;
1946 N;
1925 N;
1892 N;

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Kroj mužský a ženský na Chrástecku / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1929
František Teplý, Chodové ve sporu s Lomikary / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
Studie M. Lábkové o původu lidového kroje ženského v západních Čechách : s 9. skupinami obrázků od Kamily Kepkové / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
K dějinám vinařství na Moravě / Fojtík, Karel, 1918-1999 1956
K otázce vzniku poutních míst a jejich vlivu na život a kulturu venkovského lidu / Jeřábek, Richard, 1931-2006 1961
Novověké kachle : nástin problematiky z hlediska českých zemí/ Scheufler, Vladimír, 1922-1995 1972
Vinařské lisy na Moravě / Frolec, Václav, 1934-1992 1967
Život v litické hornické kolonii u Plzně v letech 1880-1910 / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1989
Soudobé svědectví o jedné verzi lomikarovské pověsti / Urfus, Valentin, 1928-2014 1988
Dobová fotografie jako pramen studia interiéru dělnického obydlí / Kosíková, Jiřina, 1952- 1988
Strava všedního dne tří socioprofesních skupin plzeňských dělníků / Todorovová, Jiřina, 1954- 1988
Snahy o oživení výšivkářství v Kasejovicích / Mejstříková, Lenka 1988
Mobiliář vesnického domu v Čechách od konce středověku do počátků národního obrození / Vařeka, Josef, 1927-2008 1988
K významnému životnímu jubileu dr. Josefa Vařeky, CSc. / Robek, Antonín, 1931-2008 1987
Klasifikace prostorů lidových staveb : (návrh terminologie pro popis a zpracování půdorysů lidových staveb) / Mišurec, Zdeněk, 1925-2009 1986
Přeměna příměstské vsi Bolevec na bytové zázemí průmyslové Plzně (1800-1910) / Dobrá, Hana, 1944- 1986
Svéráz v oděvní kultuře lidových vrstev města : dvacátá léta 20. století / Moravcová, Mirjam, 1931- 1986
Svéráz v oděvní kultuře lidových vrstev města : třicátá léta 20. století / Moravcová, Mirjam, 1931- 1986
Sídelní změny v novoosídleneckém pohraničí ČSR / Vařeka, Josef, 1927-2008 1985
Neznámé ruské prameny k první čtvrtině 19. století / Finková, Dagmar 1985
Oděv dělníků. Horníci a důlní zaměstnanci, Skláři / Moravcová, Mirjam, 1931- 1984
Oděv dělníků. Dělníci kovoprůmyslu a strojírenského průmyslu. Dělníci textilního průmyslu. Dělníci oděvnického průmyslu / Moravcová, Mirjam, 1931- 1984
Založení ovčáckého cechu v Čechách v roce 1709 : ke kulturní a sociální mezalianci / Šalanda, Bohuslav, 1948- 1984
K otázce vzniku a vývoje mincových šperků / Krupková, Jaroslava 1984
Oděv dělníků. Dělníci průmyslu chemického, kožedělného a papírenského. Dělníci průmyslu potravinářského / Moravcová, Mirjam, 1931- 1984
Oděv dělníků. Dělníci průmyslu cukrovarnického. Dělníci průmyslu dřevařského. Dělníci stavební. Dělníci průmyslu kamene a zemin. Zemědělští dělníci / Moravcová, Mirjam, 1931- 1984
K otázce formování specifiky oděvu dělnictva / Moravcová, Mirjam, 1931- 1984
Německá kolonizace českých zemí v letech 1941 - 1942 / Šisler, Stanislav, 1938-1996 1984
Nátrubkové nástroje v hudebním folklóru Čech : (předpoklady vzniku české dechové hudby) / Markl, Jaroslav, 1931-1985 1983
České herbáře 16. století jako etnografický pramen / Porák, Jaroslav, 1931-1985 1983
Vytváření stabilizované dělnické společnosti : (Plzeň - kolonie Na Jánské) / Todorovová, Jiřina, 1954- 1982
Přeměna Doudlevec z vesnice na předměstí průmyslové Plzně / Dobrá, Hana, 1944- 1982
Příspěvek ke studiu lidového oděvu ve středověku / Trkovská, Věra, 1927- 1982
Lidové kožichy : (výstava pražského Národopisného muzea v Praze, Českých Budějovicích a v Brně) / Moravcová, Mirjam, 1931- 1982
Objev vyobrazení českého roubeného domu z konce 15. století / Plessingerová, Alena, 1928- 1982
Zpráva o výzkumu nouzové dělnické kolonie Orlík v Plzni / Todorovová, Jiřina, 1954- 1981
Lidová architektura, interiér a domové zvyky Čech v epoše národního obrození / Vařeka, Josef, 1927-2008 1981
Poddanské povinnosti ve vztahu ke stravě venkovského obyvatelstva Čech (konec 18. a 1. polovina 19. stol.) / Šťastná, Jarmila 1981
Vesnická poddanská rodina v Čechách před vydáním patentu o zrušení nevolnictví a po něm / Heroldová, Iva, 1926-2005 1981
Etnografické doklady 18. a 19. století jako pramen studia lidového oděvu / Svobodová, Jiřina, 1919-1994 1981
Pluh z 18. století ze Slavíkovic u Brna - "pluh císaře Josefa II." / Kunz, Ludvík, 1914-2005 1981
Masopust na Plzeňsku : (se dvěma obrázky) / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
Svérázný kroj národní z roku 1848 / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1931
František Jan Vavák / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1931
Lidová mluva na Rokycansku / Moravec, Bedřich, 1859-1936 1931
O sběratelské praksi národopisné / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
Jak se za stara na plzeňsku plachetka vázala přes holuběnku / Moravec, Bedřich, 1859-1936 1931
Hornické názvosloví z Kladenska a ze severních Čech / Cajthaml-Liberté, František, 1868-1936 1931
Špejchary na obilí roku 1788 / Hochová-Brožíková, Zdena 1931
Karel Černohorský, Počátky habánských fajansí 1931
Osmdesátiny Jaroslava Schiebla / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1931
Jak byli v Čechách za starých dob stravováni lidé ve špitálech / Secký, Rudolf, 1869-1931 1930
Kajetán Turek: Počátky města Sušice od 15. století 1930
"Pomni hody na provody, žeť jsú svaté dni" / Hochová-Brožíková, Zdena 1930
Svatba na Plzeňsku / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1930
Literární činnost Čeňka Zíbrta v letech 1888-1930 / Hochová-Brožíková, Zdena 1930
Svatomartinská husa / Hochová-Brožíková, Zdena 1930
Pometlo v masopustním průvodu mládenců v Kralovicích u Plzně / Kovářík, Ant. A. 1929
Lidové zábavy, obyčeje a pověry na den sv. Jana Křtitele. Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1928
Vánoční stromek / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1928
K. Mensinger, polní kurát rakouský, na smrt odsouzený sběh, žijící v Miláně, o voroplavbě na Labi r. 1844 / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1928
Pověsti domažlické o vrchu "Dmout" (Ermout) / Kitzberger, Ivan František, 1880-1927 1928
Den sv. Jana Křtitele v Podbrdsku / Košák, František, 1870-1932 1928
Jaké dříví vykazuje lesník r. 1823 řemeslníkům lidovým / Havelka, Vilém V. 1928
Jaroslav Schiebl, spolupracovník Českého lidu, nejlepší znalec pověstí západočeských, pětasedmdesátníkem / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
Od Ondřeje do vánoc : (jihočeské lidové obyčeje, pověry, obchůzky, zábavy v Milevsku a okolí) / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
Posvícení v Doudlevcích u Plzně / Kraus, František, -1932 1927
O slovenské keramice v Modre / Landsfeld, Heřman, 1899-1984 1927
Rozpravy doktorské o původu kraslic. Kraslice západoevropské / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
Velikonoční obyčeje, pověry, obřady lidové : další sbírka / Valenta, Petr 1927
Chození do Emauz v Sušici / Hojsák, J. 1927
Staročeská tělověda a zdravověda / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
Pomlázka v Kokořově u Nepomuka / Štětina, Vojtěch, 1867-1928 1927
Lidové zábavy, obyčeje a pověry na den sv. Jana Křtitele / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1927
Štědrovečerní pověry československé / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1926
Staří Čechové lyže znali / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1926
"Král chodský", J. Š. Baar, mrtev / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1926
Jak se hádala Plzeň s Rokycany / Stříbrský, František, 1875-1943 1926
Masopust v Kolovči r. 1860 / Felix, Gothard, 1880-1940 1926
Úpadek lidového stavitelství a pokus o jeho vzkříšení : (s 22 návrhy na nábytek v duchu lidovém) / Starý, František, 1874-1961 1926
Pomlázky československé 1926
Mistr Hus o pomlázce / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1926
Plzeňská pověst o dudáku v jámě mezi nebožtíky / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
Zlatá kniha vědomostí o Slovensku / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1926
Světoběžní lidé na Nepomucku / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1926
Odchylky a zvláštnosti řeči v Plzni a na Plzeňsku. Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1925
†Martin Kozák, dlouholetý spolupracovník Českého Lidu dne 16. srpna 1924 v Rokycanech náhle skonal / Orlov, S. 1925
Lidové umění hračkářské ve Skašově u Nepomuku / Secký, Rudolf, 1869-1931 1925
Zaniklá výroba šindele, kolomazi a dřevěného uhlí : s 11 obrázky, kreslenými od arch. Stáni Starého / Starý, František, 1874-1961 1925
Poslední dudáci na Chodsku / Rutte, Ladislav, 1893-1967 1925
Pověsti o báječných bytostech z Plzeňska / Dubský, Ota, 1886-1956 1925
Husitská ostražitost při obléhání Plzně 1433: zvonečky na plotě prozradily chodce / Soukup, Jan 1925
Nápisy na obnovené klatovské radnici starší, i nově složené / Zuna, Bohumil, 1881-1932 1925
Jak se hádala Plzeň s Klatovy a Rokycany / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Odchylky a zvláštnosti řeči v Plzni a na Plzeňsku / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1924
"Pěstoun moravský" r. 1862 o národopise plzeňském / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1924
Bulfík Štefek, výrobce chodských dud v Oujezdě u Domažlic / Rutte, Ladislav, 1893-1967 1924
Dudy staročeské i novější / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1924
Příspěvky k dějinám vrchnostenské správy / Salaba, Josef, 1866-1945 1924
Psací brka / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1924
Vlasy a vousy / Paulus, Vincenc 1924
Žižka v lidovém podání československém / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1924

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.