Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Umění
Ústav dějin umění (Akademie věd ČR)
Nakladatelské údaje: Praha : Academia, 1953-
Rozsah: sv.
ISSN: 0049-5123

Věcné téma: dějiny umění
Věcné téma: výtvarné umění
Forma/žánr: časopisy
Aktuální periodicita: 6x ročně
Aktuální periodicita: dříve 4x ročně (1953-1959)
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : 1953-

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Architekt D. Martinelli / Kubátová, Taťana, 1914- 1956
Barokní donátorské a zakladatelské scény v cisterciáckých klášterech v Čechách a na Moravě / Vácha, Štěpán, 1976- 2004
Biblicismy v české architektuře 17. století / Panochová, Ivana, 1973- 2004
Byly či nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem? / Merhautová, Anežka, 1919-2015 1988
Christian Alexander Oedtl na Moravě : nová připsání/ Jirka, Antonín, 1943-1998 1984
Dějiny památkové péče na Moravě. Vídeňská škola dějin umění a opravy moravských památek v prvních dvou desetiletích 20. století/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 1988
Dějiny umění a teorie mysli / Kesner, Ladislav, 1928- 2008
Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner / Kroupa, Jiří, 1951- 1998
Doplňky ke středověkým stavebním dějinám farního chrámu sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí / Sedlák, Jan, 1943-2016 1973
F. B. Wernera ikonografická inventarizace Čech, Moravy a Moravského Slezska / Kozák, Jan 1987
"Fantasioso frescante" : interpretace nástěnných maleb Andrey Lanzaniho ve Slavkově/ Zapletalová, Jana 2007
Farní kostel v Uherském Brodě / Vykoukal, Jiří 1971
František Maximilián Kaňka "in regno bohemiae aedilis famosissimus" / Macek, Petr, 1954- 1992
Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th Century Bohemia and Moravia / Mádl, Martin, 1967- 2008
Giovanni Pieroni - architekt? / Krčálová, Jarmila, 1928-1993 1988
Habituální performance : úvahy o možnostech metodologické inspirace pro uměleckou medievistiku/ Bartlová, Milena, 1958- 2008
Hledání kontinuity a řádu v díle Leopolda Bauera / Vybíral, Jindřich, 1960- 1989
Infantia Christi : příspěvek k ikonologii středověku / Kotrba, Viktor, 1906-1973 1958
Jednoduchý nábytek Leopolda Bauera / Vybíral, Jindřich, 1960- 2007
Jiná moderna Leopolda Bauera / Vybíral, Jindřich, 1960- 1998
Josef Vojtěch Hellich a náboženská malba : poznámky k tématu/ Šopák, Pavel, 1970- 1996
K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama / Chamonikola, Kaliopi, 1954- 2004
K českému zlatnictví doby husitské a pohusitské / Stehlíková, Dana, 1954- 1992
K dějinám hradu v Moravské Třebové / Kudělka, Zdeněk, 1926-2000 1958
K Rottmayrovým freskám ve vranovském zámku / Kubátová, Taťana, 1914- 1971
K vývoji zámecké zahrady v Holešově / Kuča, Otakar, 1927- 1957
Kašny, fontány a vodní díla české a moravské renesance / Krčálová, Jarmila, 1928-1993 1973
Kašpar Schick a některé problémy brněnského pozdně gotického řezbářství / Chamonikola, Kaliopi, 1954- 1989
Klášterní chrám v Rajhradě / Šmejkalová, Jana 1984
Královské kaple 13. století v českých zemích : styl, typologie, sociální kořeny a význam/ Kuthan, Jiří, 1945- 1986
Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století, jejich historie, architektura a ideový obsah / Večeřáková, Markéta 1997
Madona Velkomeziříčská : (příspěvek k dějinám sochařství rané doby lucemburské)/ Kotrbová, Marie Anna, 1925-2016 1956
Madona z Troskotovic : Příspěvek k sochařství 14. století na Moravě/ Mudra, Aleš 2005
Francesco Borromini jako restaurátor / Dvořák, Max, 1874-1921 2007
Mezi Boloňou a Krakovem : život a dílo italského malíře Innocenza Montiho (1653-1710) / Zapletalová, Jana 2005
Moravský kontext Madony zvané Primavesi / Dospěl, Milan 2007
Nález komendy řádu německých rytířů ve Slavkově u Brna / Vícha, František, 1940- 1986
Nejstarší krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brně / Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1996
Obrazárna premonstrátského kláštera v Nové Říši / Jirka, Antonín, 1943-1998 1991
"Paragone" Felice Brusasorziho v Národní galerii / Seifertová, Hana, 1934- 1984
Počátky brněnského dómu / Kudělka, Zdeněk, 1926-2000 1995
Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku / Zatloukal, Pavel, 1948- 1984
Poklady cisterciáckých klášterů v Čechách a na Moravě / Kuthan, Jiří, 1945- 1988
Příklady pozdně renesanční komemorativní reprezentace v rytířské rodině Zástřizlů na Moravě / Myslivečková, Hana, 1948- 2006
Sklípková klenba : příspěvek k dějinám pozdně gotické architektury/ Radová, Milada, 1920-2003 1958
Sochař Řehoř Theny / Plichta, Alois, 1905-1993 1958
Spacio v manýristické architektuře : K pojetí prostoru v teorii architektury a přírodní filosofii 16. století / Panochová, Ivana, 1973- 2008
Středověké glorioly, jejich vývoj a význam / Denkstein, Vladimír, 1906-1993 1987
Vila Tugendhat / Sapák, Jan, 1957- 1987
Vodník a nevědomí / Winter, Tomáš, 1974- 2008
Zámecké zahrady v Kroměříži : k analyse architektonické zahrady a přírodního parku v období 1790-1850 : Zd. Wirthovi k jubileu / Kuča, Otakar, 1927- 1958
Zu Datierung und Interpretation des Westportals des Zisterzienserinnenklosters Porta coeli in Tišnov (Tischnowitz) / Soukupová, Helena, 1946- 2004
Život našich gotických Madon / Kořán, Ivo, 1934- 1989
Kristus v pohybu. Přemístitelné objekty v liturgii středověkých Čech / Uličný, Petr, 1972- 2011
Proměna římsy v české architektuře po roce 1700. Kilián Ignác Dientzenhofer a Jan Blažej Santini / Pavlík, Milan, 1930- 2011
Madona z Klentnice / Bartlová, Milena, 1958- 2011
Počátky a rané dílo K.I. Dientzenhofera / Franz, Heinrich Gerhard, 1916- 1991
Významní architekti českého baroka jako autoři radnic : Čeští i cizí architekti / Kibic, Karel, 1930- 1991
Barokní architektonická kresba a K.I.Dientzenhofer / Švácha, Rostislav, 1952- 1991
K české plastice po polovině l5. století / Kotková, Olga, 1967- 1992
Svědectví ikonografie / Chadraba, Rudolf, 1922-2011 1992
Questenberkové a Jaroměřice n. Rok./ Plichta, Alois, 1905-1993 1980
Přehled architektury historismu 19. století na Moravě/ Zatloukal, Pavel, 1948- 1980
Panské tribuny v naší románské architektuře / Mencl, Václav, 1905-1978 1965
Architekt zámku a kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou/ Bartušek, Antonín, 1921-1974 1953
Románské nástěnné malby v kapli svaté Kateřiny ve Znojmě/ Mašín, Jiří, 1923-1991 1953
Tuřanská Madona / Kutal, Albert, 1904-1976 1954
K otázce umělecké účasti na přestavbě zámku v Miloticích u Kyjova/ Bartušek, Antonín, 1921-1974 1955
Gotické nástěnné malby v Bořitově/ Kratinová, Vlasta, 1920-2005 1955
Neznámý plán židlochovického zámku/ Richter, Václav, 1900-1970 1956
Smrt P. Marie v Hustopečích u Brna/ Kratinová, Vlasta, 1920-2005 1957
Vývoj zásad a prakse ochrany památek v období 1800-1950/ Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1957
Michael Leop. Willmann a jeho žďárský oltář/ Plichta, Alois, 1905-1993 1957
K otázce předloh pro sgrafita zámku v Telči/ Lejsková-Matyášová, Milada, 1908-1975 1959
K Zahnerově a Kohlově tvorbě v Kroměříži/ Stehlík, Miloš, 1923- 1959
Moravské dílo Michala Zürna / Jůza, Vilém, 1930-1998 1960
K obnově Oslavan/ Richter, Václav, 1900-1970 1960
Max Dvořák a ochrana památek v českých zemích / Kotrba, Viktor, 1906-1973 1961
Fresky Josefa Sterna v kapli kroměřížského zámku/ Krsek, Ivo, 1922-1993 1961
Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži : z umělcovy pozdní tvorby / Neumann, Jaromír, 1924-2001 1961
K restauraci díla F. A. Maulbertsche / Stehlík, Miloš, 1923- 1961
K problému horizontálních piet / Kutal, Albert, 1904-1976 1963
K autorským otázkám zámku ve Vranově n. D./ Richter, Václav, 1900-1970 1965
K stavební historii zámků Červená Lhota a Miroslav/ Šmrha, Karel, 1900-1978 1965
Brněnští stavitelé v době kolem roku 1600. Petr Gabri a jeho stavební družina/ Šmrha, Karel, 1900-1978 1968
Příspěvek k dílu F. Ř. I. Ecksteina : Freska v zámecké kapli v Kravařích u Opavy/ Sedlář, Jaroslav, 1936- 1967
Původ a život architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla 1677-1723 / Kotrba, Viktor, 1906-1973 1968
Renesanční dům jihlavského náměstí a jeho obnovené malby/ Lejsková-Matyášová, Milada, 1908-1975 1968
Memorandum o současném stavu památkové péče v ČSSR 1968
Činnost J. B. Fischera z Erlachu na Moravě : věnováno Václavu Richtrovi/ Řehová, Eva 1968
Brněnští stavitelé v době kolem roku 1600. Stavební družina Antonia Gabriho, Antonio Paris a další mistři / Šmrha, Karel, 1900-1978 1968
Errasův návrh na úpravu parku v Miloticích u Kyjova/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1969
O brněnském cínařství/ Král, Adolf Bunny, 1923-2005 1970
K ikonografii Nanebevzetí Panny Marie tzv. Světelského oltáře/ Hlobil, Ivo, 1942- 1971
Dílo Giovanni della Robbia na Buchlově/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1973
Jan Santini a Jean Baptiste Mathey : (Kapitola ze společné problematiky)/ Jirka, Antonín, 1943-1998 1974
Vídeňská secese v Brně/ Sedlák, Jan, 1943-2016 1974
Santiniho stavby na Žďársku a památková péče/ Sedlák, Jan, 1943-2016 1974
Obrazy V. V. Reinera v Kvasicích na Moravě / Preiss, Pavel, 1926- 1975
Nová připsání k dílu Jana Jiřího Etgense / Krsek, Ivo, 1922-1993 1975
Studie k ikonografii a typologii obrazu Madony s dítětem v českém deskovém malířství kolem poloviny 14. století : in memoriam Alberta Kutala / Pešina, Jaroslav, 1912-1992 1977
Emporové rotundy s válcovou věží/ Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1978
K otázkám slavkovského zámku : Valmaggini a Slavkov/ Kroupa, Jiří, 1951- 1979
Ideový program tišnovského portálu a jeho kořeny/ Kuthan, Jiří, 1945- 1979
K vývoji díla Jana Santiniho/ Švácha, Rostislav, 1952- 1979
Přehled architektury historismu 19. století na Moravě/ Zatloukal, Pavel, 1948- 1980
Kostely české a moravské renesance : příspěvek k jejich typologii / Krčálová, Jarmila, 1928-1993 1981
Domenico Martinellis Projekt für Schloss Austerlitz (Slavkov u Brna) in Mähren/ Lorenz, Hellmut, 1942- 1981
K dějinám moravské zahrady 19. století/ Jůzová, Alena, 1928-1970 1981
K renesanční podobě žerotínského zámku ve Strážnici/ Kašpárková, Slavomíra, 1937- 1981
Stavební vývoj románského kostela v Přibyslavicích/ Kudělka, Zdeněk, 1926-2000 1982
K problematice vývoje základních tvarů Thonetova nábytku z ohýbaného dřeva/ Šimoníková, Jaromíra, 1940- 1982
Ikonografie znojemského přemyslovského cyklu/ Merhautová, Anežka, 1919-2015 1983
Česká renesanční schodiště / Krčálová, Jarmila, 1928-1993 1983
Památková péče na Moravě. (Padesátá až sedmdesátá léta 19. století) / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1983
Alois Riegl, "konzervace" památek a rozklad ideje stylové jednoty / Hlobil, Ivo, 1942- 1994
´Mors et vita, hyems et aestas, longe et prope´: Carpoforo Tencalla´s Paintings in Náměšť nad Oslavou = ´Mors et vita, hyems et aestas, longe et prope´: K malbám Carpofora Tencally v Náměšti nad Oslavou / Mádl, Martin, 1967- 2011
Poor sinners' cross and the pillory : late medieval microarchitecture and liturgies of criminal punishment / Timmermann, Achim 2007
Dějiny umění a teorie mysli / Kesner, Ladislav, 1928- 2008
"Jacobus Tencalla figlius Joannis de Bissone". The Origin and the Life of the Painter Giacomo Tencalla / Zapletalová, Jana 2008

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.