Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Zprávy památkové péče =
Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation/
Další původce: Národní památkový ústav. Ústřední pracoviště
Rozsah: sv.
ISSN: 1210-5538

Věcné téma: památková péče Česko
Forma/žánr: časopisy
Aktuální periodicita: 6x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Brněnská ústřední jatka na cestě k celkové památkové ochraně / Ryšková, Michaela 2009
Čas a autenticita památky / Kroupa, Petr, 1953- 2004
České restaurování ve druhé polovině 20. a počátku 21. století / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2008
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2008
Diskuse o způsobech retuše poškozených míst nástěnných maleb : (Padesát let od formulování základních požadavků v oblasti restaurování v českých zemích)/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 2007
Faktory způsobující proměny kamenosochařských památek. Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Faktory způsobující proměny kamenosochařských památek. Suchomel, Miloš, 1930-2014 2002
Hrad Malenovice - dendrochronologická analýza prvků střeleckého ochozu / Vrbová-Dvorská, Jitka, 1969-2001 2000
Hrad Malenovice : nákres severního (nádvorního) průčelí jižního křídla hradu 2000
Hrad Nový Cimburk-dendrochronologická analýza dochovaných dřevěných prvků / Kyncl, Tomáš, 1972- 2002
Hrady a zámky mezi konzervací a rekonstrukcí : (Ke specifickým nárokům na péči o památky zpřístupněné veřejnosti) / Štulc, Josef, 1944- 2000
Hrady a zámky po druhé světové válce / Kubů, Naděžda, 1954- 2008
Jan Herain / Šopák, Pavel, 1970- 2000
K Programu regenerace městských památkových rezervací a zón a Programu záchrany architektonického dědictví v roce 1995 / Kaigl, Jan, 1961- 1996
K působení Innocenza Cristofora Montiho na Moravě : Atribuce čtyř pláten/ Zapletalová, Jana 2004
K vývoji retuše malířských děl v českých zemích ve druhé polovině 20. století / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
K význačnému výročí Jaroslava Herouta / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 2004
Ke dvaceti letům Washingtonské charty, dosud stále nejlepšímu dokumentu ICOMOS k ochraně historických městských celků / Kučová, Věra, 1961- 2007
Ke koncepci restaurování Pilgramova portálu, k otázce autenticity a k metodě obětované vrstvy / Vácha, Zdeněk, 1958- 2001
Konzervační materiály aplikované na kamenosochařská díla během historie restaurování : studium vlivu historických a moderních konzervačních prostředků na vlastnosti kamene/ Maxová, Ivana 2006
Kvalifikovaná předprojektová a projektová příprava v procesu péče o stavební památky : (Příspěvek do diskuse o metodice)/ Girsa, Václav, 1945- 1999
Lidová architektura a vesnická sídla / padesát let právní ochrany památek/ Bureš, Pavel, 1953- 2008
Městská archeologie, památková péče a žijící město / Merta, David, 1967- 2006
Městská opevnění a památková péče / Razím, Vladislav, 1957- 1994
Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování / Merta, David, 1967- 2010
Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století : pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let/ Němec, Josef, 1928- 2004
Několik poznámek k natírání povrchů uměleckých a uměleckořemeslných kamenosochařských děl při jejich opravách : (Případ opravy Pilgramova portálu brněnské Staré radnice, uskutečněné v roce 1997)/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 2002
Novostavba památky - nonsens, nebo nevinný protimluv? : Zemanova Kavárna - Brno, Koliště / Bečková, Kateřina, 1957- 2004
Odcizené obrazy z českých a moravských zámků / Žďárský, Milan 1993
Ohrožení technických památek strojního charakteru a problematika jejich záchrany / Flimel, Tomáš 2004
Orientální koberce - jejich původ, typologie a hlavní produkční oblasti / Klimtová, Zdenka, 1956- 2005
Orientální koberce ve vývoji evropského interiéru / Štulc, Josef, 1944- 2005
Památková obnova palmového skleníku v Lednici / Krejčiřík, Přemysl, 1973- 2004
Památková péče ve Švýcarsku / Müller, Eduard 2008
Památky České republiky vybrané pro nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO v příštích letech / Kučová, Věra, 1961- 2002
Příběh restaurování světelského oltáře z Adamova / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2007
Příprava na zařazení našich památek do Seznamu světového dědictví UNESCO v roce 1994 / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1995
Příprava návrhů na zápis českých památek do Seznamu světového dědictví UNESCO v letech 1998 a 1999 / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 2000
Půl století v rolích správců moravských hradů a zámků, státní správa a památkové ústavy : změny koncepcí obnovy, metodik a realizací historických expozic i názorů na "scelování" mobiliárních fondů/ Sedláková, Marta 2008
Raná léta SÚRPMO v zrcadle vzpomínek / Pavlík, Milan, 1930- 2004
Restaurování výzdoby transeptu, presbytáře a kupole transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě : Nové poznatky o vývoji nástěnné malířské výzdoby/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 2009
Samostatná teorie památkové péče - neuralgický bod dějin umění : předneseno na Prvním sjezdu historiků umění, Praha, 25. 9. 2003, částečně upraveno: (věnováno Josefu Štulcovi k jubileu)/ Hlobil, Ivo, 1942- 2004
Státní památková péče a konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce / Horčička, Václav 2011
Technologické aspekty restaurování sgrafit / Kopecká, Ivana, 1955- 2005
Úvaha o klenbě / Vinař, Jan, 1947- 1996
V půli cesty / poznámky k obnově Hoffmanova domu v Brtnici/ Křížek, Jiří, 1979- 2005
Základní směrnice pro kolaudaci zvonu : (vydal Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze pod č. 4491/1959)/ Lunga, Radek, 1975- 2009
Zbrojnice hradu Bítov, její obsah a původ / Dolínek, Vladimír, 1935- 2009
Zemanova Kavárna - Brno, Koliště : Novostavba památky - nonsens, nebo nevinný protimluv? / Ledererová Kolajová, Kristýna 2004
Zpráva o významném úkolu památkové péče 21. století - o obnově identifikace kulturních památek České republiky / Sedláková, Dagmar, 1947- 2006
Židovský náhrobek : Motivy zármutku a skonu / Steinová, Iva, 1952- 2009
Židovský náhrobek : Možnosti identifikace osoby zemřelého / Steinová, Iva, 1952- 2005
Židovský náhrobek : Výtvarná podoba symbolů jmen / Steinová, Iva, 1952- 2006
Židovský náhrobek : Výtvarná podoba symbolů Tóry / Steinová, Iva, 1952- 2008
O polovičatosti památkářské architektury / Mertová, Martina 2011
Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů / Bravermanová, Milena, 1955- 2011
K výtvarným reflexím baroka v koncepcích varhaních prospektů českých zemí přelomu 19. a 20. století / Honys, Vít, 1963- 2012
Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče / Kučová, Věra, 1961- 2012
Přehled vydávaných odborně metodických prací v letech 1997-2010 / Jančo, Milan, 1970- 2010
Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav / Černá, Alena, 1956- 2010
Odborné zpracování historických knihovních fondů na objektech ve správě Národního památkového ústavu / Hájek, Pavel, 1963- 2010
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb / Razím, Vladislav, 1957- 2010
Stavebně-historický průzkum / Beránek, Jan, 1966- 2010
Vědecké hodnocení a odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice / Bureš, Pavel, 1953- 2010
Průzkumy a dokumentace měst / Novotná, Dana, 1961- 2010
Židovský náhrobek. Motivy oslavy a chvály / Steinová, Iva, 1952- 2010
Židovský náhrobek : Symboly olam ha-ba - "světa, který přijde" / Steinová, Iva, 1952- 2011
Základní principy Benátské charty / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1995
Od Athénské charty k Benátské chartě / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1995
Benátská charta a právní úprava památkové péče u nás / Varhaník, Jiří, 1954- 1995
Obnova zámku v Moravském Krumlově / Noll, Jindřich 1995
Hoří, má panenko, komůrečka / Kovářů, Věra, 1932- 1995
Autenticita památek a historických sídel / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1995
Faktory způsobující proměny kamenosochařských památek. Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Čtyři šlechtické portréty z Potštejna : restaurování a identifikace portrétovaných osobností / Cinková, Veronika 2013
Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů / Koňáková Helingerová, Alena 2012
Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření / Akrman, Jiří 2012

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.