Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Sborník historický / Československá akademie věd
Další původce: Československá akademie věd
Nakladatelské údaje: Praha : Academia, 1953-1990
Rozsah: 37 sv. ; 25 cm
Edice: Práce Historického ústavu ČSAV
ISSN: 0577-3725

Věcné téma: světové dějiny
Geografické téma: Česko - dějiny
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : D1280
Signatura: : Ke

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
1974 N;
1964 N;
1963 N;
1962 N;
1961 N;
1960 N;
1959 N;
1957 N;
1956 N;
1955 N;
1954 N;
1953 N;

ÚOP v hlavním městě Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1980 N;
1979 N;
1977 N;
1976 N;
1974 N;
1972 N;
1970 N;
1968 N;
1967 N;
1966 14;
1965 N;
1964 N;
1962 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika
1986 N;
1985 N;
1977 N;
1973 N;
1972 N;
1970 N;
1954 N;

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Snahy o sjednocení měr a vah v Čechách do r. 1765 / Hofmann, Gustav, 1925-2005 1980
Čeští učitelé a regionální dějepisectví na přelomu 19. a 20. století / Flegl, Michal, 1940-2014 1980
Ideové pojetí vztahu českého státu k říši německé v dílech dějepisců 10. a 11. století / Mikušek, Eduard, 1946- 1979
Proměna středověkého města v "historické jádro" v období průmyslové revoluce : příspěvek k metodickým otázkám studia vývoje městského prostředí v českých zemích / Kobylková, Luďa 1979
F. A. Sporck a počátky osvícenství v Čechách / Hanzal, Josef, 1934-2002 1977
K otázce hospodářské krize v českých zemích v letech 1900 až 1903 / Horská, Pavla, 1927- 1977
Lucemburské koncepce českého státu a jejich přemyslovské kořeny / Spěváček, Jiří, 1923-1996 1976
Příspěvek k problémům lidového náboženství v 17. a 18. století / Kučera, Jan 1976
Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou. Míka, Alois, 1928-1991 1976
K dynamice hospodářského vývoje v předmnichovské ČSR / Lacina, Vlastislav, 1931- 1976
Český komorní velkostatek a trh v druhé polovině 17. století / Maur, Eduard, 1937- 1974
K některým otázkám vzniku a vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945 - 1948 / Kroupa, Vlastislav, 1922-1988 1974
Druhé pokračování Kosmovo / Bláhová, Marie, 1944- 1974
Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou. Obchodní styky, města a měšťané / Míka, Alois, 1928-1991 1974
K problému struktury státního úřednictva v Čechách na počátku 20. století / Martínek, Miloslav, 1943- 1974
K řepařské a obilní krizi v letech 1928-1933 / Lacina, Vlastislav, 1931- 1974
Počátky německé koloniální expanze / Cesar, Jaroslav, 1927-2014 1974
Pražská metropolitní kapitula, její samospráva a postavení doby husitské / Hledíková, Zdeňka, 1938- 1974
Postavení dělnictva v českých zemích za hospodářské krize v letech sedmdesátých (1873-1879) / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1974
Ruský zájem o tereziánsko-josefínské agrární reformy / Vávra, Jaroslav 1974
Sociální neklid zemědělského obyvatelstva v Čechách za Bachova absolutismu / Kutnar, František, 1903-1983 1970
Česko-rakouské obchodní styky v 16. století / Janáček, Josef, 1925-1994 1970
Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období / Míka, Alois, 1928-1991 1967
Ceny rukopisných knih v Čechách do roku 1500 / Šmahel, František, 1934- 1966
Paleografický rozbor Jenského kodexu / Vlk, Miloslav, 1932-2017 1966
Studie o předhusitských urbářích I / Nový, Rostislav, 1932-1996 1965
Obchod a politika za třicetileté války / Hroch, Miroslav, 1932- 1964
Po stopách nejmladšího starého letopisce / Bartoš, František Michálek, 1889-1972 1962
Trhová smlouva na poddanskou nemovitost v Čechách v 16. a 17. století / Procházka, Vladimír, 1924-1967 1962
Dva kritické příspěvky ke starým dějinám českým / Fiala, Zdeněk, 1922-1975 1962
K problému německé kolonisace ve střední Evropě / Hrabová, Libuše, 1928- 1962
K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době předhusitské / Nový, Rostislav, 1932-1996 1962
Rodinný fideikomis v Čechách / Urfus, Valentin, 1928-2014 1962

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.