Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Další původce: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka (Rokycany, Česko)
Rozsah: sv.
ISSN: 1210-7425

Věcné téma: památky Rokycansko (Česko)
Věcné téma: dějiny Rokycansko (Česko)
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : rnr

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2018 30;
2017 29;
2016 28;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1990 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Z historie železárny a slévárny v Klabavě / Hučka, Jan, 1930-2015 1994
Z historie Hopfengärtnerovy továrny v Rokycanech / Hučka, Jan, 1930-2015 2011
Vyšší stavy v městě Rokycanech po Bílé hoře / Chmelíř, Václav, 1977- 2011
Příběhy rokycanských kašen / Kalousová, Václava 2011
Hrad Řebřík na Zbirožsku / Krausová, Alice 2011
Mirošovské železné hutě / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2011
Dr. Ing. architekt Rudolf Černý - 120 let od narození / Šandová, Miroslava, 1947- 2011
Karel Jíša (26. 8. 1939 - 15. 4. 2011) / Soukup, Jan, 1946- 2011
Restaurování starých tisků a historických sbírek v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech prostřednictvím Norských fondů / Zdráhal, Václav 2011
Nové a obnovené památníky účastníkům odboje na Rokycansku / Dobromysl, Milouš 2011
Z historie železárny v Holoubkově / Hučka, Jan, 1930-2015 2012
Obyvatelstvo Strašic v polovině 17. století / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2012
Poznámka k historii domu č. p. 10/I v Rokycanech / Herget, Jiří 2010
Z historie válcovny Železáren města Rokycany / Hučka, Jan, 1930-2015 2010
Podnikatelé Schürerové z Waldheimu a jejich působení v 17. století na Rokycansku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2010
Stavební vývoj zámku Zbiroh / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2010
Sklárna ve Sklené Huti / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2009
K historii železárny a slévárny v Borku u Zbiroha / Hučka, Jan, 1930-2015 2009
Na počátku byl chléb aneb vznik Rolnického mlýnského a pekárenského družstva v Bušovicích / Křížková Červená, Radka 2008
Nálezy z doby římské na Rokycansku / Česal, Aleš, 1976- 2007
Z historie kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech / Bělová, Jana, 1977- 2007
Školy a školská správa v královském svobodném městě Rokycany v souvislosti s novelou říšského školského zákona z 2. května r. 1883 a jeho provedení / Křížková Červená, Radka 2007
K výročí důlního neštěstí na dole Ferdinand v Chomli a k jeho příčinám / Lang, Martin, 1954- 2007
Před 60 lety si Škodovy závody začaly pronajímat rokycanskou slévárnu / Hučka, Jan, 1930-2015 2007
K historii bývalé továrny Julia Gutha v Rokycanech / Hučka, Jan, 1930-2015 2007
Sdělení o propadu vodorovného důlního díla v Mirošově - Myti / Lang, Martin, 1954- 2007
Korespondence Joachima Barranda ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech / Lang, Martin, 1954- 2006
František Hering, zakladatel výroby jízdních kol / Hradilová, Dana 2006
Ing. František Veselý - slévárenský metalurg a historik / Hučka, Jan, 1930-2015 2006
Německé školství na Rokycansku / Švecová, Markéta 2006
Výsledky záchranného archeologického průzkumu městského opevnění v Rokycanech v roce 2005 / Uherský, Marek 2006
Obyvatelstvo Mýta v polovině 17. století / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2013
Statek Liblín a domy Štampachů v Radnicích / Chmelíř, Václav, 1977- 2013
Hmotná kultura rokycanských měšťanských domácností v 16. až 18. století / Kalousová, Václava 2013
Z historie strojírny a slévárny Skála a Kozák v Klabavě / Hučka, Jan, 1930-2015 2013
Záchranný archeologický výzkum městského hřbitova při děkanském kostele P. Marie Sněžné v Rokycanech / Uherský, Marek 2005
Sdělení o provedení průzkumu kamene použitého ve staré kamenné zdi v základech nynější hlavní budovy Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech / Lang, Martin, 1954- 2005
Julian Svoboda - spoluzakladatel rokycanského muzea / Hrachová, Hana, 1975- 2005
Umělecká slévárna Jaroslava Chudáčka ve Zruči / Hučka, Jan, 1930-2015 2005
Jaroslav Falc, mirošovský učitel, lokální historik a folklorista / Lang, Martin, 1954- 2005
Zpráva o projektu soupisu numismatických památek okresu Rokycany / Rada, Tomáš 2005
Stavba kostela sv. Jana Nepomuckého v Kařeze / Hrachová, Hana 2002
Nálezy mincí na Rokycansku do konce 20. století / Hus, Miroslav, 1954- 2002
Z historie podniku ARMATURKA Dýšina / Hučka, Jan, 1930-2015 2002
Z historie Slévárny a strojírny Hájek Dýšina / Hučka, Jan, 1930-2015 2002
Rokycanská radnice a její představitelé na konci 16. století / Hrachová, Hana, 1975- 2001
Barokní panské sídlo Terešov / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2001
K historii železárny a slévárny v Horomyslicích / Hučka, Jan, 1930-2015 2001
Sto let od zahájení provozu slévárny litiny v Chrástu / Hučka, Jan, 1930-2015 2000
Z historie výroby hraček zn. HAMIRO / Kobesová, Miluše, 1954- 2000
Ing. Holec - poslední ředitel Železáren města Rokycany / Hučka, Jan 19990206
Z historie Železáren Františka Hirsche v Rokycanech / Hučka, Jan 1999
Rokycany v letech 1740-1750. Ohlas válečných událostí v Rokycanech / Hofman, Karel 1998
K 65. výročí založení slévárny litiny v Břasích / Hučka, Jan 1998
Barokní přestavba kostela sv. Jana Křtitele v Čížkově / Ryšavý, Vratislav 1997
Z historie Bedřichovy huti v Rokycanech / Hučka, Jan 1997
Flusárny, smolárny a tlukárny / Jindřich, Karel 1997
Židé na Rokycansku / Rozkošná, Blanka 1996
Počátky průmyslu chemického, keramického a hornického na panstvích hradů Libštejna a Březiny v 16. století / Jindřich, Karel 1996
Děkanství v Rokycanech / Ryšavý, Vratislav 1996
Rokycany v letech 1740 - 1750. Hospodářské poměry / Hofman, Karel 1996
Rokycany v letech 1740 až 1750. Vzhled města / Hofman, Karel, 1926- 1995
Městský hrad v Rokycanech / Anderle, Jan, 1956- 1995
Z historie slévárny litiny Škoda v Rokycanech / Hučka, Jan, 1930-2015 1995
Nálezová zpráva : Nález mincí Rokycany 1992 / Hus, Miroslav, 1954- 1995
Spor Šimona Vaníka a Pavla Vlčka, rokycanských poddaných z Čížkova, s vrchností / Jindřich, Karel 1994
Nejstarší předměty ze železa ve sbírkách Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech / Jindřich, Karel 1994
Svatý Vojtěch a Plzeňsko / Jindřich, Karel 1993
Tvrze v Rokycanském okrese. Anderle, Jan, 1956- 1993
Nové poznatky o renesanční stavební podobě Rokycan / Karel, Tomáš, 1965- 1993
Zpráva o průběhu výstavby repliky barokní kapličky v Rokycanech / Šandová, Miroslava, 1947- 1993
Tvrze v rokycanském okrese. Anderle, Jan, 1956- 1992
Smírčí kříže na Rokycansku ? / Karel, Tomáš, 1965- 1992
Sochařská díla v Rokycanech / Hoffmann, Karel, 1924- 1992
Tvrze v rokycanském okrese. Anderle, Jan, 1956- 1990
Mlýny na Zbirožsku. Rožmberský, Petr, 1952-2019 2014
Stav depotů doby bronzové v okrese Rokycany / Štefl, Jindřich 2014
Ojedinělý nález spony z doby římské u Bušovic (okres Rokycany) / Frýzl, Jan 2014
Z historie slévárny v Kralovicích / Hučka, Jan, 1930-2015 2014
Mlýny na Zbirožsku. Rožmberský, Petr, 1952-2019 2015
Projekt na stavbu papírny v Dobřívě z roku 1730 / Chmelíř, Václav, 1977- 2015
Výpovědní hodnota testamentů pro výzkum rodinných struktur na příkladu Rokycan v 16. až 18. století / Kalousová, Václava 2015
Josef Hodek - knihovník městského muzea (1905-1907) a městský archivář v Rokycanech (1913-1917), předchůdce Augusta Sedláčka / Kolář, Petr, 1964- 2015
Banderovci na Rokycansku a severním Plzeňsku v letech 1947-1948 / Řeháček, Karel, 1972- 2015
Musejní společnost v Rokycanech (1936-1964) / Hentschová, Radka 2016
Svaté obrázky ve sbírce Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech / Skalová, Martina 2016
70 let astronomie v Rokycanech / Jíra, Josef 2017
Portrét PhDr. Bohuslava Horáka a jeho názor na feminismus / Merglová Stránská, Martina 2017
Mlýny na Zbirožsku. Rožmberský, Petr, 1952-2019 2016
Mlýny na Zbirožsku. Rožmberský, Petr, 1952-2019 2017
Židé na velkostatcích Terešov, Prašný Újezd a Hřešihlavy / Sankot, Jiří, 1973- 2017
Sklárny Terešov a Terezov na Zbirožsku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Vznik sokolských jednot v Rokycanech a v Mirošově / Merglová Stránská, Martina 2019
Jaroslav Bílý - od rakousko-uherského námořníka po správce muzea / Hentschová, Radka 2018
Smrt cara Mikuláše II. a jeho rodiny na stránkách plzeňského tisku / Plachá, Veronika 2018
Francouzští skladatelé v rokycanské hudební sbírce / Maýrová, Kateřina, 1954- 2018

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.