Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Zprávy památkové péče časopis státní památkové péče = journal of the state monuments
Další původce: Státní ústav památkové péče
Rozsah: sv. 26-30 cm
ISSN: 1210-5538

Věcné téma: památková péče
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : Qb
Signatura: : P 60 001

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2021 Komplety 1 - ;
2020 Komplety 1 - ;
2019 Komplety 1 - ;
2018 Komplety 1 - 6;
2017 Komplety 1-2 - 6;
2016 Komplety 1-6;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2021 1;
2020 1; 2;
2020 Komplety 1-4; 3-4;
2019 1; 2; 3; 4;
2019 Komplety 1-4;
2018 Komplety 1-6, příloha;
2017 Komplety 1-6;
2016 Komplety 1-6, příloha;
2015 Komplety 1-6;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Publikace Zapomenutý fantom - Život a dílo architekta a malíře Xavera Margolda / Křížová, Květa, 1950- 2008
Publikace Zapomenutý fantom - Život a dílo architekta a malíře Xavera Margolda / Křížová, Květa, 1950- 2008
Vila, villegiatura a jejich interpretace / Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2015
Vila, villegiatura a jejich interpretace / Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2015
Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda / Uličný, Petr, 1972- 2015
Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda / Uličný, Petr, 1972- 2015
Dobře rozladěné varhany / Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2015
Dobře rozladěné varhany / Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2015
Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2015
Velkolepá přehlídka baroka ze západních Čech / Vlnas, Vít, 1962- 2016
Velkolepá přehlídka baroka ze západních Čech / Vlnas, Vít, 1962- 2016
Hamilton znovuobjevený / Gaži, Martin, 1972- 2016
Hamilton znovuobjevený / Gaži, Martin, 1972- 2016
Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka / Uhlík, Jan 2016
Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti : poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích / Horáček, Martin, 1977- 2017
Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti : poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích / Horáček, Martin, 1977- 2017
Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu : na okraj monumentální publikace / Kibic, Karel, 1930- 2017
Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu : na okraj monumentální publikace / Kibic, Karel, 1930- 2017
Památky nás baví / Aschenbrenner, Martin 2017
Památky nás baví / Aschenbrenner, Martin 2017
Dvě (tři) knihy o industriálním dědictví / Kuča, Karel, 1961- 2017
Dvě (tři) knihy o industriálním dědictví / Kuča, Karel, 1961- 2017
Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing: dva zakladatelé vídeňské školy dějin umění / Kroupa, Jiří, 1951- 2018
Franz Ficker - před Rudolfem Eitelbergerem : výuka dějin a teorie výtvarných umění na vídeňské univerzitě před vznikem stolice dějin umění / Hlobil, Tomáš, 1965- 2018
Archeologické atlasy památkových objektů : prostorová identifikace terénních zásahů v památkových areálech / Sokol, Petr, 1973- 2018
Výtvarný smysl pražského souměstí / Mencl, Václav, 1905-1978 2018
Ke stati Václava Mencla Výtavrný smysl pražského souměstí / Benešovská, Klára, 1950- 2018
Archeologický pramen : několik poznámek k archeologickým atlasům / Tomášek, Martin, 1971- 2018
Paneláci / Řepková, Hana 2018
Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2012
Ostrov u Stříbra - stavba, zařizování a výzdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtěcha / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2012
Významné dílo architekta J. B. Santiniho - kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra / Pavlík, Milan, 1930- 2012
Autenticita památky a problém její rekonstrukce: (několik poznámek k věčně aktuálnímu tématu památkové péče) / Štulc, Josef, 1944- 2001
Bejt olam - pohřbívání v židovské tradici / Steinová, Iva, 1952- 2004
Cesta tam a zase zpátky: Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a etatismem / Bureš, Michal, 1962- 2006
Dějiny a konstrukce palmového skleníku Liechtensteinského zámku v Lednici / Ksandr, Karel 2004
Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústředního pracoviště Národního památkového ústavu / Bezděk, Ladislav, 1958- 2008
Drážní stavitelství z pohledu památkové péče / Borovcová, Alena, 1971- 2003
Evropský zámek a jeho výzkum / Muchka, Ivan, 1946- 2009
Funerální plastika v díle sochaře Julia Pelikána / Skřebská, Renata, 1965- 2007
Historický vývoj kamenných dlažeb: Grantový projekt Ministerstva kultury České republiky pro období 1997-2002 / Zachová, Hana 2000
Hliněná architektura ve Francii / Syrová, Zuzana, 1956- 1992
Ikonografie svatého Jana Nepomuckého / Royt, Jan, 1955- 1993
Josef Zítek (4. 4. 1832-2. 8. 1909), český architekt evropského formátu / Kotalík, Jiří T., 1951-2020 2010
K několika motivům funerálního sochařství ve druhé čtvrtině 19. století / Hnojil, Adam, 1976- 2007
K nepřiměřenému zjednodušování projektové dokumentace stavebních akcí / Schubert, Alfréd, 1940- 1999
K obrazu středověkých zahrad / Bašeová, Olga, 1934- 1996
K operativnímu průzkumu a dokumentaci dochovaného stavu architektonických památek / Schubert, Alfréd, 1940- PNE305
K osobnosti Jana Blažeje Santiniho Aichela / Zahradník, Pavel, 1951- 2001
K otázce demonstrační architektury na českých hradech / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2004
K počátkům flankovací soustavy v české pevnostní architektuře / Razím, Vladislav, 1957- 1993
K pojmu villa ve středověku / Kubelík, Martin, 1946- 1996
K problematice novostaveb v historickém prostředí měst / Kibic, Karel, 1930- 2005
K problematice střešních krytin / Schubert, Alfréd, 1940- 1993
K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb / Solař, Miloš, 1964- 2007
Kamil Hilbert, průkopník památkové péče první čtvrtiny 20. století / Fantová, Eva, 1940- 1996
Ke vzniku a vývoji památkové ochrany historických sídel - městské památkové zóny / Kibic, Karel, 1930- 2008
Konverze - všelék průmyslové památkové péče?: Příklady z Rakouska / Stadler, Gerhard A. 2004
Konzervační prostředky pro kámen i jiné stavební materiály / Rathouský, Jiří, 1921- 1994
Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče / Borovcová, Alena, 1971- 2004
Nástin typologie drobných architektonických objektů z konce 18. a z 19. století: Odraz romantických ideí a středověké inspirace / Janková, Yvonne 1996
Nová možnost grafické dokumentace trojrozměrných prvků architektury a dalších druhů památek / Sommer, Jan, 1955- 2001
Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči, 2. díl / Klusoň, Jiří 2007
O citlivějším přístupu k opravám historických krovů / Mlázovský, Vít, 1957- 2001
O prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za krajinnou památkovou zónu / Kaigl, Jan, 1961- 1993
Ochrana a údržba zvonařských památek / Vácha, Petr, 1953- 1992
Ochrana, nové využití a udržování technických památek v Nizozemí / Nijhof, Peter 2004
Ochrana památek ve Francii / Biegel, Richard, 1975- 2007
Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945-1958 / Uhlíková, Kristina, 1974- 2005
Odkaz Václava Wagnera / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2000
Ohrožení movitých sakrálních památek v ČR a možnosti jejich záchrany: (předneseno na konferenci Týden pro kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském) / Bašta, Petr 2004
Osobnost Johna Ruskina - cesta k moderní památkové péči / Koudelová, Jana 2007
Otazníky kolem sanačních omítek / Michoinová, Dagmar 2005
Památková ochrana zvonů - ohlédnutí po pěti desetiletích / Lunga, Radek, 1975- 2009
Památkově chráněné vily, jejich obnova a využití / Ledererová Kolajová, Kristýna 2005
Počátky péče o technické památky : (do roku 1981) / Vondra, Jiří, 1922-2000 1993
Počátky státem organizované ochrany památek v rakouské monarchii a dnešek: Několik poznámek ke vzdálenější historii oboru / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1993
Poškození kulturních památek vlivem světla a ochrana proti němu / Zelinger, Jiří 2000
Pozdně středověký náčrt půdorysu dvoulodí farního kostela v Pacově / Kaigl, Jan, 1961- 1996
Poznámka k restauraci a záchraně parních lokomotiv / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1994
Problémy restaurování již restaurovaných sgrafit / Špale, Václav, 1950- 2003
Procházka střešní krajinou / Schubert, Alfréd, 1940- 2002
Přírodní organické materiály používané v minulosti jako přísady do vápenných malt: (literární rešerše) / Doubravová, Kateřina 2000
Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938: část 1. - Vznik nové organizace státní památkové péče v roce 1918 / Štoncner, Petr, 1965- 2004
Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938, část 2. - Organizační vývoj jednotlivých památkových úřadů / Štoncner, Petr, 1965- 2004
Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938, část 3.: Konzervátoři a další památkové instituce a spolky / Štoncner, Petr, 1965- 2005
Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938, část 4.: Snahy o vydání památkového zákona / Štoncner, Petr, 1965- 2005
Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku / Průchová, Dana 2005
Sanační omítky / Vaněček, Ivan, 1961- 1996
Smírčí kříže - současný stav poznání / Vít, Jaroslav, 1932-2017 1994
Současná situace na úseku krádeží kulturního dědictví ČR a efektivita systémů evidence uměleckých děl odcizených nebo nalezených na území Čech, Moravy a Slezska / Zahálka, Jaroslav 2000
Tapety v historických interiérech / Křížová, Květa, 1950- 2007
Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády / Michoinová, Dagmar 2005
Teorie památkové péče / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
Třicet let úsilí o prohloubení památkové ochrany našich historických měst: Ke vzniku a rozvoji druhé formy památkové ochrany sídel / Kibic, Karel, 1930- 2004
Vesnické románské kostely s chórovou věží a apsidou: Příspěvek architektů k poznání staveb dochovaných v českých zemích / Kaigl, Jan, 1961- 1998
Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot / Urbánek, Radim, 1967- 2010
Záchrana ohrožených sakrálních staveb - naše odpovědnost / Láska, Vojtěch, 1943- 2004
Základní principy památkové péče?: (Detektivní pátrání) / Kroupa, Petr, 1953- 2001
Zdeněk Wirth, Zdeněk Nejedlý a Národní kulturní komise / Kaplanová, Kristina 2001
Zprávy památkové péče slaví sedmdesátiny / Ernstová, Lucie 2007
Židovský náhrobek: Symboly činností a povolání / Steinová, Iva, 1952- 2007
Ochrana původních stavebních prvků při obnově památek / Schubert, Alfréd, 1940- 1992
Zachraňujeme archeologické památky? / Neustupný, Evžen, 1933- 1992
Postavení oboru archeologie v systému památkové péče v ČR / Krušinová, Lenka, 1963- 14027/II
Sochařské repliky Ignáce Františka Platzera - 2 / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1993
K významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Huga Rokyty / Jerie, Pavel, 1947- 1993
Československé památky a památková péče : (Předneseno na Dnech evropského dědictví 1992) / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Současný stav a perspektivy péče o architektonické památky v České republice : (Předneseno na Dnech evropského dědictví 1992) / Štulc, Josef, 1944- 1993
Fasádní nátěrové hmoty k povrchové úpravě historických budov / Šťastný, Pavel, 1957- 1993
Reinerovy fresky v pražském klášteře křižovníků / Preiss, Pavel, 1926- 1993
Rentgenfluorescenční analýza / Klimeš, Josef 1993
Vztah památkové péče k soudobé tvorbě / Štulc, Josef, 1944- 1993
Reverzibilita a mravní zodpovědnost při restaurování výtvarných děl / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1993
Lišejníky na uměleckých kamenných památkách / Wasserbauer, Richard 1993
Podmínky vstupu soudobé architektury do historického prostředí : předneseno na konferenci Soudobá architektura v historickém prostředí 15. dubna 1993 / Girsa, Václav, 1945- 1993
Tereziánský katastr český jako pramen k topografii technických staveb v 18. století / Kuča, Karel, 1961- 1993
Petrifikace dřeva opakovanou impregnací / Šimůnková, Eva, 1936- 1993
Etické a estetické aspekty a problémy procesu restaurace / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1994
K vydávání závazných stanovisek / Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Některé poznatky z památkové praxe při návrzích novostaveb v historickém prostředí měst / Kibic, Karel, 1930- 1994
Prostředky pro ochranu dřeva / Šimůnková, Eva, 1936- 1994
F. X. Margold - "fanton svatovítského chrámu" / Křížová, Květa, 1950- 1994
30 let mezinárodní organizace ICOMOS / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1995
K péči o nemovité technické památky / Vondra, Jiří, 1922-2000 1995
K opravám starých krovů - technické řešení a požadavky památkové péče / Mlázovský, Vít, 1957- 1995
Několik zkušeností s absolutním dendrochronologickým datováním dřeva z historických budov / Kyncl, Josef 1995
K problematice velkých a dispozičně složitějších českých tvrzí / Chotěbor, Petr, 1950- 1996
O reprodukčních sochách Braunovy sv. Luitgardy / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1996
Stručné připomenutí historického vývoje restaurování kamenosochařských památek / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1996
Bozzetto Matthiase Rauchmillera - efektní kompoziční předloha. Suchomel, Miloš, 1930-2014 1996
Technologie konzervace nástěnných maleb / Kopecká, Ivana, 1955- 1997
K Wagnerovu varování před razantní očistou kamenosochařských památek a před odstraňováním historických přemaleb dřevořezeb / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Památková praxe jako důležitý impuls vývoje názorů na památkovou teorii Václava Wagnera / Pavlík, Milan, 1930- 2000
Impregnace kamene prostředky na bázi silikonů / Maxová, Ivana 2000
Dílo architektů bratří Fišerů / Svoboda, Jan E. 2000
Monumentita a autentická funkce architektonických a urbanistických památek : teoretická úvaha s praktickými důsledky / Hlobil, Ivo, 1942- 2000
Lehčené omítkové směsi - 1. část Směsi s vápenným pojivem Heidingsfeld, Viktor, 1938- 2003
Proč se rozpadá červený pískovec na památkách a čím ho lze nahradit / Bursíková, Ivana 2003
K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2003
Za Dobroslavem Líbalem / Štulc, Josef, 1944- 2002
K dalším možnostem dokumentace architektonických článků středověkých staveb / Lehký, Ivan 2002
30. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, hrdá bilance i vážné stíny : věnováno památce Aleše Vošahlíka / Štulc, Josef, 1944- 2002
Josef Štulc (narozený 4. 3. 1944). K jubileu hlavního konzervátora Národního památkového ústavu / Jerie, Pavel, 1947- 2004
Vytváření pevné struktury vápenných malt s nehydraulickým pojivem / Michoinová, Dagmar 2009
Řezbářská tvorba Lazara Widemanna na Konopišti / Kreuzzieger, Milan, 1962- 1994
Zvonice českých venkovských kostelů / Kuča, Karel, 1961- 1994
Nástěnné malby v kostele sv. Mořice na Mouřenci u Antonína / Fajt, Jiří, 1960- 1994
K životnímu jubileu architekta Aleše Vošahlíka / Kibic, Karel, 1930- 1994
K přípravě nové právní úpravy restaurování / Stöcklová, Jaroslava 1994
K současné úrovni výkonu státní správy v oblasti památkové péče / Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Ke státní podpoře Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 1993 / Kaigl, Jan, 1961- 1994
K právní úpravě archeologických výzkumů. / Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Sanace zdiva kontaminovaného vodorozpustnými solemi / Fára, Pavel 1994
Baťův obchodní dům na Václavském námestí v Praze / Janková, Yvonne 1994
O současných možnostech impregnace dřevěných stavebních prvků : na otázky ing. Alfréda Schuberta odpovídá ing. Václav Novotný z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Březnici / Schubert, Alfréd, 1940- 1994
Kutná Hora, staleté ohnisko krásy. / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1994
Klostermannova chata na Modravě / Domanický, Petr 1994
Neznámé bozzetto Matyáše Bernarda Brauna / Horyna, Mojmír 1994
Chrám sv. Bartoloměje v Plzni ve středověku a jeho novodobé úpravy. Na paměť 125. výročí narození K. Hilberta, architekta a památkáře, a konstituování poslední české katedrály / Muk, Jan, 1935-1994 1994
Stavební dějiny svatovítské katedrály od husitství do poloviny 19. století / Zahradník, Pavel 1994
Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů / Kopecká, Ivana 1995
K činnosti Stálé komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek / Líbal, Dobroslav 1994
Dokumentace lidové architektury v Chorvatsku / Kučová, Věra 1995
Zahradní vodovod v areálu zámku Sychrov / Jiroušková, Šárka 1995
Základy archeologické památkové péče v ČR / Krušinová, Lenka, 1963- 1994
Působení Pavla Ignáce Bayera v Plasech / Oppelt, Jan 1994
K výstavě svatojánských soch Ignáce Františka Platzera v Národní galerii / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Maltská deklarace o podpoře a usměrňování kulturního turismu / Kučová, Věra, 1961- 2006
Obnova zámeckých areálů na území bývalé DDR / Muchka, Ivan, 1946- 2007
Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2007
Konference o vztahu archeologie a veřejnosti. Archeologie - věc veřejná / Sokol, Petr, 1973- 2007
Patnáct let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón / Košatková, Blanka, 1938- 2007
Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl - Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou. / Uhlíková, Kristina, 1974- 2008
Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl - Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky / Uhlíková, Kristina, 1974- 2008
Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů. Suchomel, Miloš, 1930-2014 2008
Monastická architektura v českých zemích a proměny jejího využití v průběhu staletí / Foltýn, Dušan, 1966- 2009
K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století. Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie. 2. část / Kaigl, Jan, 1961- 2009
K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století : Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie. Kaigl, Jan, 1961- 2009
Úvod do studia zaniklých středověkých vesnických kostelů a vybraných kaplí v horšovském arcijáhenství / Kaigl, Jan, 1961- 2010
Vesnice roku 2010 v Plzeňském kraji / Foud, Karel, 1966- 2010
K vesnickým kostelům s kvadratickým chórem postaveným v horšovském arcijáhenství ve středověku / Kaigl, Jan, 1961- 2011
K jubileu Evy Kamenické / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2011
Netuctová konference. Dějiny staveb v Nečtinách 25.–27. 3. 2011 / Slavík, Jiří, 1965- 2011
Florennes – původní domov relikviáře sv. Maura / Pánková, Kateřina 2011
Zjišťování pevností cihel plných pálených v historických stavbách / Brožovská onderková, Jana 2011
Publikace Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku / Procházka, Lubomír 2011
Archeologické památky v extravilánech - specifika ochrany a prezentace / Sokol, Petr, 1973- 2012
Rozhledny na hradních zříceninách - využití nebo zneužití torzální architektury? : příklady z Plzeňského kraje / Sokol, Petr, 1973- 2012
Židovský náhrobek : symboly olam ha-ba - "světa, který přijde" / Steinová, Iva 2011
Loosova jídelna Lea Brummela v Plzni je zachována / Domanický, Petr, 1973- 2011
Dvacet pět let od nálezu relikviáře sv. Maura / Černá, Alena, 1956- 2011
Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou / Kuthan, Jiří, 1945- 2011
Florennes - původní domov relikviáře sv. Maura / Pánková, Kateřina 2011
Zjišťování pevností cihel plných pálených v historických stavbách / Brožovská Onderková, Jana 2011
Publikace Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku / Procházka, Lubomír, 1956- 2011
Příspěvky k otázce nejstarších českých zděných domů / Radová, Milada, 1920-2003 2010
Editorial / Kaigl, Jan, 1961- 2010
Konference Dějiny staveb 2010 v Nečtinách / Záhorka, Jindřich 2010
Kostel sv. Vavřince ve Starém Plzenci jako archeologická památka / Široký, Radek, 1972- 2010
Úpravna zlatých rud v Kašperských Horách aneb dvacet let života jedné památky / Waldmannová, Marcela, 1980- 2010
Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů / Bezděk, Ladislav, 1958- 2010
Využití technických a elektronických prvků k identifikaci movitého kulturního majetku při jeho správě a zabezpečení : (zkušenosti ze zámku Kozel) / Bobek, Karel 2010
Nástin metodiky prostorové identifikace a deskripce archeologických lokalit / Sokol, Petr, 1973- 2010
První publikované umělecko-historické topografie v Čechách : od Archeologické komise k českému "Dehiovi" / Uhlíková, Kristina, 1974- 2010
Až vydáme Soupis... : osudy Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Plzeňském / Domanická, Jana, 1982- 2010
Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená / Kotlík, Petr, 1946- 2012
Mariánský sloup v Úterý : obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů / Bukačová, Irena, 1949- 2012
Sousoší sv. Benedikta z Nursie v Přešticích a jeho osud jako memento nedávných dob péče o památky / Kovařík, Viktor, 1976- 2012
K některým reflexím baroka v koncepcích varhanních prospektů českých zemí přelomu 19. a 20. století / Honys, Vít, 1963- 2012
František Xaver Margold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina / Pácal, Martin 2012
Nová zjištění k renesančním malbám ve Svatovítské kapli katedrály sv. Víta v Praze / Kyzourová, Ivana 2012
K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě / Vícha, Ondřej, 1976- 2012
Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959-1964 : opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konservaci a obnově památek / Jančo, Milan, 1970- 2012
Limburské směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951) / Lunga, Radek, 1975- 2009
Česká kampanologická literatura v letech 1997-2007 / Lunga, Radek, 1975- 2009
Revitalizace klášterního areálu v Plasích pro Centrum stavitelského dědictví / Ebel, Martin, 1960- 2009
Klášter v Chotěšově / Soukup, Jan, 1946- 2009
Židovský náhrobek : motivy zármutku a skonu / Steinová, Iva 2009
Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji aneb Péče o mobiliární fondy a jejich zpřístupnění na prahu 21. století / Brejchová, Stanislava, 1979- 2009
Skupina kostelů ve Starém Sedle, Semněvicích a Prostiboři v dosahu vlivu kladrubského kláštera 13. a 14. století / Kaigl, Jan, 1961- 2009
Majestátní lvi ze Zbirohu mají své starší příbuzné v Muskau / Líčeníková, Michaela 2008
Publikace Hrad Přimda / Girsa, Václav, 1945- 2008
Židovský náhrobek : výtvarná podoba symbolů Tóry / Steinová, Iva 2008
Památková péče ve Švýcarsku / Müller, Eduard 2008
Program restaurování movitých kulturních památek v letech 1998-2008 v Karlovarském a Plzeňském kraji / Drncová, Ludmila, 1951- 2008
K zevnějšku zděných stodol v Čechách / Kaňka, Miroslav 2008
K zevnějšku zděných stodol v Čechách / Kaňka, Miroslav, 1965- 2008
G. A. Kuhfahl - saský badatel o drobných kamenných památkách / Brtek, Josef, 1961- 2008
Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch / Sokol, Petr, 1973- 2008
Parthenon na Akropoli v Athénách - jeho historie a rekonstrukce / Nesměrák, Milan, 1953- 2008
Hrady výukové a experimentální : francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám / Cink, Ondřej 2008
Seminář lidové architektury ve Volduchách u Rokycan / Ledererová Kolajová, Kristýna 2008
Publikace Ohrožené památky / Ernstová, Lucie 2008
K padesátému výročí vydání zákona o kulturních památkách / Vinter, Vlastimil, 1921- 2008
České restaurování ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2008
Hrady a zámky po druhé světové válce / Kubů, Naděžda, 1954- 2008
Archeologie v Národním památkovém ústavu - jen dvě otázky? / Tryml, Michal 2008
Archeologie v Národním památkovém ústavu - bytí a nebytí mezi dvěma zákony / Kalferstová, Jana 2008
K padesátému výročí zákona č. 22/1958 Historické zahrady a parky / Bašeová, Olga, 1934- 2008
Historické zahrady a parky v památkové péči od 70. let 20. století do současnosti / Pacáková-Hošťálková, Božena, 1946- 2008
Péče o technické a průmyslové památky / Matěj, Miloš, 1960- 2008
Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let : jak se měnil pohled na tuto oblast památkové péče v druhé polovině 20. století / Dvořáková, Eva, 1949- 2008
Lidová architektura a vesnická sídla : padesát let právní ochrany památek / Bureš, Pavel, 1953- 2008
Evidence kuturních památek padesát let po vydání zákona č. 22/1958 Sb. / Sedláková, Dagmar, 1947- 2008
Česká republika a Seznam světového dědictví UNESCO / Kučová, Věra, 1961- 2008
Prameny poznání - studium historických interiérů hradů a zámků / Lukášová, Eva, 1959- 2009
Sbírka zámku Nečtiny. Anglické památky u nás / Křížová, Květa, 1950- 2009
Několik postřehů k právní úpravě demolice stavby v památkově chráněném území na žádost jejího vlastníka / Zídek, Martin, 1974- 2012
Deset let NPÚ / Láska, Vojtěch, 1943- 2013
Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče / Štulc, Josef, 1944- 2013
Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ / Krejčů, Aleš, 1944- 2013
Evidence a dokumentace památkového fondu / Hájek, Pavel, 1963- 2013
Národní památkový ústav - 10 let : čas pro rekapitulaci odborněmetodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958-1990 / Jančo, Milan, 1970- 2013
Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. : několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů / Tupý, Michal 2013
Přínos Pernštejnů v urbanistickém vývoji českých měst / Kibic, Karel, 1930- 2013
Pernštejnská architektura / Novotná, Dana, 1961- 2013
Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna / Pilná, Veronika, 1982- 2013
120. výročí narození architekta Jiřího Krohy / Bukovský, Jan, 1930- 2013
Právnická osoba jako žadatel o vydání závazného stanoviska / Havlíček, Petr, 1972- 2013
Přínosná kniha o synagogální architektuře v českých zemích / Kibic, Karel, 1930- 2013
Vznik a vývoj vysoušecího pracoviště Národního technického muzea v Praze / Šupová, Kateřina 2007
Výzkum a prezentace archeologické lokality v Lotyšsku. Život v jezerní osadě Araiši / Sokol, Petr, 1973- 2007
Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2007
Cesta tam a zase zpátky. Péče i archeologické kulturní dědictví mezi literalismem a etatismem / Bureš, Michal, 1962- 2006
Městská archeologie, památková péče a žijící město / Merta, David, 1967- 2006
Ochrana archeologického dědictví na původním místě / Kalferstová, Jana, 1970- 2006
Několik poznámek k Maltské konvenci a archeologii v Národním památkovém ústavu / Sokol, Petr, 1973- 2006
Les - ochránce, či nepřítel archeologických památek? / Neustupný, Zdeněk, 1976- 2006
Problémy ochrany archeologického dědictví z pohledu NPÚ - ÚOP v Plzni / Waldmannová, Marcela, 1980- 2006
Otázka archeologických výzkumů v kontextu evropské kastellologie / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Židovský náhrobek : výtvarná podoba symbolů jmen / Steinová, Iva, 1952- 2006
Georg Dehio a koncepce památkové péče na začátku 20. století / Kroupa, Petr, 1953- 2006
Legislativní vývoj v památkové péči po roce 1989 / Novotný, Michal 2006
O kostele v Horšově / Kaigl, Jan, 1961- 2006
Kostel Všech svatých v Horšově pod archeologickým dozorem / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2006
Obnova kostela Všech svatých v Horšově / Drncová, Ludmila, 1951- 2006
Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR / Bureš, Pavel, 1953- 2006
Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo / Matěj, Miloš, 1960- 2006
Památková péče ve Svobodném státě Bavorsko / Feitová, Jitka 2006
Pražský architekt Filip Spannbrucker na zbirožském panství / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2006
Ještě k sakristii kostela v Srbicích / Jan Kaigl Kaigl, Jan, 1961- 2006
Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči / Klusoň, Jiří 2006
Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči : Klusoň, Jiří 2007
Malíř Jan Jiří Major na zámku v Červeném Poříčí / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2005
K životnímu jubileu prof. ing. arch. Karla Kibice, DrSc. / Bukovský, Jan, 1930- 2005
Historik umění a památkář Miloš Suchomel pětasedmdesátiletý / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
Chůze ve městech v 19. a v první polovině 20. století / Zachová, Hana 2005
Starší dlažby nejsou předmětem památkové péče? / Schubert, Alfréd, 1940- 2005
Varhany jako památka / Koukal, Petr, 1952- 2005
Dvě výročí Břetislava Štorma / Noll, Jindřich 2005
Barokní úpravy a zařizování hřbitovního kostela sv. Štěpána v Mýtě / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2005
ICOMOS v současnosti / Štulc, Josef, 1944- 2005
Markova vila v Holoubkově / Kreuzzigerová, Radmila 2005
Vývoj retuše v českých zemích / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
Zahradní architekti první republiky / Památky zahradního umění 19. a 20. století / Zámečník, Roman, 1985- 2013
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza) / Kučová, Věra, 1961- 2013
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza) / Kučová, Věra, 1961- 2013
Novověká studia centrálních staveb z období antiky / Nesměrák, Milan 2004
I. a II. vojenské mapování na internetu / Kuča, Karel 2004
Karel Fantyš, jeden z nás / Hyzler, Josef 2004
Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků / Fragner, Benjamin, 1945- 2004
K historickému, technickému a stavebnímu vývoji hamru v Dobřívu / Rasl, Zdeněk, 1940- 2004
Historické objekty v areálu Plzeňského Prazdroje / Steinbachová, Lucie 2004
Vlastnosti zatvrdlých vápenných malt modifikovaných polymerními redispergovatelnými prášky / Doubravová, Kateřina 2004
Ještě k "neznámému západočeskému architektovi" / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2004
Raná léta SÚRPMO v zrcadle vzpomínek / Pavlík, Milan, 1930- 2004
Estetické názory historika umění Maxe Dvořáka / Sochor, Vlastimil 2004
Úskalí péče o sakrální památky / Maršík, Václav 2004
PhDr. Josef Štulc : výběrová bibliografie 2004
Bývalé papírny na Sušicku : teze probíhajícího výzkumu / Rys, Michal 2013
Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt "Strousberg-stadt" u obce Kařez / Tuma, David, 1983- 2013
Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov / Rozinková, Kateřina 2013
Nová zjištění na hradě Přimda : vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny / Prekop, Filip, 1982- 2013
Příspěvek k modifikaci vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami / Michoinová, Dagmar 2013
Platzerův anděl z Úterý zpět v Čechách zásluhou soukromého sběratele aneb Bezprecedentní návrat ukradené památky / Radostová, Šárka 2013
Několik poznámek ke změnám ve státní památkové péči v roce 2003 / Kaigl, Jan, 1961- 2003
Zavážecí věž dřevouhelné vysoké pece a slévárna v bývalé železárně Sedlec-Starý Plzenec / Rasl, Zdeněk 2003
Fotografická dokumentace Centrální komise pro zachování památek ve Vídni / Uličný, Petr 2003
Ferdinand Hrejsa a památky české reformace / Flegl, Michal, 1940-2014 2003
Po stopách Jäckelových soch v Želivě / Vokolková, Daniela 2003
Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova : příspěvek k tématu restaurování sgrafit / Girsa, Václav 2003
Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň - Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera / Buchbergerová, Lenka 2013
Archeologie a geocaching : případová studie Vildenberk / Kovář, Josef Jan 2013
Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení / Halda, Josef 2013
Charakterizace malt Juditina mostu / Kuneš, Petr, 1980- 2013
Nový občanský zákoník a památková péče / Tupý, Michal 2013
Nové poznatky o sochařské tvorbě Jana Hájka a kosmonoských Jelínků / Suchomel, Miloš 2002
Památky západní Ukrajiny / Varhaník, Jiří, 1954- 2002
Z činnosti odboru památkové péče Ministerstva kultury České republiky v roce 2001 / Kaigl, Jan, 1961- 2002
Rozloučení s Jaromírem Neumannem (1924 - 2001) / Petrů, Jaroslav 2002
Dobroslav Líbal (1911-2002) : k odchodu velkého člověka a vědce / Homolka, Jaromír 2002
Konsolidace omítek vápennou vodou. Jednoduchý způsob vyhodnocení průběhu konsolidace a konsolidačního účinku / Michoinová, Dagmar 2002
Vítězství konzervačního přístupu na Švihově : první památkářská dílna / Sommer, Jan 2002
Oprava velké jižní věže katedrály sv. Víta v Praze / Chotěbor, Petr, 1950- 2002
K původu stavby kostela sv. Jana Nepomuckého v Trhanově / Kaigl, Jan, 1961- 2002
Vyprávěcí cyklus obrazů o životě Panny Marie v Římově : (památce P. Karla Šmákala (+2002), dlouholetého faráře v Římově) / Ourodová-Hronková, Ludmila 2002
Výzkum energetických objektů : Zpráva o grantovém projektu / Malinovský, Břetislav 2001
Josefa Mocker, architekt - restaurátor / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
Na okraj působení Josefa Mockera na svatovítské katedrále : ke vzájemným vztahům Josefa Mockera a Friedricha von Schmidta / Zahradník, Pavel, 1951- 2001
Působení Josefa Mockera na Křivoklátě / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2001
Josef Mocker a restaurace hradu Karlštejna / Chudárek, Zdeněk 2001
Kulturní památky a jejich institucionalizace / Varhaník, Jiří 2001
Monumenta deperdita / Krejčí, Marek 2001
Pozdně gotické nástěnné malby : pět lidských věků v zámku Blatná / Vítovský, Jakub 2001
Tesařské spoje při opravách historických dřevěných konstrukcí / Bláha, Jiří 2001
Za architektem Alešem Vošahlíkem / Štulc, Josef 2001
K výročí vídeňské Ústřední komise pro památkovou péči / Krejčí, Marek 2001
Max Dvořák - památkář / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
Několik poznámek o stavebně historických průzkumech ve vztahu k obnově fasád / Solař, Miloš, 1964- 2001
Dobroslav Líbal - vůdčí osobnost památkové péče / Sommer, Jan 2001
K prohloubení poznatků o stavebním vývoji zámku v Poběžovicích / Hanzlíková, Hana, 1947- 2001
Étos památkové péče / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
Nástěnné malby v bývalé kapli sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou - průzkum a záchrana / Pavelec, Petr 2001
Koroze mědi a bronzu - vznik patin / Knotková, Dagmar 2001
Vztah kresebné dokumentace lidového stavitelství k památkové péči : využití národopisných kreseb při odborném studiu / Procházka, Lubomír, 1956- 2000
Malá vzpomínka na Václava Wagnera / Wagner, Jaroslav 2000
Bibliografie prací Miloše Suchomela z let 1990-1999 2000
Ještě jeden příspěvek k sochařské umělecké tvorbě kosmonoských Jelínků / Suchomel, Miloš 2000
K Augustonově expozici na zámku v Nebílovech / Ryšavý, Vratislav 2000
K udělení Ceny Ministerstva kultury za památkovou péči v roce 2000 Jaroslavu Heroutovi / Kaigl, Jan, 1961- 2000
Vzpomínka na Břetislava Štorma / Černý, Jiří 2000
Moderní polymerní materiály používané jako přísady do vápenných malt / Doubravová, Kateřina 2000
Příspěvek ke stavebnímu a technologickému vývoji železné hutě v Plasech / Rasl, Zdeněk 2000
Schwarzenberský plavební kanál / Dvořák, Stanislav 2000
Hotel Intercontinental v Praze : historie a současnost z pohledu památkové péče / Houšková, Kateřina 2012
Pojem patina při restaurování kamenosochařských památek : Příspěvek k diskusi o zachování památek / Nejedlý, Vratislav 1999
Zákon o kulturních památkách : příspěvek k 40. výročí přijetí zákona č.20/1958 Sb. / Krejčí, Marek 1999
Počítačová tomografie jako pomocník při dendrochronologickém datování dřeva / Lisý, Jiří 1999
Průzkum barokního kanalizačního systému v Kladrubech / Nováček, Karel, 1968- 1999
K činnosti odboru památkové péče Ministerstva kultury v roce 1998 / Kaigl, Jan 1999
Povrchové úpravy historických kamenosochařských děl umístěných v exteriéru : příspěvek k diskusi o změně diskursu jedné z částí památkové péče / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1999
Fasádismus a identita měst / Štulc, Josef 1999
K pojmu památkově chráněná stavba / Varhaník, Jiří 1999
Výzkum a vývoj v oblasti památkové péče / Matoušková, Kamila 1999
Památková obnova Velké Pálffyovské zahrady v Praze na Malé straně / Girsa, Václav 1999
Pückler, Petzold a krajinářské parky 19. století / Hendrych, Jan 1999
Příspěvky k ikonografii zámeckých zahrad a lázeňských parků ze zámeckých knihoven / Antonín, Luboš, 1952- 1999
Prozatímní zastřešení a prozatímní opravy střech historických staveb / Mlázovský, Vít 1999
Úroveň dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v letech 1990-1997 / Varhaník, Jiří 1999
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici na Českobudějovicku / Pavelec, Petr 1999
Dezinfekce a dezinsekce historických materiálů plynováním / Kučerová, Irena 1999
K osobnosti Karla IV. / Kropáček, Jiří, 1930-2009 1999
Karlovská architektura a její postavení v gotické Evropě / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1999
Židovské kultovní stavby sedmi století na půdě Českého státu / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1999
Rekonstrukce židovských památek v České republice / Pařík, Arno 1999
Porovnání některých typů ochranných nátěrů (tzv. antigrafitti) na kámen / Maxová, Ivana 1998
Relikviář sv. Maura : informace o současném stavu a dosavadním průběhu restaurování / Černá, Alena, 1956- 1998
K barokní přestavbě kostela a zámku ve Štědré u Žlutic / Ryšavý, Vratislav 1998
Památkově chráněná města a vesnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : současný stav a možnosti doplnění / Kuča, Karel 1998
Památková péče na okresních úřadech / Varhaník, Jiří 1998
Krajina kulturní a historická / Hendrych, Jan 1998
Za památky jako starší! / 1998
Osud některých staveb modelovaných pro Národopisnou výstavu českoslovanskou / Tempír, Zdeněk 1998
Konzervace hloubkově korodovaných historických omítek / Michoinová, Dagmar 1998
Josef Hobzek - historik a památkář : (K devadesátému výročí narození) / Flegl, Michal 1998
K problematice čištění kamene / Kopecká, Ivana 1998
Stříbro, bývalý minoritský klášter / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1998
K architektuře doby Václava II. a první poloviny 14. století / Kroupa, Pavel 1998
Faktory způsobující proměny kamenosochařských památek / Suchomel, Miloš 1998
Zámek v Nebílovech zpřístupněn veřejnosti / Křížová, Květa, 1950- 1998
Vápno v památkové péči / Vaněček, Ivan 1998
Testování polymerních konzervačních prostředků pro ošetřování opuky / Maxová, Ivana 1998
K současné úrovni činnosti okresních úřadů / Varhaník, Jiří 1998
Jan Hofman : Ke 115 výročí narození / Šopák, Pavel, 1970- 1998
Nová výstavba mariánského kostela v Drážďanech je v plném proudu / Bukovský, Jan 1998
Památkově chráněná města a vesnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : současný stav a možnosti doplnění : opravy a dodatky / Kuča, Karel, 1961- 1998
Poznámky k územní památkové ochraně v České republice / Kaigl, Jan, 1961- 1997
Ještě jednou k pražským opukám, jejich identifikace a možnosti zjištění jejich provenience / Šrámek, Jan 1997
Původní návrh kaple Panny Marie v Kouřimi / Ryšavý, Vratislav, 1944- 1997
K užití státních finančních prostředků pro Program regenerace městských památkových rezervací a zón a Program záchrany architektonického dědictví v roce 1996 a v období let 1993 až 1996 / Kaigl, Jan, 1961- 1997
Jan Křtitel Mathey mezi raným a vrcholným barokem : předneseno na semináři ICOMOS k dílu J. K. Matheye u příležitosti třístého výročí jeho úmrtí / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1997
Ještě k památkové ochraně vybraných částí sídel a krajiny / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1997
Několik poznámek k obnově historických fasád - zdůraznění aspektu výběru vhodného nátěru / Prokopová, Ivana 1997
K činnosti Komise ministerstva kultury pro regeneraci památkově chráněných území / Fetterová, Dagmar 1997
Stavebně-historický průzkum zámku v Manětíně : Renesanční zámek a jeho barokní přestavba císařským stavitelem Tomášem Haffeneckerem Pavlu Preissovi k životnímu jubileu / Pavlík, Michal 1997
Dvě úvahy o podobě původních malířských adjustací povrchu kamenných soch / Suchomel, Miloš 1997
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku / Pavelec, Petr 1997
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku / Pavelec, Petr 1997
Mlýn v Babiččině údolí : stručný historicko-technologický průzkum části národní kulturní památky Ratibořice, problémy obnovy a prezentace / Štěpán, Luděk, 1932-2017 1997
Svatý Vojtěch a jeho svědectví v architektonickém světě střední Evropy / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1997
Postavy svatého Vojtěcha v sochařském díle kosmonoských Jelínků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1997
K dílu Aleny Novákové-Dražské / Vokáčová, Věra, 1930-2015 1997
Bezhlavé dívky v Manětíně : renesanční malby na fasádě zámku / Bukačová, Irena, 1949- 1997
Zachráníme "méně významné" architektonické památky? / Schubert, Alfréd, 1940- 1997
K šíření architektonického slohu Arnolda Westfálského v zemích Koruny české - Horní a Dolní Lužice / Radová-Štiková, Milada 1996
Přehled publikační činnosti doc. ing. arch. Milady Radové-Štikové 1996
Nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně / Pavelec, Petr 1996
Loreta ve Starém Hrozňatově u Chebu / Ryšavý, Vratislav, 1944- 1996
K pobytu Petra Brandla v Chyších / Ryšavý, Vratislav 1996
Karlín na přelomu 19. a 20. století : Urbanistické a architektonické proměny pražského předměstí / Svoboda, Jan E. 1996
Historické fasády; průzkum a opatření k záchraně památek / Koller, Manfred 1996
Dobroslav Líbal - vědec, učitel a památkář / Štulc, Josef 1996
Poznámky k rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého : Dobroslavu Líbalovi k 85. narozeninám / Kleisner, Tomáš 1996
Poznámky k vývoji právní úpravy vývozu památek / Krejčí, Marek 1996
Péče o památky lidového stavitelství a vesnice - historie a současnost / Bureš, Pavel 1995
Původní plánovaná dokumentace lidové architektury / Ebel, Martin, 1960- 1995
Vývoj a koncepce studia lidového stavitelství v Českých zemích / Vařeka, Josef 1995
Krádeže starožitných a uměleckých předmětů v České republice / Závadský, Jaroslav 1995
Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně / Pavelec, Petr 1995
Podstata vývoje a proměn historické Plzně / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1995
Konec demolic stavebního fondu v historickém jádru Plzně / Marovič, Petr 1995
Současný stav a perspektivy výzkumu středověkých domů v Plzni / Nováček, Karel, 1968- 1995
Městská zbrojnice v Plzni / Pertl, Miroslav 1995
Památková zóna Plzeň-Lochotín : V návrhu 1995 / Rákosníková, Vladimíra 1995
Věž kláštera františkánů v Plzni / Soukup, Jan, 1946- 1995
Pozdně středověký špýchar v Plzni-Bolevci / Foud, Karel, 1966- 1995
Několik poznámek ke stavebnímu vývoji usedlosti čp. 4 v Plzni-Doudlevcích / Foud, Karel, 1966- 1995
Staré křížové kameny a kamenné kříže v Plzni : Současný stav poznání, evidence a ochrany tzv. smírčích křížů v Plzni / Karel, Tomáš, 1965- 1995
Plzeň Hanuše Zápala znešvařená i zmizelá / Domanický, Petr, 1973- 1995
Ke slohovému hodnocení kostela sv. Mikuláše v Čečovicích / Kroupa, Pavel 1995
Stavební a architektonický rozvoj pražského Žižkova v letech 1890-1918 / Svoboda, Jan E. 1994
Památkové hodnocení zástavby historických měst / Vošahlík, Aleš 1994
Konzervace zřícenin a restaurátorská etika / Štulc, Josef 1994
Zámek ve Valči / K. D. 1994
1. světová válka, památky a památkáři / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2014
Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce / Vácha, Petr, 1953- 2014
"V kalamitě, která má potkati naše české varhany..." : rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce / Honys, Vít, 1963- 2014
Viollet-le-Duc, architekt, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky : ke 200. výročí narození / Storm, Vojtěch, 1937- 2014
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích na Horšovskotýnsku, evropská záhada gotické architektury / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Barokní město Rastatt, jeho dějiny a přítomnost / Horyna, Mojmír, 1945-2011 1993
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích / Kaigl, Jan, 1961- 1993
Nové poznatky v oblasti "nevýznamných" památek jihozápadních Čech / Procházka, Zdeněk 1993
Camillo Sitte / V.N 1993
Zámek v Osvračíně / Ryšavý, Vladimír 1993
Architekt a památky / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1993
Přečerpávací vodní elektrárna pod Černým jezerem na Šumavě / Domanický, Pavel 1993
Sv. Jan Nepomucký - velký inspirátor hodnot výtvarných, urbanistických i krajinných v zemích blízkých i vzdálených / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Středověká stavební etapa kostela v Tisové u Tachova / Kaigl, Jan, 1961- 1993
Nástěnné malby v kostele sv. Mořice u Annína / Royt, Jan, 1955- 1993
Příspěvek ke genezi půdorysného rozvrhu zakládaných měst v českých zemích / Hauserová, Milena, 1954- 1992
Památková péče ve Velké Británii I / Voděrová, Věra 1992
Vztah institucí památkové péče a veřejnosti ve Velké Británii / Martincová, Miroslava 1992
Památková péče ve Velké Británii II / Voděrová, Věra 1992
Památková péče ve Velké Británii III / Voděrová, Věra 1992
Relikviář Sv. Maura / Bažantová, Nina 1992
K soupisu božích muk na území města Plzně / Foud, Karel, 1966- 1992
Péče o vernakulární architekturu / Langer, Jiří, 1936- 1992
Památková péče ve Velké Británii IV / Voděrová, Věra 1992
[Relikviář Sv. Maura II] / Bažantová, Nina 1992
Památková péče ve Velké Británii V/ Voděrová, Věra 1992
Archeologické památky ve Velké Británii I / Bureš, Michal, 1962- 1992
K posledním stavebním úpravám kostela v Čečovicích / Kaigl, Jan, 1961- 1992
Zhodnocení výsledků průzkumu souboru deskových obrazů z kaple sv. Kříže na Karlštejně / Blochová, Hana, 1961- 1992
Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny na Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově / Tuma, David, 1983- 2014
Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Kozel / Štumbauer, Tomáš 2014
Osobnost Hanse Coudenhove-Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích / Štumbauer, Tomáš 2014
Odraz projevů osobní zbožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn : podmalby na skle / Kolbabová, Zdeňka 2014
Čtvrt století ochrany památek ve svobodné společnosti : bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče / Adamcová, Kateřina, 1974- 2015
Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích : od poloviny 20. století do roku 1989 / Pařízková Čevonová, Jana, 1976- 2015
Štrasburský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě / Malíř, Jan, 1977- 2015
Významné období let 1989-2014 ve vývoji našich historických měst / Kibic, Karel, 1930- 2015
Dva texty k diskusi o památkové péči po pádu komunistického režimu před 25 lety / Hlobil, Ivo, 1942- 2015
Vize jednoho architekta : recenze pařížské výstavy o životě a díle Viollet-le-Duca / Veselá, Radmila 2015
Návrh zákona o ochraně památkového fondu / Vajčner, Jiří, 1973- 2015
"Vynikati útulností a ladností". Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století / Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2015
Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně / Zámečník, Roman, 1985- 2015
Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu : příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách / Pilná, Veronika, 1982- 2015
Edukace v památkové péči a NPÚ : poznámky inspirované projektem NAKI / Jesenský, Vít, 1963- 2015
Sloupy zbořené a zase postavené. Ikonoklasmus jako pomyslný, ale věčný soupeř památkové péče / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2015
Josef Krása a středověké nástěnné malby : k 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění / Všetečková, Zuzana, 1949- 2015
Památková ochrana panelových sídlišť? / Kracík, Matyáš, 1985- 2015
Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie / Novotná, Eva, 1979- 2015
Umělecká výzdoba sídlišť v Československu 60. - 80. let / Karous, Pavel, 1979- 2015
Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960-1989 / Švácha, Rostislav, 1952- 2015
Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií / Kuča, Karel, 1961- 2015
Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku : k úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování / Skalický, Petr, 1976- 2015
Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče / Strakoš, Martin, 1972- 2015
Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé / Witzany, Jiří, 1941- 2015
Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech / Červenák, Jan 2015
Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov : příspěvek k poznání vlastnických proměn / Hájek, Pavel, 1963- 2015
Hledání neviditelného : relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS / Malina, Ondřej, 1978- 2015
Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra / Metlička, Milan, 1962- 2015
Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji / Novosad, Jaroslav 2015
Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích / Jirásek, Pavel, 1961- 2015
Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- 2015
Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie včetně úpravy v navrhovaném zákoně o ochraně památkového fondu / Tupý, Michal 2015
Lesnické stavby knížat Lichnovských / Jung, Jiří, 1982- 2015
Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov / Bláhová, Lucie, 1969- 2015
Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci / Borovcová, Alena, 1971- 2015
Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou / Selucká, Alena 2015
Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů / Rosová, Romana, 1972- 2015
Chování plátového nastavovaného spoje pro opravy dřevěných historických konstrukcí / Fajman, Petr, 1962- 2015
Za Markem Fajmanem (22. 1. 1976 - 4. 7. 2015) / Procházková, Marta 2015
Palác Městské pojišťovny v Praze / Klímová, Renata 2015
O rekonstrukci kroužené klenby - vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla / Bauer, Thomas 2015
Proběhl 4. ročnk odborného semináře na téma Vilové zahrady, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně / Zámečník, Roman, 1985- 2015
Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá / Prekop, Filip, 1982- 2015
Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli / Cejpová, Miroslava, 1961- 2015
Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče / Popelářová, Pavla 2015
Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny / Knechtová, Alena 2015
Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko / Weber, Martin, 1964- 2015
Zemřel Ing. arch. Dušan Reidl, CSc. (* 22. 3. 1925 Brno - + 4. 10. 2015 Brno) / Fabiánová, Bohdana, 1961- 2015
Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie / Foltýnová, Marie 2016
Ó módo, jakým jazykem hovoříš? : poznámky k dataci fotografií / Polách, Radek, 1976- 2016
K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace / Bezděk, Ladislav, 1958- 2016
Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace / Hubička, Jan, 1978- 2016
Popisování reversů a aversů na fotografiích / Scheufler, Pavel, 1950- 2016
Fotosbírka NPÚ GnŘ / Bezděk, Ladislav, 1958- 2016
Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků / Ruizová, Libuše, 1956- 2016
Identifikace obsahu fotografické sbírky / Štanzel, Tomáš, 1958- 2016
Každodennost šľachty v odraze Andrássyovskej zbierky fotografií (Šľachta 19. a prvej polovice 20. storočia) / Takácsová, Katarína 2016
Svědectví doby industriálního rozvoje - Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát / Kliment, Petr, 1953- 2016
Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů / Kuča, Karel, 1961- 2016
K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón / Šnajdrová, Hana, 1952- 2016
Lidová architektura v historické kulturní krajině : příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko / Foud, Karel, 1966- 2016
Kontribuční sýpka v Chudenicích / Tuma, David, 1983- 2016
Spor o konfiskáty / Uhlíková, Kristina, 1974- 2016
Requiem za hospodářské dvory / Kuča, Karel, 1961- 2016
Škabrada očima kolegů, přátel a žáků / Dostál, Petr, 1953- 2016
Herci díla zkázy : demolice starého Mostu a role památkové péče / Spurný, Matěj, 1979- 2016
Most, moderní sídliště severočeských havířů. Válečné a poválečné zakládání nového města / Zajoncová, Jana, 1985- 2016
Most, moderní sídliště severočeských havířů. Budování a dostavba nového Mostu / Zajoncová, Jana, 1985- 2016
A to je ta krásná země... : destrukce osídlení na území České republiky ve druhé polovině 20. století ve středoevropském kontextu / Kuča, Karel, 1961- 2016
Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů / Kuča, Karel, 1961- 2016
Nové movité národní kulturní památky / Baštýřová, Hana 2016
Staré zdíkovecké zvony / Lunga, Radek, 1975- 2016
Osudy nechráněných zaniklých sídel a možnosti jejich výzkumu a ochrany na příkladu Jelmu a Cetvin na Českokrumlovsku / Špinar, Jindřich, 1963- 2016
Sušárna ovoce v Zálší – drobný technický klenot / Urbánek, Radim, 1967- 2016
Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav / Tuma, David, 1983- 2016
Lázeňské parky : komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století / Zeman, Lubomír, 1964- 2016
Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu / Gojda, Martin, 1956- 2016
Unicoop, Centrotex, Omnipol - budovy podniků zahraničního obchodu v Praze / Houšková, Kateřina 2016
Zaniklé novověké sklárny z pohledu archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava / Čáni, Ján 2016
Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu : příklad pražských kostelů / Srovnal, Filip, 1983- 2016
Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu / Klimtová, Zdenka, 1956- 2016
Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek / Kolářová, Šárka 2016
"Udělati kazatedlnici tesným kamenem" : studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům / Lavička, Roman, 1974- 2016
Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří / Karel, Tomáš, 1965- 2016
Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice / Jirásek, Pavel, 1961- 2016
Karel Láník (1886-1956), zapomenutý brněnský architekt / Cenková, Pavla, 1979- 2016
Vila Tugendhat - instalovaná památka moderní architektury / Černá, Iveta, 1963- 2016
Osada Baba a její památková ochrana / Podholová Varyšová, Eliška 2016
Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot / Malina, Ondřej, 1978- 2016
Dlouhodobé sledování poruch historických staveb / Klusáček, Ladislav, 1958- 2016
Vzpomínka na Jana Sedláka / Černoušková, Dagmar, 1965- 2016
Vila Stiassni: 7 let ve správě Národního památkového ústavu / Svoboda, Petr 2016
Vesnice a osady na území velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury Zpráva o výzkumu a publikaci / Čerňanský, Martin 2016
Popularizace mozaiky v České republice – projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění / Kracík Štorkánová, Magdalena 2016
Barokní krajina v Římě a v okolí v 17. století : architektura a přírodní místo: případ "Mentorella" / Fiore, Camilla S. 2017
Typy venkovských kostelů v 17. století / Švácha, Rostislav, 1952- 2017
Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami / Bachtík, Jakub, 1985- 2017
Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu / Gojda, Martin, 1956- 2017
Mozaika jako umělecký druh / Vicherková, Veronika 2017
Glosář - terminologie muzívního umění / Kracík Štorkánová, Magdalena 2017
Z dějin českého mozaikářství / Vicherková, Veronika 2017
Kamenná mozaika - muzívní technika s nejdelší tradicí / Baurová, Pavla 2017
Historie skleněného obrazu a jeho proměna v průběhu staletí / Höferová, Jana 2017
Materiálové rozdělení skleněných mozaik, jejich degradace a metody průzkumů / Kracík Štorkánová, Magdalena 2017
Opus pavimentum - historické vápenné maltové podlahy z pohledu materiálového / Michoinová, Dagmar 2017
Mozaiky v památkové péči z pohledu restaurátora v 21. století se zaměřením na problematiku metodologie transferů muzívních děl / Kracík Štorkánová, Magdalena 2017
Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa / Říhová, Vladislava, 1978- 2017
Debata o památkové péči v 60. letech 20. století : Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas / Švácha, Rostislav, 1952- 2017
Hranice současnosti : archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa / Bureš, Michal, 1962- 2017
Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy : příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči / Koukal, Petr, 1952- 2017
Sokolovna jako fenomén Gesamtkunstwerku / Láníková, Ivana 2017
Česká poválečná architektura "pod ochranou a bez" / Vorlík, Petr, 1973- 2017
Luděk Štěpán (1932-2017) / Křivanová, Magda, 1965- 2017
Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky / Kučová, Věra, 1961- 2017
Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví / Kučová, Věra, 1961- 2017
Proměna české krajiny první poloviny 20. století vlivem systematické elektrizace území / Boháč, Martin 2017
Železnice a krajina / Hájek, Karel, 1972- 2017
K domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží / Beran, Lukáš, 1978- 2017
Transformace továrních komínů od funkčních staveb k významným symbolům průmyslové revoluce / Vonka, Martin, 1978- 2017
Milířiště - drobné památky na pálení dřevěného uhlí v našich lesích : tři příklady z Brdské oblasti / Matoušek, Václav, 1954- 2017
Analýza stavu depozitárních prostor a sestavení projektu k jeho zlepšení pomocí Metodiky reorganizace muzejního úložiště (RE-ORG) / Kulhavá, Barbora 2017
Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století - příspěvek k umělecké topografii Moravy / Křenková, Zuzana, 1982- 2017
Keramická řezaná mozaika RAKO - znovuobjevení zaniklé technologie / Pařík, Vojtěch, 1945- 2017
Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu / Křenková, Zuzana, 1982- 2017
Rekonstrukce středověké sochy Panny Marie s děťátkem z hradního kostela v Malborku a konzervace mozaiky v katedrále v Kwidzynu / Kozarzewski, Marcin 2017
Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a Mohyle míru v Praci / Červinka, Josef, 1976- 2017
Dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho v Praze / Ballardini, Andrea Louis, 1960- 2017
Mozaika posledního soudu na Pražském hradě : 17 let po restaurování třetího panelu díla a 7 let po realizaci nové kocepce údržby / Nečásková, Milena, 1953- 2017
Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné lípě a jeho muzivní výzdoba / Holzapfelová, Vladislava 2017
Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové / Vařejková, Barbora 2017
"Ústí - město mozaik" aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům / Krsek, Martin, 1974- 2017
Dům u Voříkovských a jeho otevřené dveře / Tichá, Jana 2017
Certifikovaná metoda monitoringu a technologie údržby exteriérových mozaik a mapa skleněných exteriérových mozaik / Křenková, Zuzana, 1982- 2017
7. výjezdní zasedání archeologů NPÚ / Pařez, Jan 2017
Transgas, významná památka poválečné architektury / Vicherková, Veronika 2017
Přestavba Klementina od Ladislava Machoně: "Z tichého stánku bohoslovců zbudováno rušné skladiště moderní vědy" / Koukalová, Martina, 1985- 2017
Problematika obnovy barokní interiérové barevnosti na příkladu konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě / Šanda, Martin Mgr. 2017
K nově objeveným středověkým nástěnným malbám na zámku Kunštát / Beránek, Jan, 1966- 2017
Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí / Kotlík, Petr, 1946- 2017
Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století / Koukalová, Šárka, 1975- 2017
Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu / Řepková, Hana 2017
Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: třináct ročníků / Švácha, Rostislav, 1952- 2017
Linearita a kontinuita. Příspěvek k výzkumu průmyslové krajiny na příkladu Frýdlantska / Freiwillig, Petr, 1979- 2017
Chmelařská krajina Žatecka ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století / Radová, Lucie 2017
Deset komínů benešovského pivovaru a sladovny. Komín jako symbol, nebo jako funkční část provozu? / Horáček, Michal, 1984- 2017
Nemocnice na kraji města: druhý život avantgardy / Zeman, Jaroslav, 1978- 2017
Hornický region Krušnohoří/Erzgebinge / Bukovičová, Olga 2017
Výjimečná krajina národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se uchází o zápis na Seznam světového dědictví / Zámečník, Roman, 1985- 2017
Chebské historické krovy / Veselý, Jan 2017
Kulturní dědictví Severní státní dráhy / Zelená, Lenka 2017
Požární ochrana industriálních památek a historických budov, 36. odborně metodický den NPÚ, 15.-16. 6. 2017, Brno / Dvořáková, Eva, 1949- 2017
Proběhl 6. ročník semináře Památky zahradního a krajinářského umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně / Zámečník, Roman, 1985- 2017
Co je teorie památkové péče / Jesenský, Vít, 1963- 2017
Historické prostředí a současná architektura : verze 2017 / Horáček, Martin, 1977- 2017
Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí / Uhlík, Jan 2017
K problematice památkové podstaty : její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče / Zeman, Lubomír, 1964- 2017
Břetislav Štorm - katolický intelektuál poválečným památkářem / Gaži, Martin, 1972- 2017
Ke zboření města Mostu / Kibic, Karel, 1930- 2017
Památkový pilíř severních Čech : rozhovor s Pavlem Preissem o Josefu Zádovi a osudech Reinerovy fresky v Duchcově / Preiss, Pavel, 1926- 2017
Česká archeologie v informační společnosti / Kuna, Martin, 1954- 2018
Věda 2.0 a zveřejňování informací v digitálním věku / Novák, David 2018
Sdílení a zveřejňování informací v archeologii / Bureš, Michal, 1962- 2018
Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii / Komoróczy, Balázs, 1970- 2018
Archeologie a veřejnost v mezinárodních úmluvách / Mařík, Jan, 1975- 2018
Obsah vytvářený komunitou / Kuna, Martin, 1954- 2018
Zveřejňování dat z archeologických archivů - situace v některých zemích Evropské unie : odkud jdeme a kam směřujeme / Lečbychová, Olga 2018
Zpracování leteckých snímků a jejich zveřejnění v informačním systému Archeologická mapa České republiky / Gojda, Martin, 1956- 2018
Nakládání s informacemi v archeologii - pohled zvenčí a úvaha nad oborem / Nechvíle, Martin, 1981- 2018
Památky a archeologická teorie / Neustupný, Evžen, 1933- 2018
Zveřejňování informací v archeologii - musíme? : můžeme? : chceme? / Kalferstová, Jana, 1970- 2018
Informace v archeologii a jejich zveřejňování - pohled zpět a zevnitř / Sokol, Petr, 1973- 2018
Právní úprava regulace reklamy v ČR a její vztah k zájmům památkové péče / Zídek, Martin, 1974- 2018
Památka a péče: Rudolf Eitelberger von Edelberg / Šopák, Pavel, 1970- 2018
Filozofické pozadí Eitelbergerovy uměnovědy / Vondráček, Radim, 1963- 2018
Rudolf Eitelberger von Edelberg jako ideolog vídeňské Ringstrasse / Vybíral, Jindřich, 1960- 2018
"Duchovní organismus prostoupený uměním": Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad / Horáček, Martin, 1977- 2018
Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl / Hubatová-Vacková, Lada, 1969- 2018
Čínské komnaty v Čechách a na Moravě: výzdoba stěn / Olivová, Lucie, 1956- 2018
Nové lázeňské památkové rezervace / Kuča, Karel, 1961- 2018
Umělecké památky Prahy: ohlédnutí za jedním tématem / Prix, Dalibor, 1961- 2018
Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje / Prekop, Filip, 1982- 2018
Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku / Cymbalak, Tomasz Marian 2018
Vzpomínka na PhDr. Miroslavu Novákovou-Skalickou (16. 4. 1927 – 17. 9. 2015) / Fetterová, Dagmar 2018
Novostavby v pamiatkových územiach Prešovského kraja : – spôsob usmernenia a prax / Onufráková, Jana 2018
Osmé výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu / Kučová, Stanislava 2018
Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví : Ohlédnutí za konferencí / Hájek, Karel, 1972- 2018
Mezinárodní konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 v Kutné Hoře / Gláserová Lebedová, Zdenka 2018
Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy / Vícha, František, 1940- 2018
Eitelbergerůvovi žáci a olomoucké baroko / Zatloukal, Pavel, 1948- 2018
Cena Rudolfa Eitelbergera mezi jinými architektonickými přehlídkami / Mertová-Horáčková, Martina, 1978- 2018
Okolnosti restaurování pamětní desky Rudolfa Eitelbergera von Edelberg / Mertová-Horáčková, Martina, 1978- 2018
Výtopna sídliště Invalidovna od projektu k demolici (1963-2018) / Beran, Lukáš, 1978- 2018
Průhonický park / Kučera, Tomáš 2018
Pravoslavný chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních / Zeman, Lubomír, 1964- 2018
Ikony na průčelí pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních / Mikulcová, Anežka 2018
Dokumentace příměstské rekreační krajiny 19. a 20. století archeologickými metodami : zaniklá výletní restaurace se železniční zastávkou v Zábělé u Plzně / Sokol, Petr, 1973- 2018
Pásy tzv. "Brautgürtel" ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ / Pilná, Veronika, 1982- 2018
Zkoušky stárnutí fasádních nátěrů v přírodních podmínkách / Kotlík, Petr, 1946- 2018
Zámecké kaple a jejich bohoslužebná výbava jako předmět historicko-liturgického bádání / Martinek, Radek 2018
Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče / Čáni, Ján 2018
Náhrobek Josefa Hladíka v Měníku a Adolf Loos / Adamcová, Kateřina, 1974- 2018
Epigrafická databáze centra Epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a její věcný a metodický kontext / Roháček, Jiří, 1962- 2018
"Zvláštní a karakteristické." : probouzení památkového vědomí na pozadí zastavovacích plánů Prahy počátku 20. století / Biegel, Richard, 1975- 2018
Peripetie zákonné ochrany památek za první republiky / Novotný, Michal 2018
Historická šlechtická sídla a první pozemková reforma / Uhlíková, Kristina, 1974- 2018
Architekt Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku v rokoch 1919-1922 / Orosová, Martina, 1971- 2018
Můj dům, můj hrad : formování podoby rodinného bydlení v Brně v letech 1919-1925 : Žabovřesky: od vesnice k zahradní čtvrti / Cenková, Pavla, 1979- 2018
Dostupná metoda zjišťování nasákavosti a smáčivosti historických omítek a zdiva in situ / Michoinová, Dagmar 2018
Rudolf Hönigschmid: německý památkář v Československu / Uhlíková, Kristina, 1974- 2018
Adolf Träger (1888-1965): malíř, památkář, muzejník a pedagog / Růžičková, Daniela, 1978- 2018
Renesanční zámek v Horšovském Týně : analýza stavebních fází na základě výsledků dendrochronologie / Beránek, Jan, 1966- 2018
Architekt Vratislav Růžička a jeho nejen pražské realizace / Schránilová, Anna 2018
Sekáč Ladislav Machoň (1888-1973) / Koukalová, Martina, 1985- 2018
Nový Barrandov - pokus o panelové město / Skřivánková, Lucie, 1982- 2018
Poválečné garáže v Čechách mezi plánováním, improvizací a realitou / Vorlík, Petr, 1973- 2018
Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let / Popelová, Lenka, 1976- 2018
10. výročí prohlášení šesti meziválečných sídlišť v Berlíně za památku UNESCO / Muchka, Ivan, 1946- 2018
Dobroslava a Václav Menclovi z pohledu písemných pramenů / Johanidesová, Tereza 2018
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a proměny zámku v Lužanech / Kibic, Karel, 1930- 2019
Velikonoční řehtačky a klapačky / Vácha, Petr, 1953- 2019
9. výjezdní zasedání archeologů NPÚ / Kučová, Stanislava 2019
Zahradníci v Lednicko-valtickém areálu a jejich vliv na podobu zahradních úprav na přelomu 18. a 19. století. Památky zahradního umění / Křesadlová, Lenka, 1976- 2019
Zahradník Josef Rublič, téměř neznámá osobnost podílející se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady. Památky zahradního umění / Tlustý, Jaromír 2019
Dynamické vodní prvky v kompozici Podzámecké zahrady v Kroměříži a jejich archeologický výzkum. Památky zahradního umění / Janál, Jiří, 1975- 2019
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem : - kompoziční rozbor. Památky zahradního umění / Zámečník, Roman, 1985- 2019
Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži. Památky zahradního umění / Janiš, Dalibor, 1973- 2019
Dětská hřiště, dětské koutky a prostory pro děti první poloviny 20. století v projektech zahradního architekta Josefa Vaňka. Památky zahradního umění / Ottomanská, Stanislava 2019
Z péče o pražské městské sady na konci 19. a počátkem 20. století : památky zahradního umění / Steinová, Šárka, 1978- 2019
Zahradní lemovky - zajímavý detail zahradních úprav 19. století. Památky zahradního umění / Fetterová, Dagmar 2019
Výstavba českých škol v národnostně smíšených oblastech v období předmnichovského Československa na příkladech z Plzeňska / Břízová, Miroslava 2019
Kryté plavecké bazény a koupaliště druhé poloviny 20. století a jejich památkový potenciál / Strakoš, Martin, 1972- 2019
Zrcadlo moci : pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění / Ševčíková, Zuzana, 1947- 2019
Město z našich měst nejnešťastnější... : Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové péče a archeologie při záchraně starého Mostu / Klápště, Jan, 1949- 2019
Stručný úvod k lakovým pracím na historickém nábytku v České republice / Ryšánek, Radek 2019
"Objev" epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova / Míchalová, Zdeňka, 1984- 2019
Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic / Foud, Karel, 1966- 2019
Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku : autenticita historických měst / Jehlík, Jan, 1959- 2019
Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově / Koukal, Petr, 1952- 2019
Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech Národního památkového ústavu Ranochová, Radka 2019
Stratigrafický průzkum barevnosti fasád / Kuneš, Petr, 1980- 2019
Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy / Michoinová, Dagmar 2019
Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži / Letá, Michaela, 1990- 2019
Kostel Všech svatých na Pražském hradě před požárem v roce 1541 : (Příspěvek k historické topografii Pražského hradu) / Kaigl, Jan, 1961- 1992
K interpretacím někdejší podoby uměleckých památek / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1992
K opravám střech historických budov / Schubert, Alfréd, 1940- 1992
Barokní architektura, stěžejní projev kultury Čech, Moravy a Slezska : předneseno na slavnostním zasedání československého komitétu ICOMOS při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dne 21. dubna 1992 / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1992
Skrytá polemika Vojtěcha Birnbauma s českými funkcionalisty a rieglovskou teorií památkové péče / Hlobil, Ivo, 1942- 1995
K otázce odlišení restaurátorských dodatků od torza původního díla / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1995
K vymezování ochranných pásem / Varhaník, Jiří, 1954- 1995
Kulturní domy jako architektonické a památkové téma na příkladu Ostravy / Strakoš, Martin, 1972- 2019
Tovární komíny : pády ikon průmyslového věku / Freiwillig, Petr, 1979- 2019
Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu / Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2019
Komentář k zákonu, který bude ještě nějakou dobu platit / Vícha, Ondřej, 1976- 2019
Nenápadný půvab panelů aneb regenerace sídlišť z pohledu památkové péče / Řepková, Hana, 1964- 2020
Kniha o sídlišti Ďáblice / Šolc, Martin, 1984- 2020
Devadesátiny Karla Kibice - vědce, památkáře a pedagoga / Štulc, Josef, 1944- 2020
Bibliografie prací Karla Kibice od roku 2010 / Johanidesová, Tereza, 1988- 2020
Profesor Karel Kibic osmdesátiletý / Girsa, Václav, 1945- 2010
Karel Kibic - výběr z publikovaných prací Girsa, Václav, 1945- 2010
Románské drobnosti z Bukovce a Úboče / Kaigl, Jan, 1961- 2007

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.