Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Brichtová, Dobromila, 1948-2018

Citácia: [texty Dobromila Brichtová]: Zámek Mikulov
Citácia: www(Regionální muzeum Mikulov)
Citácia: Zemřela historička Dobromila Brichtová. In: Malovaný kraj, 2018, č. 2, s. 22